sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:50 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

Dušan Ondrušek PhD. ( 65 r.)

výkonný riaditeľ mimovládnej neziskovej organizácie PDCS, člen Slovenskej Psychologickej Asociácie, predseda Asociácie TAK, bývalý člen správnej rady nadácie Ekopolis, publicista, spisovateľ

Kategória: tretí sektor

* 07.04.1957

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

 • 2000 Deliberative Democracy Approach ( vedenie Kettering Foundation a AED, USA), Washington
 • 1997 absolvoval semestrálny post doktorantský fellowship na Johns Hopkins University (Institute of Policy Studies), Baltimore USA s výskumným zameraním a obhajobou práce v oblasti manažmentu neziskových organizácií
 • 1992 - 1995 Facilitation skills and Facilitative Leadership (vedenie Interaction Associates) kurzy v Schlainingu v Rakúsku , San Diegu a v San Franciscu
 • 1992 - 1994 Social work education systems (tréning usporiadaný Hogeschool De Horst Drieberchen v Holandsku)
  Absolvoval množstvo kurzov k problematike sociálno-psychologického výcviku, systemického prístupu, špecifických techník, manažmentu mimovládnych organizácií, ľudským právam, používania softvéru apod. na Slovensku ako aj v zahraničí (Rím, Viedeň, Praha, Warszawa ap.)
 • 1991 Negotiation and conflict management, Budapešť
 • 1991 Debating techniques (vedenie The Bronx Debate Association)
 • 1989 získal kandidátsku vedeckú hodnosť (CSc., 1989, UK Bratislava )
  prácou o vývine prosociálneho správania a o porovnaní efektu rôznych typov tréningov
 • 1988 Person Centered Approach (The Person Centered Approach Institute International)
 • 1983 - 1986 absolvoval komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii, organizovaný VÚDPaP a Domom techniky ČSTVS v rámci programu SUR
 • 1982 získal doktorát
 • 1980 absolvoval štúdia psychológie Univerzity Komenského v Bratislave

  Životopis

 • 1994 - súčasnosť  Výkonný riaditeľ PDCS

 • 1998 - 1999 Externý konzultant na MPSVaR k
  problematike decentralizácie sociálnych služieb

 • 1984 - 1994 Poradca/terapeut v Centre poradenstva pre
  vysokoškolákov UK, lektor a výskumný pracovník v Inštitúte biodromálnej
  psychológie Psychologického Ústavu UK v Bratislave

 • Od roku 1991 pracuje ako tréner, facilitátor a konzultant v
  rámci siete Partners for Democratic Change Slovakia.

 • V rokoch 1980 - 1991 realizoval ako lektor aj množstvo
  sociálno - psychologických tréningov a dva dlhodobé experienciálne terapeutické
  výcviky pre psychológov a pracovníkov pomáhajúcich profesií, od roku
  1991 sa vo väčšej miere orientuje i na ďalšie témy.

 • 1980 - 1984 Aplikovaný výskum v Inštitúte
  biodromálnej psychológie Psychologického Ústavu UK v Bratislave
 • Tvorba

  Publikačnú činnosť tvorí samostatných 7 knižných publikácií, 21 kapitol v
  knižných publikáciách a brožúrach, 18 článkov v odborných časopisoch a vyše 60 popularizačných článkov.

  Samostatné knižné publikácie:

 • Ondrušek, D. (Ed): Reader for Nonprofit Organizations, OSF, PDCS, Bratislava 2003

 • Ondrušek, D. a kol.: Čítanka pre neziskové organizácie. PDCS Bratislava,
  1.vyd. 1998, 2.vyd. 2001

 • Ondrušek, D. a kol.: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. PDCS
  Bratislava, 1.vyd. 2000

 • Ondrušek, D., Zemanová, A., Line. M.: Finančná stabilita mimovládnych
  organizácií. PDCS, Bratislava 1999

 • Ondrušek, D., Mihálik, J.: Počasie je také aké si ho urobíš. Rozhovory s
  ľuďmi, čo nemyslia len na seba. PDCS, Bratislava 2003

 • Ondrušek, D. , Kušnieriková, N., Mann, A.. B., , Šišková, T.:
  Rómovia-vzdelávanie-tretí sektor. PDCS, Bratislava 2001

 • Ondrušek, D., Labáth, V., Hrubala, J., Bednařík, A., Tóthová, I.: Tréning
  hrou. Inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové štúdie pre trénerov.
  PDCS, Bratislava 2000
 • Tréning a výskum v oblasti riešenia konfliktov a kooperatívneho plánovania
 • Vzdelávanie v oblasti menšinových práv a medzikultúrneho dorozumenia
 • Sociálna zmena a sociálny rozvoj
 • Svojpomocné hnutie a psychológia altruizmu
 • zdroj: PDCS

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost