sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 21:27 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

Eugen Kramár ( 82 r.)

slovenský architekt, vysokoškolský pedagóg

Kategória: výtvarné umenie

* 05.05.1914 Devičie (okr. Zvolen)

† 30.12.1996 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 23 r.

jubileum od narodenia 106 r.

Vzdelanie

1933 - 1938 Vysoká škola architektúry a pozemného staviteľstva ČVUT, Praha

Životopis

Eugen Kramár vyštudoval architektúru na ČVUT v Prahe. Od roku 1938 pôsobil v Bratislave, najprv v ateliéri F. Wein­wurma. V rokoch 1941 - 1942 pracoval v stavebnej spoločnosti Tatra a v roku 1942 založil so Štefanom Lukačovičom vlastný architektonicky ateliér. Slovenský architekt bol predstaviteľom funkcionalizmu, uprednostňoval jednoduchosť.
Prvou veľkou realizáciou bola budova Štátnej banky a Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave Stavbu začali realizovať v roku 1942. Z roku 1943 pochádza budova Štátnej banky v Trenčíne. Plodné bolo najmä obdobie druhej polovice 40. rokov, keď navrhli rad významných budov, napr. Fond Národnej obnovy, komplex Zboru Národnej bezpečnosti, Povereníctvo lesov, obytné domy na Vazovovej ulici, poštu v Trnave, či obytný dom na Panskej ulici.
Slovenský architekt pôsobil tiež aj ako pedagóg. Najskôr na STU a neskôr, v rokoch 1947 - 1950, ako najmladší profesor na založenej Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave.
V rokoch 1947 - 1948 bol predsedom Spolku architektov Slovenska.
V období kultu osobnosti bol odsúdený na 14 rokov na Pankráci v Prahe, väznený bol v rokoch 1950 - 1960. Tvoriť však neprestal ani tu, vypracoval niekoľko projektov. Pripravil rekonštrukciu kláštora barnabitiek v Prahe a rekonštruoval niekoľko bytových domov na Žižkove.
Neskôr bol prepustený na základe prezidentskej amnestie a v roku 1967 rehabilitovaný.
V roku 1965 Eugen Kramár vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“. Pre svetový šampionát 1970 v lyžovaní navrhol v košickom ateliéri Stavoprojektu rad objektov vo Vysokých Tatrách - Hotel FIS, skokanské mostíky, stanicu zubačky, stanice lanovky zo Soliska, obchodný dom v Starom Smokovci, objekty Horskej služby a Čedoku a autocamp v Tatranskej Lomnici.
Nasledujúce obdobie pracoval na viacerých projektoch, bol projektantom Štátneho projektového a typizačného ústavu v Bratislave (1971 - 1984), ďalších šesť rokov bol hlavným architektom Slovenského zväzu výrobných družstiev.
V roku 1990 mu udelili ako prvému slovenskému architektovi Cenu E. Belluša za celoživotné dielo.
V roku 1995 získal čestný doktorát Slovenskej technickej univerzity a získal titul Dr. h. c.

Ocenenia:

1990 Cena E. Belluša

Prierez kariéry:

1941 - 1942 stavebná účastinná spoločnosť Tatra
1947 - 1950 profesor na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
1951 - 1960 nespravodlivo obvinený a väznený
1960 - 1967 pracovník Stavoprojektu Košice
1967 rehabilitovaný
1971 - 1983 pracovník Štátneho projektového a typizačného ústavu Bratislava
zdroj: www.asb.sk; www.vrutky.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost