sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:34 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Emília Juhásová DrSc. ( 65 r.)

stavbárka, Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Kategória: technika

* 24.08.1942 Slovensko, Liptovský Mikuláš

† 26.07.2008 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie panna

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 14 r.

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1965 Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1996 Taliansko
1994 Japonsko
1991 India
1977 ZSSR

Životopis

Najdôležitejšie výsledky:

2001 Zefektívnenie seizmického návrhu rámových konštrukcií s murovanými výplňami.
1996 Seizmická odozva a zodolňovanie starých murovaných budov s návrhom nových technológií opráv.
1992 Rôzne typy novovyvinutých seizmoizolačných systémov, návrh na ich výber a využívanie.
1983 V dynamike stavebných konštrukcií vypracovanie praktických postupov a odporúčaní na irešenie dynamickej odozvy pri všeobecnom zaťažení v priestore a čase.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Euorpean Association for Earthquake Engineering
Slovenská spoločnosť pre seizmické inžinierstvo (predsedníčka)

Ocenenia:

2002 Cena ÚNMS za normalizačnú činnosť

e-mail: juhasova@savba.sk

Tvorba

Monografie:

1997 Norma STN 73 0036 Seizmického zaťaženia stavebných konštrukcií
1991 Seismic effects on structures
1990 Namáhanie betónových komínov a chladiacich veží pri dynamických účinkoch
1985 Pôsobenie seizmických pohybov na stavebné konštrukcie

Časopisecké publikácie a patenty: 230/3

Medzinárodné projekty: 7
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost