sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 10:56 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Elena Gramatová CSc. ( 74 r.)

informatička, Ústav informatiky SAV

Kategória: technika

* 21.06.1948 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie rak

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 74 r.

Vzdelanie

1971 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 2000 Ústav informatiky SAV (predsedníčka vedeckej rady)
1994 - 1996 Ústav informatiky SAV
1991 Ústav informatiky SAV

Najdôležitejšie výsledky:

V oblasti diagnostiky a testovanie číslicových obvodov a systémov, algoritmov generovania testov, poruchovej sumulácie modelov porúch a metód návrhu ľahko a samočinne testovateľných číslicových obvodov.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

EUROMICRO Association (od 1996 riaditeľka pre Slovensko)
IEEE - Computer Society, Test Technology Technical Council

Ocenenia:

Pamätná plaketa STU

e-mail: gramatova.ui@savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie: 9

Medzinárodné projekty: 7
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost