sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 21:30 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

Elena Brestenská ( 45 r.)

akademická maliarka a ilustrátorka

Kategória: výtvarné umenie

* 23.11.1948 Slovensko, Bratislava

† 11.05.1994 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 26 r.

jubileum od narodenia 71 r.

Vzdelanie

1964 - 1968 Stredná škola umeleckého priemyslu, aranžérsko-výstavný odbor
1969 - 1975 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Životopis

Elena Brestenská sa narodila v Bratislave, kde v rokoch 1964 - 1968 študovala u R. Filu aranžérsko-výstavný odbor na Strednej škole umeleckého priemyslu. Po maturite absolvovala Vysokú školu výtvarných umení, študovala na oddelení monumentálnej maľby u F. Gajdoša a na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u O. Dubaya.
Je vnučkou významného amerického Slováka, signatára Pittsburghskej dohody a zakladateľa Slovenskej ligy na Slovensku Ignáca Gessaya.
Od roku 1968 bola Elena Brestenská výtvarníčkou v divadelných dielňach, v roku 1975 pôsobila v Bratislave ako maliarka v slobodnom povolaní.
Maľovaniu sa bratislavská rodáčka venovala od detstva, k tvorbe ju podnietili rodinné tradície a kontakty s umeleckými kruhmi. Jej vývinovú dráhu usmernili D. Milly, P. Matejka a F. Gajdoš. Čerpala z tvorby Ľ. Fullu a A. Brunovského, neskôr však jednotlivé podnety pretavila do svojského výtvarného prejavu. Podstatným zdrojom jej inšpirácie bola príroda, ľudia a zvieratá, povesti a piesne považského kraja, najmä okolia Pružiny, kde prežívala svoje detstvo. Po absolvovaní vysokej školy rozvíjala prírodné motívy v komorných obrazoch maľovaných na skle, v ktorých netradičným spôsobom využívala zlaté fólie, sadru a zrkadlá (Hračky, Insektum, Hruška, cyklus Variácie na prírodné motívy). Motívy zvierat i rastlín štylizovala do výtvarnej skratky s uplatnením geometrických prvkov, sýtej farebnosti a výraznej kresbovej kontúry (Húsenica, Morský živočích, Chrobák). V 70. a 80. rokoch spájala sklomaľbu s architektúrou, tvorila monumentálne realizácie (reliéfna krájaná keramika pre vstupný vestibul základnej školy v Cerove, 1975; reliéfna keramická kompozícia s motívom ženy vo vestibule infekčného pavilónu Dérerovej nemocnice v Bratislave, 1977; keramický motív Sily prírody v jedálni nemocnice vo Vranove nad Topľou, 1982; motív matky a prírody maľované na dreve a keramika v Slovakofarme v Hlohovci, 1985 - 1986).
V jej tvorbe mala výrazné miesto i kresba a ilustrácie. Ilustrovala v rôznych novinách a časopisoch (Slovenka, Ohník, Zornička), vytvorila sériu ilustrácií pre Domovú pokladnicu (1979), pre Hardelovu knihu Jenny (1978) a Vyhlídalovu Ako si oškŕknuť krídla (1990). K jej najvydarenejším prácam patria ilustrácie Andersenovej rozprávky Snehová kráľovná (1985 - 1986), ktoré neboli reprodukované, ilustrovala maorijské, irokézske a ukrajinské rozprávky.
V októbri 1991 založila Elena Brestenská s Evou Kelemenovou súkromnú galériu Ardan v Bratislave. Otvorili ju slávnostnou vernisážou diel Eleny Brestenskej.
Akademická maliarka sa pravidelne zúčastňovala na výstavách organizovaných Zväzom slovenských výtvarných umelcov, individuálne vystavovala viackrát v Bratislave, v roku 1989 aj v Havlíčkovom Brode. Elena Bresenská bola vnučkou Eleny Brestenskej-Gessayovej, slovenskej prekladateľky a osvetovej pracovníčke.
Bola členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Zomrela predčasne v roku 1994 vo veku 46 rokov.

Tvorba

Diela - výber:

1976 Hračky
1979 Húsenica
1979 Morský živočích
1980 Insektum
1990 Hruška
1982Chrobák
zdroj: Lexikón slovenských žien, Slovenská národná knižnica, Martin 2003, s. 34 - 35.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost