sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 19:47 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Eva Kolníková DrSc. ( 87 r.)

numizmatička, Arecheologický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 20.04.1935 Klokočov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie býk

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 87 r.

Vzdelanie

1960 Filozofická fakulta UK Bratislava
Vysoká škola pedagogická

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1978 - 1986 Archeologický ústav SAV (vedecká tajomníčka)
1973 - 1978 Arecheologický ústav SAV (vedúca oddelenia)

Najdôležitejšie výslekdky:

Prehľad a interpretácia keltského mincovníctva na územní Slovenska
Interpretácia významu nálezov rímskych mincí v rímsko-germánskych vzťahoch

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Národný numizmatický komitét SR

Ocenenia:

1995 Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách SAV

Manžel: PhDr. Titus Kolník, DrSc. (1932) archeológ

e-mail: eva.kolnikova@savba.sk

Tvorba

Monografie:

1994 Nálezy mincí na Slovensku IV. (editorka)
1991 Rímske mince na Slovensku 1980 Bratislavské keltské mince
1978 Keltské mince na Slovensku

Časopisecké publikácie: 250

Medzinárodné projekty: 2
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost