sk  |  en
Streda | 19.05.2021, 04:50 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Eva Siracká DrSc. ( 95 r.)

lekárka, prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine

Kategória: medicína, tretí sektor

* 01.05.1926 Uherské Hradište

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 95 r.

Vzdelanie

1945 - 1951 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Životopis

MUDr. Eva Siracká, sa narodila v Uherskom Hradišti, no od detstva žije na Slovensku.
Po maturite v Bratislave v roku 1945 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde v roku 1951 promovala.
Už ako medička prišla do kontaktu s onkológiou, keď počas povinnej praxe pracovala u „Alžbetíniek“ – v Onkologickom ústave v Bratislave. Vrátila sa tam už ako mladá lekárka a po získaní špecializácie v rádioterapii sa stala prvou ženou na Slovensku, ktorá sa venovala tomuto odboru.
V roku 1964 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1969 získala polročné štipendium na Karolinska Institutet v Štokholme, kde ju zaujala problematika cievneho zásobovania nádorov a vplyvu kyslíka na ne.
Neskôr sa začala venovať klinicky orientovanému výskumu v Ústave experimentálnej onkológie SAV až do roku 1991. Orientovala sa predovšetkým problémom rezistencie a citlivosti nádorov na žiarenie. Počas svojej práce navštívila viaceré zahraničné pracoviská a jeden rok pracovala v Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne. Trvalo spolupracovala s Karolinska Institutet v Štokholme, výsledkom čoho bola doktorská dizertačná práca, ktorú obhájila v roku 1977.
V roku 1983 bola doktorka Siracká odmenená Národnou cenou za účasť na výskume heterogenity nádorových buniek. Založila Československú spoločnosť pre rádioterapiu, rádiológiu a fyziku a bola členkou viacerých odborných spoločností doma aj v zahraničí.
V roku 1990 založila v Bratislave Ligu proti rakovine, ktorá sa stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a Medzinárodnej únie proti rakovine. Stala sa jej prezidentkou a túto funkciu vykonáva dodnes.
Prácou Ligy proti rakovine sa Slovensko zaradilo do programu EÚ „Európa proti rakovine“, ktorého účasť v kontrole rakoviny v Európe je vysoko uznávaná. Svedčí o tom aj fakt, že MUDr. Siracká bola v roku 2006 zaradená Svetovou medicínskou asociáciou (World Medical Association) medzi 65 popredných lekárov sveta. Stala sa tak členkou klubu elitných doktorov z 55 krajín sveta.
Doktorka Siracká zastupuje Slovensko pri organizovaní viacerých medzinárodných programov boja proti rakovine a ako členka exekutívneho výboru Európskej asociácie líg proti rakovine reprezentovala región strednej a východnej Európy. Jej práca v odbore onkológia bola ocenená viacerými vysokými štátnymi, domácimi a medzinárodnými vyznamenaniami.
Je zakladateľkou Klubu Venuša pre ženy po operácii prsníka. V rokoch 1998 - 2004 reprezentovala strednú a východnú Európu ako členka exekutívneho výboru Európskej asociácie Líg proti rakovine.
S manželom Jánom, ktorý je tiež onkológ, majú spoločné záujmy, nielen pracovné, ale aj v súkromnom živote, majú radi prírodu, prácu v záhrade, hrajú tenis, radi chodia na koncerty a obľubujú barokovú hudbu.

Ocenenia:

2007 - Cena Samuela Zocha za rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja

2006 - Ocenenie Žena 21. storočia v rámci udeľovania ocenení Ženy roka za celoživotný prínos pre zastupovanie slovenských žien vo svete

2006 - Pribinov kríž I. triedy, odovzdaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom

1983 - Národná cena za výskum heterogenity nádorových buniek

2008 - Pocta Honour of ekotopfilm 35. Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2008, za humánne aktivity a celoživotné dielo

2011 - Počas 64. Valného zhromaždenia WHO, ktoré sa konalo 19. mája 2011 v Ženeve,získala MUDr. Eva Siracká ako prvá Európanka prestížne ocenenie Sasakawa – cena pre zdravie.
záhrada, príroda, baroková hudba

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost