sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 06:25 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Fedor Jagla CSc. ( 77 r.)

lekár, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kategória: medicína

* 25.08.1945 Slovensko, Ružomberok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 77 r.

Vzdelanie

1968 Lekárska fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
Anglicko (viackrát)
ZSSR
Bulharsko

Životopis

Pracoviská a významené funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (vedecký sekretár, zástupca riaditeľa, od r. 1999 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky:

Koreláty prvotného zakódovania základných charakteristík podnetov pri zrakovom vnímaní ich pohybu a vplyv funkčnej asymetrie mozgu a bioelektrickej aktivity mozgu pri rozličných mentálnych nastaveniach.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1999 Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (člen executive committee, president elect 2003)
Research Centre for Vision and Visual Cognition University of Durham
Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS (predseda)
Fyziologická spoločnosť SLS (člen výboru)

Ocenenia:

Strieborná medaila SLS
Strieborná čestná plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

e-mail: jagla@unpf.savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie: 70
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost