sk  |  en
Utorok | 26.03.2019, 14:58 | meniny: Emanuel; zajtra: Alena

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. Egon Krák Art.D., mimoriadny profesor ( 61 r.)

dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Kategória: funkcionári

* 25.03.1958 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 61 r.

Vzdelanie

1982 VŠMU Bratislava, odbor teória hudby
1988 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (PhDr.)

Životopis

doc. PhDr. Egon Krák , ArtD. je dekanom Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení v Bratislave pracoval v rokoch 1984 - 1991 ako redaktor kníh a hudobnín vydavateľstva OPUS. V rokoch 1991 - 1995 bol nezávislým editorom a producentom pôvodných umeleckých programov.
Pedagogicky je docent Krák činný od roku 1988, na Hudobnej fakulte VŠMU pôsobil ako externý pedagóg, v rokoch 1996 - 2003 ako interný pedagóg, prednášal teóriu a dejiny hudby. Od 1997 do 2002 bol prodekanom fakulty.
Od roku 2003 je pedagógom skladby na Fakulte múzických umení na AU v Banskej Bystrici. V minulosti prednášal a vyučoval na univerzitách a hudobných vysokých školách v USA, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, Rakúsku, Portugalsku a Českej republike. Pravidelne sa venuje výskumu a uvádzaniu historickej hudby l5. a l6. storočia, realizoval diela J. Ockeghema, J. Dunstabla, M. Praetoria , A. Willaerta, J. Moutona, J. Silvána a iných.
V rokoch 2003, 2004 a 2006 absolvoval vedecké a pracovné pobyty v Centre de Musique Baroque de Versailles, zamerané na rekonštitúciu skladieb 16. a 17. storočia (H. Desmarest, N. Bernier, M. A. Charpentier) a v rokoch 2003, 2008 na University of Wisconsin, Green Bay v USA.

Egon Krák je hudobným režisérom nahrávok CD titulov doma i v zahraničí (OPUS, Slovenský rozhlas, Slovenský hudobný fond, Žilinský komorný orchester, Rugginenti Editore, Milano).
Od roku 1984 premiéroval desiatky pôvodných skladieb, ktoré odzneli na festivaloch doma i v zahraničí, vo Viedni, Londýne, Paríži, Prahe, Brne, na festivale Musica Sacra contemporanea v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme (1992), World Music Days v Bukurešti ( ISCM 1999).
Docent Krák je zakladateľom edície Artis musicae monumenta slovaca (AMMS), spolupracoval na realizácii 12 titulov hudobných pamiatok na CD vo vydavateľstve TREVAK v rokoch 1991 - 1993.
Je zakladateľom a umeleckým vedúcim medzinárodného súboru pre renesančnú hudbu Chorus angelorum (1995). So súborom účinkoval na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a Českej republike.
V rokoch 1996 - 2001 realizoval projekt antológie duchovných piesní zo Slovenska CANTIONES SACRAE, vol. I.,II.,III. na CD / OPUS – Bonton, Hudobný fond a EDICO.SK.
V roku 1996 STV odvysielala historický hudobný film Čas radosti, ktorého realizátorom a autorom scenára bol Egon Krák. V roku 1999 to bol hudobný film Prišiel som na tento svet (STV ), o rok neskôr Keď sa Kristus narodil.
Súčasný dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení je tiež autorom a realizátorom medzinárodného programu EUROMUSE (2000), zameraného na hudobný výskum a projekty interpretačnej praxe európskeho systému vzdelávania hudobníkov. Účastníkmi boli desiatky študentov a odborníkov z krajín Európy a USA.
V rokoch 2004 - 2005 pôsobil ako manažér Kancelárie grantovej a projektovej spolupráce na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Dekanom FMU na Akadémii umení v Banskej Bystrici je od roku 2005.

Ocenenia:

2002 Cena Jána Levoslava Bellu
2005 Cena SOZA v oblasti vážnej hudby

Členstvo v organizáciách a združeniach:

1999 - 2005 Predseda Spolku slovenských skladateľov a Rady Slovenskej hudobnej únie
2001 - 2004 Člen Správnej rady Vzdelávacej nadácie Jana Husa
2002 - 2006 Člen Rozhodcovskej komisie SOZA

Tvorba

Projekty:

Hlavný riešiteľ grantových programov KEGA, VEGA MŠ SR 2000/02 a 2005/07.

Project Leader vzdelávacích programov Cultural Weeks in Florence 2002 - 2005, Taliansko

Spoluautor medzinárodných projektov CARPENTARIUS, GOSSEC, BERNIER a ATELIER XXI (2004 - 2008).

Diskografia


CD

De profundis III , Hudobný fond SF 00172131 (1994)
Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae - Moyzesovo kvarteto - Daniela Varínska (pf)
Moyzes Quartet - Contemporary Slovak Quartets, Hudobný fond SF 00212131
Spiritus tuus in nobis. - Moyzesovo kvarteto
Laudate Dominum, (1999)
Te lucis ante terminum. - Komorní sólisti Bratislava - Anton Popovič (dir.)
Egon Krák - Mémoires I. , Hudobný fond SF 00472131 (2006)
Au jardin d´amour, trois chansons
I have met my own death yesterday
Adieu mes amis…
Fantasia a tre parti
SOUFFLE
Lettres de mon moulin, cycle des visions provencales d'aprés Alphonse Daudet

Tvorba aj na:

http://www.hc.sk/src/skladatel_print.php?oid=452&lg=sk
zdroj: doc. PhDr. Egon Krák , ArtD.; www.hc.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost