sk  |  en
Nedeľa | 31.05.2020, 03:53 | meniny: Petrana, Petronela; zajtra: Žaneta
  • | Deň otvárania studničiek

    Deň otvárania studničiek je prastarý slovanský zvyk, ktorý sa pripomína v období Turíc, sviatku vstupu do letného obdobia a v kresťanskej tradícii sviatku zoslania Ducha Svätého na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme. Počas tohto dňa ľudia vyčistením otvárajú studničky v chotári. Ak by tak nevykonali, podľa povier by boli postihnuté nedostatkom vlahy. Ľudia tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu studničku, bude počas nasledujúceho roka zdravý.

  • | Svetový deň bez tabaku

    Vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) zameranou na zvýšenie povedomia o negatívnych dopadoch užívania tabaku.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Fedor Jagla CSc. ( 74 r.)

lekár, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kategória: medicína

* 25.08.1945 Slovensko, Ružomberok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 74 r.

Vzdelanie

1968 Lekárska fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
Anglicko (viackrát)
ZSSR
Bulharsko

Životopis

Pracoviská a významené funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (vedecký sekretár, zástupca riaditeľa, od r. 1999 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky:

Koreláty prvotného zakódovania základných charakteristík podnetov pri zrakovom vnímaní ich pohybu a vplyv funkčnej asymetrie mozgu a bioelektrickej aktivity mozgu pri rozličných mentálnych nastaveniach.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1999 Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (člen executive committee, president elect 2003)
Research Centre for Vision and Visual Cognition University of Durham
Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu SLS (predseda)
Fyziologická spoločnosť SLS (člen výboru)

Ocenenia:

Strieborná medaila SLS
Strieborná čestná plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

e-mail: jagla@unpf.savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie: 70
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost