sk  |  en
Piatok | 09.12.2022, 18:06 | meniny: Izabela; zajtra: Radúz
  • | Medzinárodný deň boja proti korupcii  

    Medzinárodný deň boja proti korupcii (International Anti-Corruption Day) sa oslavuje od roku 2004, ako pripomienka Dohovoru OSN proti korupcii na konferencii v Méride (Mexiko). Sviatok slúži na upozornenie spoločnosti na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie.

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Emanuel Filo ( 72 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: medicína, funkcionári

* 22.08.1901 Beluša

† 07.10.1973 Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie byvol

jubileum od úmrtia 49 r.

jubileum od narodenia 121 r.

Vzdelanie

1971 odchod do dôchodku
1945-1971 lekár- internista nemocnice v Žiline
1940/41, 1941/42 prodekan LF SU
1939/40 dekan LF SU
1944/45 prorektor SU
1942/43, 1943/44 rektor SU
1939-1945 prednosta Internej kliniky LF SU
1939-1945 riadny profesor patológie a chorôb vnútorných LF SU
1938 odborný lekár pre choroby vnútorné v ambulatóriu nemocenskej poisťovne Štátnych železníc v Bratislave
1935-1939 súkromný docent Propedeutickej kliniky LF UK v Bratislave
1934 habilitovaný na LF UK v Prahe pre odbor patológie a terapie chorôb vnútorných, venia legendi prenesená roku 1935 na LF UK v Bratislave
1930-1931 Študijné pobyty: klinika prof Naegeliho v Zürichu, kliniky profesorov Liana, Sergenta, Clerca, Carnota, Villareta v Paríži (1934-1935)
1928-1935 klinický asistent a štipendista I. Českej internej kliniky LF UK v Prahe
1928 klinický sekundár na Internej klinike LF UK
1926-1927 asistent Ústavu patologickej anatómie, histológie a bakteriológie LF UK v Bratislave
1927 MUDr.
1924-1925 demonštrátor na Krčnej klinike LF UK v Prahe
1921-1924 LF UK v Prahe a LF UK v Bratislave
1921 Štátne reálne gymnázium v Trenčíne

Životopis

Významný internista. Svoje odborné vedomosti, klinicko-praktické a experimentálne skúsenosti získané na klinikách u prof. Kostlivého a prof. Lukeša v Bratislave a u prof. Syllaba v Prahe si rozšíril stážami na renomovaných klinikách vo Švajčiarsku a vo Francúzsku. Vo vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti sa zameriaval na riešenie rôznych experimentálnych a klinických programových tém z krvnej morfológie, funkcionálnych a biochemických procesov vnútorných chorôb. Zrevidovaním zaužívanej klasifikácie pernicióznych kryptogenetických enémií a nahradením operatívnej liečby a sterilizácie hepatálnou terapiou pri liečení puerperálnej perniciózy získal uznanie i v zahraničí. Za svoju politickú angažovanosť počas slovenského štátu bol prepustený zo služieb univerzity.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Prírodovedného odboru Slovenskej akadémie vied a umení, predseda Vedeckého spolku slovenských lekárov, predseda Osobitnej komisie SU pre spoluprácu s Lipskou univerzitou, predseda personálnej komisie AS SU, predseda stavebnej komisie SU, predseda Bibliotečnej komisie SU, predseda legislatívnej komisie SU, predseda hospodárskej a finančnej komisie SU, hlavný redaktor Bratislavských lekárskych listov, člen Slovenskej učenej spoločnosti, člen Extenzie SU, člen Poradného zboru pre veci SU pri ministerstve školstva a národnej osvety, člen Zboru pre sociálnu starostlivosť o vysokoškolské študentstvo v Bratislave, člen disciplinárnej komisie SU, člen Katolíckej akadémie, člen Liga proti TBC, odborník pre prácu v snemovom výbore

Tvorba

Publikačná činnosť (výber):

1938 Ďalší príspevok k otázke tehotenských anemií pernicióznych
1938 Škodlivé účinky atofanovej liečby
1938 Prípad trombopenickej purpury v puberte
1937 Klinické poznámky k otázke pyramidonových agranulocytóz
1937 Prípad pyramidonovej alergie
1937 Liečba ikterov
1937 Definitívny dotazník o septických endokarditídach
1937 Experimentálny výskum účinku pyramidonu na krvný obraz
1936 Anémies et thrombopénies thrombolytiques expérimentales
1936 Nové poznatky v liečbe anemií
1936 Ein neuer Fall der Marschämoglobilnurie
1936 O diagnostických ťažkostiach u akútnych leukémiií z hľadiska hematologického
1936 O krvných zmenách pri akútnych glomerulonefritidách
1936 Anémies hémolitiques provoquées par le serum érythrolique
1936 Predbežný dotazník o septických endokartditídach
1936 Liečba ikterov
1936 O diagnostických ťažkostiach u akútnych leukémií z hľadiska hematologického
1936 Anémies et thronbopénies thrombolytiques expérimentáles
1935 Liečba septických endokarcitid zlatom a striebrom
1935 Anemie gravidných žien
1934 Experimentálne cytolitické anemie
1933 Cholagoga a choleretika v terápii nemocí žlčových ciest a jatier
1933 Kolobeh a vylučovanie žlčových barvív u stavov so zníženým rozpadom krvného barviva
1933 O abscecoch a gangrénach pľúcnych pri bronchiektáziách
1932 Recidivujúca hypochromná anemia pubertálna u muža pri hypogenitalizme
1932 O zmenách v leukocytárnom obraze krvnom po masáži tonzíl u chronických tonzilitíd
1931 Die Wirkung der Leberbehandlung auf die Bildung und Ausscheidung der Gallenfarbstoffe bei perniziöser Anaemia
1929 Retikulocytóza a jej význam u rôznych obrazov krvných
1929 Morbus Addisoni u dvoch nemocných s melanodermiou rôzne vystupňovanou
1928 Diabéte bronsé
1927 Novšie názory na podstatu Negriho teliesok pri besnote
1928 Mikrencephalia
1928 Význam zánetu pre blastomatózny rast
1927 Vývoj teórií o podstate a príčinách nádorov
zdroj: Univerzita Komenského - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost