sk  |  en
Štvrtok | 21.11.2019, 10:02 | meniny: Elvíra; zajtra: Cecília
  • | Deň filozofie

    Svetový deň filozofie oslavuje význam a dôležitosť filozofie od roku 2005 a je podporovaný organizáciou UNESCO. Deň vytvára priestor a príležitosť pre ľudí, aby otvorene zdieľali svoje myšlienky, diskutovali ich, prezentovali nové nápady a inšpirácie. Cieľom je šírenie filozofického bohatstva a podpora výmeny názorov a postojov.

  • | Svetový deň televízie

    V tento deň si od roku 1996 pripomíname Svetový deň televízie (World Television Day). Oslavujeme ho na počesť prvého Svetového televízneho fóra pri OSN, ktoré sa uskutočnilo práve v tento deň. Úlohou sviatku je podporovať výmenu televíznych programov zameraných na propagáciu mieru, bezpečnosti, ekonomického a sociálneho rozvoja a na podporu kultúrnych výmien.

  • | World Hello Day

    Svetový deň pozdravov sa oslavuje od roku 1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celom svete.

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Dušan Slobodník CSc. ( 74 r.)

spisovateľ, jún 1992 - mar. 1994 - minister kultúry SR, 1994 - 1998 poslanec NR SR

Kategória: politika, umenie a kultúra, spisovatelia

* 11.04.1927 Slovensko, Pezinok

† 13.12.2001 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 17 r.

jubileum od narodenia 92 r.

 

všeobecné informácie

Dušan Slobodník pôsobil aj ako prekladateľ prozaických, dramatických, či literárnovedných diel z angličtiny, francúzštiny a ruštiny. Činný bol aj spisovateľsky, v časopisoch uverejňoval literárnokritické štúdie, state, články a recenzie. Knižne vyšli jeho diela Vzťah knižničnej vedy a informatiky (1969), Cesty k poézii (1976), Teória a prax básnického prekladu (1990) alebo Proti sedemhlavému drakovi (1998). Dušan Slobodník je nositeľom viacerých medzinárodných literárnych cien a členom štyroch medzinárodných literárnych organizácií.

 

vzdelanie a pôsobenie

1945 - 1958
Filozofická fakulta UK
1945
pracoval ako úradník v Banskej Bystrici,
1962-1965
pracoval v dokumentačnom oddelení Výskumného ústavu káblov a izolantov v Bratislave.
Nasledujúce štyri roky pracoval v Ústrednej knižnici SAV
1969-1973
v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, kde získal doktorát filozofie a obhájil hodnosť kandidáta vied.
1973-1990
bol pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV, potom sa stal riaditeľom Ústavu svetovej literatúry SAV.
1992-1994
bol ministrom kultúry Slovenskej republiky, v rokoch 1994 - 1998 predsedom Zahraničného výboru NR SR.

 

tvorba

Knižné publikácie:

1969 Vzťah knižničnej vedy a informatiky
1975 Súčasná sovietska poézia a próza (spolu s Vladimírom Čerevkom)
1976 Cesty k poézii
1977 Autori, diela, problémy
1980 Genéza a poetika science-fiction
1981 Cesty k próze
1983 Na ceste k syntéze
1985 Kontext slovenskej poézie
1986 Súradnice poézie
1988 Vedecké a literárne poznanie
1990 Teória a prax básnického prekladu
1991 Paragraf: Polárny kruh
1998 Proti sedemhlavému drakovi

 

Ocenenia:

zdroj: Úrad vlády SR
posledná aktualizácia 12.12.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost