sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 18:01 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Emil Belluš ( 80 r.)

architekt

Kategória: výtvarné umenie

* 19.09.1899 Slovenská Ľupča

† 14.12.1979 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 39 r.

jubileum od narodenia 120 r.

Vzdelanie

Základné vzdelanie a neskôr aj klasické osemročné gymnázium absolvuje v Banskej Bystrici, kde ho v osemnástich odvádzajú do domobrany. Z vojenskej služby je uvoľnený v roku 1918 ku štúdiu na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Budapešti, vtedajšom hlavnom meste Uhorska. Už nasledujúci rok ale odchádza na štúdiá do hlavného mesta novovzniknutej Česko-Slovenskej republiky, Prahy, na Fakultu architektúry ČVUT. V roku 1924 ako absolvent projektuje svoju prvú budovu v tradicionalistickom duchu, polyfunkčný Národný dom v Banskej Bystrici.

Životopis

Emil Belluš bol prvorodeným synom stolárskeho majstra Daniela Belluša a jeho ženy Anny. Od roku 1925 má vlastný ateliér v Bratislave. V rokoch 1939 - 1970 pôsobí na SVŠT ako profesor, z toho 1945-6 ako dekan Odboru inžinierstvo staviteľstva. V roku 1955 akademik SAV, 1956 získava titul DrSc. Má zásluhu na založení SVŠT a architektonického školstva na Slovensku. Jeho poslednou budovou je Mladá garda v Bratislave z roku 1954, neskôr sa venuje už iba teoretickej a pedagogickej činnosti. V roku 1965 mu udeľujú cenu národný umelec a roku 1974 Cenu Dušana Jurkoviča. Zomiera v Bratislave v roku 1979 ako osemdesiatročný.
Dielo Emila Belluša znamená významný prínos pre európsku funkcionalistickú architektúru. Jeho Kolonádový most v Piešťanoch spolu s Krematóriom v Bratislave od architekta Ferdinanda Milučkého boli zaradené medzinárodnou úniou architektov medzi najzaujímavejšie stavby sveta.

Tvorba

1930 - budova Slovenského veslárskeho klubu, Bratislava
1932 - Kolonádový most, Piešťany
1935 - Poštový a telegrafný úrad (dnes hlavná pošta), Piešťany
1936 - automatický mlyn NUPOD, Trnava
1934-1937 - družstevné domy na námestí SNP, Bratislava
1936-1938 - budova Národnej banky na Štúrovej ulici (dnes Generálna prokuratúra), Bratislava
1943 - budova Inžinierskej komory na Kapucínskej ulici, Bratislava
1946 - vodojem (s Havelkom), Trnava
1948 - budova Novej radnice na Primaciálnom námestí, Bratislava
1947-1950 - pavilón teor. ústavov SVŠT, dnes budova Fakulty architektúry STU na námestí Slobody, Bratislava
1948 - hotel Devín (s Kramplom a Uhliarikom), Bratislava
1954 - študentský domov Mladá garda, Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost