sk  |  en
Piatok | 17.11.2017, 22:59 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

Dušan Dušek ( 71 r.)

slovenský prozaik, básnik, autor rozhlasových hier a filmových scenárov

Kategória: spisovatelia, divadlo, film a TV

* 04.01.1946 Gbelce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 71 r.

 

všeobecné informácie

Narodil sa v rodine lesného inžiniera. Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1970 dva roky pôsobil ako redaktor denníka Smena, potom bol redaktorom športového denníka Tip a v rokoch 1973 - 1979 redaktorom mládežníckeho časopisu Kamarát. V rokoch 1979 - 1989 pôsobil ako profesionálny spisovateľ, neskôr pracoval v redakcii literárneho mesačníka Slovenské pohľady. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave na katedre dramaturgie a scenáristiky.

Publikoval už v šesťdesiatych rokoch (najmä v časopise Mladá tvorba, neskôr aj v Slovenských pohľadoch a Romboide, resp. v detských časopisoch Kamarát a Slniečko). Jeho prvou uverejnenou prózou bola poviedka Nuda (1964), ktorá vyšla v Mladej tvorbe.

 

vzdelanie a pôsobenie

-
SPŠ chemická Bratislava
-
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (chémia a geológia)
1970-1972
redaktor denníka Smena, potom športového denníka Tip
1973 - 1979
redaktorom mládežníckeho časopisu Kamarát.
1979 - 1989
pôsobil ako profesionálny spisovateľ, neskôr pracoval v redakcii literárneho mesačníka Slovenské pohľady.
pedagóg na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave na katedre dramaturgie a scenáristiky

 

tvorba

Próza

1972 Strecha domu
1975 Oči a zrak
1982 Poloha pri srdci
1983 Kalendár
1985 Náprstok
1992 Milosrdný čas
1993 Kufor na sny
1996 Teplomer
2000 Pešo do neba
2003 Vták na jednej nohe
2006 Zima na ruky

Poézia

1990 Dúšky
1994 Príbeh bez príbehu

Tvorba pre deti

1976 Najstarší zo všetkých vrabcov
1980 Pištáčik
1981 Pištáčik sa žení
1980 Pravdivý príbeh o Pačovi
1987 Babka na rebríku
1987 Dvere do kľúčovej dierky

Rozhlasové hry

Pretože aj napriek tomu
Muchy v zime
Rýchlik
Strojček na spomienky

Filmové scenáre

1976 Ružové sny (spolu s režisérom Dušanom Hanákom)
1980 Ja milujem, ty miluješ (spolu s režisérom Dušanom Hanákom)
1983 Sojky v hlave (réžia Juraj Nvota)
Zabíjačka (réžia Martin Šulík)
1988 Vlakári
1999 Šesť statočných
2000 Krajinka (spolu s režisérom Martinom Šulíkom)
Prášky na spanie

Výber poviedok

2001 Mapky neznámeho pobrežia

 

Ocenenia:

Cena Dominika Tatarku

2000, za dielo Pešo do neba
1988
Osobitná cena poroty za scenár Vlakári na 28. filmovom festivale pre deti, Gottwaldov (dnes Zlín)
1992 Cena Trojruža za knižky pre deti
2000
Cena Rudolfa Slobodu (cena LITA) za rok 2000 - „za najvýznamnejší autorský čin v oblasti tvorby audiovizuálnych diel (udelené v r. 2001) za film Krajinka
2000
Cena VÚB za knihu próz Pešo do neba
2001
Cena Dominika Tatarku za rok 2000 za knihu Pešo do neba
2001
Cena FITES za najlepší scenár Krajinka na 23. festivale českých a slovenských veseloherných filmov, Nové Město nad Metují
2003
Krištáľové krídlo 2002 v kategórii Publicistika a literatúra za dielo Pešo do neba, pedagogickú činnosť a významný tvorivý podiel na scenári filmu Krajinka
2007
nominovaný na Literárnu cenu Anasoft litera za pôvodnú slovenskú prózu vydanú v uplynulom roku

 

galéria

zdroj: Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; www.sfu.sk; spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 08.06.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost