sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 06:10 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Emil Burák PhD. ( 58 r.)

manažér, ekonóm a autor, lektor, daňový expert, odborník na manažment, kontrolu, vzdelávanie dospelých, riadenie výkonov a životné poradenstvo (priekopník LIFE MANAGMENTU v SR)

Kategória: veda a vzdelanie

* 17.05.1963 Slovensko, Stropkov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 58 r.

Vzdelanie

Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1991). Od roku 1994 - 1999 absolvoval postgraduálne (externé) doktorandské štúdium so špecializáciou na Manažment financií v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. V rámci systému celoživotného vzdelávania - rôzne manažérske kurzy i projekty v rokoch 2003 - 2006 v SR i v zahraničí.

Životopis

Prax:
Emil Burák má doteraz za sebou vyše 25-ročnú pracovnú kariéru, z toho najviac pracoval v sektore služieb, financií a riadení. Z toho 10 rokov ako topmanažér v privátnom sektore (banky) v Bratislave a štátnom sektore (dane) v Banskej Bystrici. Pracoval v rôznych funkciách – ako obchodník (Reštaurácie D. Kubín 1985 - 1990), kontrolór (Daňový úrad D.Kubín 1990 - 1997), ako bankový a finančný manažér v rokoch 1997 - 2002 v Bratislave (napr. riaditeľ controllingu, viceprezident banky, generálny riaditeľ sekcie banky, branch manager pre retail), ekonomický riaditeľ televízie, od februára 2003 ako námestník generálneho riaditeľa Daňovej správy SR pre kontrolu a exekúciu. Tri roky (2003 - 2005 Fakulta financií) učil externe na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici.

Z toho v daňovej oblasti:
Doteraz v daňovej oblasti odpracoval 16 rokov (7 rokov ako kontrolór, 4 roky ako manažér - námestník GRDRSR pre kontrolu daní a daňovú exekúciu, 4 roky ako metodik vzdelávania).

V minulosti (od septembra 2006 - doteraz) pracoval v oblasti vzdelávania (Daňová škola DRSR v B. Bystrici), bol členom medzinárodnej expertnej skupiny EÚ - v rámci projektu FISCALIS pre oblasť vzdelávania. V súčasnosti (od októbra 2010) pracuje v oblasti manažmentu ako Riaditeľ Pracoviska DRSR Banská Bystrica. Súčasne ako autor, nezávislý ekonomický publicista - píše do niekoľkých časopisov najmä k problematike daní, financií, manažmentu a riadenia výkonov.

Je ženatý a má jedno dieťa.

Tvorba

Celkovo doteraz: 11 kníh a vyše 1000 odborných článkov orientovaných na ekonomiku, riadenie, dane, podnikanie a sebariadenie.

Knihy:

Dane na hrane (2000, Sepi Žilina)
Daňová optimalizácia (2002, EPOS Bratislava)
Automanažment podnikateľa (2003, EPOS)
Daňové plánovanie a daňové výdavky (2004, EPOS)
Pohodou k prosperite - Wellness a Carpe Diem (2005, TESFO Ružomberok)
Pohodou k prosperite II. - Slovenský profesoring šťastia (2006, TESFO)
Pohodou k prosperite III. - Univerzita života (TESFO, Ružomberok 2007)
Pozitívne myslenie - Ako začať (EUGENIKA Bratislava 2008)
Peniaze - Rady a inšpirácie k osobným a rodinným financiám (2008)
KRÍZA ako výzva, šanca a príležitosť (Eugenika Bratislava 2009)
KREATIVITA tvorivosti, TVORIVOSŤ kreativity - (e-book, elektronická kniha, Elita Bratislava 2011)

Články:

Vyše 1000, v roku 2007 aktuálne príspevky - napr. v Eurobiznise, Hospodárskych novinách, Manažment, mzdy a financie, Profite, Verejná správa, Produktivita a inovácie, atď.

Projekty:

Zvýšenie efektívnosti daňovej kontroly Daňovej správy SR z 20% v roku 2003, na 60% v roku 2004 - 2005 (najmä cez Vytvorenie systému merania výkonov pre jednotlivcov i kolektívy),

Vybrané knihy a články sú využívaným podkladom pre SAV - Jazykovedný ústav v rámci projektu tzv. Národného korpusu,

POHODOU K PROSPERITE I-III.(2005-2007) – Trilógia pragmatickej učebnice Life manažmentu v SR. Individuálny projekt s cieľom obrody celoživotného poradenstva a motivačno-pozitívneho hodnotového rozvoja osobnosti k zvýšeniu efektívnosti osobnej výkonnosti a zlepšeniu individuálnej personálnej stratégie

AUTORSKÉ RUBRIKY A MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY – najmä k sebariadeniu a riadeniu: Life manažment 2007 (Celoročná rubrika v časopise Profit ), Personálna miniškola 2008 (Celoročná rubrika v Profite) a Miniškola pragmatizmu 2008 (www.partnersgroup.sk)

Kontakt:
Pre záujemcov o autorské prednášky, zakúpenie kníh alebo iné informácie.
burak@nextra.sk
posledná aktualizácia 27.08.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost