sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:23 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Emil Belluš ( 80 r.)

architekt

Kategória: výtvarné umenie

* 19.09.1899 Slovenská Ľupča

† 14.12.1979 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 43 r.

jubileum od narodenia 123 r.

Vzdelanie

Základné vzdelanie a neskôr aj klasické osemročné gymnázium absolvuje v Banskej Bystrici, kde ho v osemnástich odvádzajú do domobrany. Z vojenskej služby je uvoľnený v roku 1918 ku štúdiu na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Budapešti, vtedajšom hlavnom meste Uhorska. Už nasledujúci rok ale odchádza na štúdiá do hlavného mesta novovzniknutej Česko-Slovenskej republiky, Prahy, na Fakultu architektúry ČVUT. V roku 1924 ako absolvent projektuje svoju prvú budovu v tradicionalistickom duchu, polyfunkčný Národný dom v Banskej Bystrici.

Životopis

Emil Belluš bol prvorodeným synom stolárskeho majstra Daniela Belluša a jeho ženy Anny. Od roku 1925 má vlastný ateliér v Bratislave. V rokoch 1939 - 1970 pôsobí na SVŠT ako profesor, z toho 1945-6 ako dekan Odboru inžinierstvo staviteľstva. V roku 1955 akademik SAV, 1956 získava titul DrSc. Má zásluhu na založení SVŠT a architektonického školstva na Slovensku. Jeho poslednou budovou je Mladá garda v Bratislave z roku 1954, neskôr sa venuje už iba teoretickej a pedagogickej činnosti. V roku 1965 mu udeľujú cenu národný umelec a roku 1974 Cenu Dušana Jurkoviča. Zomiera v Bratislave v roku 1979 ako osemdesiatročný.
Dielo Emila Belluša znamená významný prínos pre európsku funkcionalistickú architektúru. Jeho Kolonádový most v Piešťanoch spolu s Krematóriom v Bratislave od architekta Ferdinanda Milučkého boli zaradené medzinárodnou úniou architektov medzi najzaujímavejšie stavby sveta.

Tvorba

1930 - budova Slovenského veslárskeho klubu, Bratislava
1932 - Kolonádový most, Piešťany
1935 - Poštový a telegrafný úrad (dnes hlavná pošta), Piešťany
1936 - automatický mlyn NUPOD, Trnava
1934-1937 - družstevné domy na námestí SNP, Bratislava
1936-1938 - budova Národnej banky na Štúrovej ulici (dnes Generálna prokuratúra), Bratislava
1943 - budova Inžinierskej komory na Kapucínskej ulici, Bratislava
1946 - vodojem (s Havelkom), Trnava
1948 - budova Novej radnice na Primaciálnom námestí, Bratislava
1947-1950 - pavilón teor. ústavov SVŠT, dnes budova Fakulty architektúry STU na námestí Slobody, Bratislava
1948 - hotel Devín (s Kramplom a Uhliarikom), Bratislava
1954 - študentský domov Mladá garda, Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost