sk  |  en
Piatok | 17.11.2017, 22:42 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Eva Siracká DrSc. ( 91 r.)

lekárka, prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine

Kategória: medicína, tretí sektor

* 01.05.1926 Uherské Hradište

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 91 r.

Vzdelanie

1945 - 1951 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Životopis

MUDr. Eva Siracká, sa narodila v Uherskom Hradišti, no od detstva žije na Slovensku.
Po maturite v Bratislave v roku 1945 absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde v roku 1951 promovala.
Už ako medička prišla do kontaktu s onkológiou, keď počas povinnej praxe pracovala u „Alžbetíniek“ – v Onkologickom ústave v Bratislave. Vrátila sa tam už ako mladá lekárka a po získaní špecializácie v rádioterapii sa stala prvou ženou na Slovensku, ktorá sa venovala tomuto odboru.
V roku 1964 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1969 získala polročné štipendium na Karolinska Institutet v Štokholme, kde ju zaujala problematika cievneho zásobovania nádorov a vplyvu kyslíka na ne.
Neskôr sa začala venovať klinicky orientovanému výskumu v Ústave experimentálnej onkológie SAV až do roku 1991. Orientovala sa predovšetkým problémom rezistencie a citlivosti nádorov na žiarenie. Počas svojej práce navštívila viaceré zahraničné pracoviská a jeden rok pracovala v Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne. Trvalo spolupracovala s Karolinska Institutet v Štokholme, výsledkom čoho bola doktorská dizertačná práca, ktorú obhájila v roku 1977.
V roku 1983 bola doktorka Siracká odmenená Národnou cenou za účasť na výskume heterogenity nádorových buniek. Založila Československú spoločnosť pre rádioterapiu, rádiológiu a fyziku a bola členkou viacerých odborných spoločností doma aj v zahraničí.
V roku 1990 založila v Bratislave Ligu proti rakovine, ktorá sa stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a Medzinárodnej únie proti rakovine. Stala sa jej prezidentkou a túto funkciu vykonáva dodnes.
Prácou Ligy proti rakovine sa Slovensko zaradilo do programu EÚ „Európa proti rakovine“, ktorého účasť v kontrole rakoviny v Európe je vysoko uznávaná. Svedčí o tom aj fakt, že MUDr. Siracká bola v roku 2006 zaradená Svetovou medicínskou asociáciou (World Medical Association) medzi 65 popredných lekárov sveta. Stala sa tak členkou klubu elitných doktorov z 55 krajín sveta.
Doktorka Siracká zastupuje Slovensko pri organizovaní viacerých medzinárodných programov boja proti rakovine a ako členka exekutívneho výboru Európskej asociácie líg proti rakovine reprezentovala región strednej a východnej Európy. Jej práca v odbore onkológia bola ocenená viacerými vysokými štátnymi, domácimi a medzinárodnými vyznamenaniami.
Je zakladateľkou Klubu Venuša pre ženy po operácii prsníka. V rokoch 1998 - 2004 reprezentovala strednú a východnú Európu ako členka exekutívneho výboru Európskej asociácie Líg proti rakovine.
S manželom Jánom, ktorý je tiež onkológ, majú spoločné záujmy, nielen pracovné, ale aj v súkromnom živote, majú radi prírodu, prácu v záhrade, hrajú tenis, radi chodia na koncerty a obľubujú barokovú hudbu.

Ocenenia:

2007 - Cena Samuela Zocha za rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja

2006 - Ocenenie Žena 21. storočia v rámci udeľovania ocenení Ženy roka za celoživotný prínos pre zastupovanie slovenských žien vo svete

2006 - Pribinov kríž I. triedy, odovzdaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom

1983 - Národná cena za výskum heterogenity nádorových buniek

2008 - Pocta Honour of ekotopfilm 35. Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2008, za humánne aktivity a celoživotné dielo

2011 - Počas 64. Valného zhromaždenia WHO, ktoré sa konalo 19. mája 2011 v Ženeve,získala MUDr. Eva Siracká ako prvá Európanka prestížne ocenenie Sasakawa – cena pre zdravie.
záhrada, príroda, baroková hudba

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost