sk  |  en
Nedeľa | 12.07.2020, 04:10 | meniny: Nina; zajtra: Margita

doplňte alebo opravte informácie

Mgr. art. Dušan Junek ( 77 r.)

grafik-dizajnér, pedagóg, publicista

Kategória: výtvarné umenie

* 20.02.1943 Slovensko, Piešťany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 77 r.

Vzdelanie

Študoval na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej škole technickej a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Životopis

Grafik-dizajnér, pedagóg, publicista, odborný konzultant, autor a organizátor kultúrnych projektov na Slovensku i v zahraničí, patrí k zakladateľským osobnostiam moderného grafického dizajnu na Slovensku a je medzinárodne uznávanou autoritou grafiky vizuálnych komunikácií.

Venuje sa tvorbe v celej šírke disciplín grafiky vizuálnych komunikácií. Mal usporiadaných 20 samostatných výstav svojej tvorby, z nich rozsiahle prezentácie vo Výstavnej sieni L. Novomeského v Bratislave (1986), v Galérii výtvarného umenia v Žiline (1987), v Galérii mesta Bratislavy (1996), Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brne (1996), v Dansk Plakatmuseum v Aarhus (1998), v Galérii Divadla Štúdio L+S v Bratislave (2003)… Prezentoval tvorbu na vyše 300 kolektívnych výstavách doma a v zahraničí, najmä na významných medzinárodných bienále plagátu a grafického designu: Lahti, Londýn, New York, Fort Collins, Mexico City, Brno, Moskva, Varšava, Paríž, Tokio, Kjoto, Sofia…

Jeho diela boli zaradené do výberových svetových prehliadok:

100 najpozoruhodnejších plagátov sveta - Grand Palais Paris (1990, 1991, 1998, 2000, 2002, 2003),
ICOGRADA Poster Auction & Exhibition Shoteby's - London (1995),
ICOGRADA World Graphic Exhibition -100 posters of World - Paris (1995), Environmental Poster Design Exhibition in Celebrating of United Nations - Kjóto (1997), Graphism(e)s - 200 créateurs 1997-2001 - Paris (2001),
Dansk Plakatmuseum 10 Ars Jubileumsudstilling - Aarhus (2003),
Colorado International Invitational Poster Exhibition - Fort Collins (1991, 2003, 2005, 2006)

Tvorba

Je autorom grafickej tváre vyše 20 slovenských, československých a zahraničných firiem a inštitúcií, ktorým navrhol a realizoval jednotný vizuálny štýl, o.i.:
Tatra banka, Poisťovňa Union, Bankové centrum Slovenska, Slovak Gold Foundation, Harmanecké papierne, Tatranský národný park, Poisťovňa Dôvera, Multikino Praha, Slovenské národné divadlo, Divadlo Štúdio L+S Lasicu a Satinského, World Congres of Poets Bratislava, B.C. Consulting, Poľský inštitút v Bratislave, Danakta Group A/S..

Ocenenia:
Za jeho tvorbu mu udelili 30 medzinárodných a domácich cien v Japonsku, USA, Belgicku, Českej republike, Rusku, Francúzsku, Švajčiarsku Mexicu, napr. v r. 2002 mu Medzinárodná rada organizácií grafického designu v Bruseli udelila prestížnu ICOGRADA Achievement Award za celoživotnú tvorbu a prínos k rozvoju grafického designu vo svete, v r. 1998 mu japonská vláda udelila ocenenie za enviromentálny plagát v súťaži 100 vybraných grafikov sveta poriadanej OSN v Kjóte, v r. 2005 ho International Bibliographical Centre v Cambridge zaradil do "TOP 100 Communicators"…

Jeho diela sú zastúpené v stálych zbierkach:
Slovenská národná galéria Bratislava, Galéria výtvarného umenia Žilina, Galéria J. Koniarka Trnava, Oravská galéria Dolný Kubín, Moravská galéria Brno, Památník národního písemnictví Praha, Museum of Art Kyoto, Lahti Poster Museum, Centre Georges Pompidou Paris, Icograda Visual Library London, Colorado State University Library Fort Collins, Dansk Plakatmuseum Aarhus, The International Art Centre Seoul, Association Trama Visual Mexico City, Grafiske Museum Odense, Musee de l\\\'Affiche Paris…

Autorské profily a tvorbu mal publikovanú v odborných publikáciách a časopisoch:
Who is Who in Graphic Design - Zurich, The Contemporary Who is Who - USA, Celebrating the Poster! - Aarhus, IDEA - Tokio, NOVUM - Mníchov, PRINT - New York, Linea Grafica - Milano, Design Journal - Seoul, GREATIS - Moskva, Neue Werbung - Berlin, Monthly Design - Seoul, Idea Special Issue - Tokio, Typografia - Praha…

Je iniciátorom a spoluzakladateľom medzinárodného Trienále plagátu Trnava (1991) - od r. 2002 jeho prezidentom, 1991-2000 viceprezident medzinárodného Bienále grafického designu Brno, 1990-1993 predseda Asociácie grafických designérov Slovenska, čestný člen Brno Biennale Association, zakladajúci člen Graphic Designers Club Slovakia, člen medzinárodných porôt Trienále Trnava, Bienále Brno.

Iniciátor a autor mnohých kultúrnych projektov a výstav realizovaných v Bratislave, Brne, Prahe, Plzni, Krakove, Aarhus, Silkeborgu, Seoule, Zurichu.

Venuje sa odbornej publicistike - doteraz publikoval vyše 100 štúdií, esejí a profilov dizajnérov zo Slovenska, Čiech, mnohých krajín Európy, USA a Japonska. Autorsky sa podieľal na prvej publikácii o modernom slovenskom plagáte "Modern Slovak Poster" (1991), je spoluautorom monografie "Jan Rajlich-Plakáty, grafika" (1999), autor publikácie "World of Friends - 166 authors in World" (2000), autor publikácie "Czech and Slovak Poster Art 1993-2003" (2003).
zdroj: www.czechdesign.cz; www.skoladesignu.sk; www.logorevue.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost