sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 06:41 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Fedor Jagla CSc. ( 76 r.)

lekár, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kategória: medicína

* 25.08.1945 Slovensko, Ružomberok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 76 r.

Vzdelanie

1968 Lekárska fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
Anglicko (viackrát)
ZSSR
Bulharsko

Životopis

Pracoviská a významené funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (vedecký sekretár, zástupca riaditeľa, od r. 1999 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky:

Koreláty prvotného zakódovania základných charakteristík podnetov pri zrakovom vnímaní ich pohybu a vplyv funkčnej asymetrie mozgu a bioelektrickej aktivity mozgu pri rozličných mentálnych nastaveniach.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1999 Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (člen executive committee, president elect 2003)
Research Centre for Vision and Visual Cognition University of Durham
Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS (predseda)
Fyziologická spoločnosť SLS (člen výboru)

Ocenenia:

Strieborná medaila SLS
Strieborná čestná plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

e-mail: jagla@unpf.savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie: 70
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost