sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 04:16 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Dušan Taragel ( 60 r.)

prozaik, publicista, reklamný textár (copywriter)

Kategória: spisovatelia

* 29.09.1961 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 60 r.

Vzdelanie

stredné odborné učilište chemické (odbor prevádzkový technik)
1981 - 85 Filozofická fakulta UK, odbor teória kultúry, Bratislava

Životopis

Vyrastal a detstvo prežil v Bratislave, kde ostal aj pôsobiť. Krátke prózy začal časopisecky publikovať koncom 80. rokov. Jeho tvorbu charakterizuje parodické využívanie postupov kritického i socialistického realizmu, inšpirácia tzv. nízkou literatúrou (erotickou, špionážnou), presvedčivé zobrazenie absurdity sveta a túžby jednotlivca po moci a manipulovaní druhými.

Pôsobenie
1993 - 94 Mark/BBDO Bratislava, Copywriter
hudobný redaktor v Čs. rozhlase
hráč punk-jazzovej skupiny spolu s Petrom Pišťankom, Devínska Nová Ves
1994 - 03 Soria & Grey, Copywriter, Creative Director
2000 - 02 externý učiteľ na Fakulte masmediálnych komunikácií Univerzity Tomáše Bati v Zlíne
2003 - 04 Monarch, Copywriter
2004 - 05 Creo/Young & Rubicam, Copywriter
2005 Jandl, marketing a reklama, Concept & Copy Writer
2005 - 06 editor lifestyleového časopisu S-magazín pre vyd. Petit Press, publicista a copywriter na voľnej nohe

Ocenenia
1995 Golden Drumstick, "Nezabudni" Stop AIDS, Info Media - kategória Print
1999 Bronzový Klinec, Septofort, klient Bristol Myers Squibb - kategória Rozhlas
1999 Kniha roka 1999 v hlasovaní čitateľov týždenníka Domino Fórum - Sekerou & nožom
2002 2. miesto ako kniha roka 2002 v hlasovaní čitateľov týždenníka Domino Fórum - Roger Krowiak

Tvorba

Knižná tvorba
1997 Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (tri vydania - 1997, 1998, 2001 LCA; české vydanie 2002, Albatros, Praha;
poľské vydanie: Bajki dla niegrzecznych dzieci 2004, Nowa Edukacia;
kniha vyšla aj ako CD v interpretácii herečky Oľgy Belešovej - 2001, LCA, a v českej verzii v interpretácii Ani Geislerovej 2006, Supraphon)
1999 Sekerou & nožom (zbierka poviedok; v spoluautorstve s Petrom Pišťankom; LCA)
2002 Roger Krowiak (komiksové úpadkové dielo, LCA; zostavil, autorsky prispel a pripravil na vydanie ako editor; české vydanie v 2004 vo vydavateľstve Petrov)
2004 Sex po slovensky (antológia erotických poviedok, Ikar, české vydanie 2005; autor námetu a zostavovateľ)
2005 Sex po slovensky 2 (antológia erotických poviedok, Ikar; zostavovateľ
2006 Vražda ako spoločenská udalosť (Základy spoločenského správania pri vražde; LCA)

Scenár k filmu
1994 Baščovanský a zať (TV film, r. Tomáš Krnáč)

Publikačná činnosť
Slovenské pohľady, Kultúrny život, Domino Fórum, Inzine, Eva, T-Station, Pravda, SME
zdroj: Slovník slovenských spisovateľov, Praha 1999; Strategie 2003; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

  Slovensko - Dušan Taragel

kontaktujte nás

tip na osobnost