sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:01 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

doc. Ing. Ferdinand Daňo CSc. ()

bývalý dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Životopis

Jeho vedecko-výskumná činosť je zameraná na oblasť distribučných aktivít hospodárskych subjektov skúmanie faktorov ovplyvňujúcich vzťahy obchodného partnerstva v procesoch komercionalizácie produktov, tvorbu efektívnej štruktúry týchto vzťahov. Ďalšia oblasť vedecko-výskumnej činnosti je zameraná na hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania.

Projekty riešené v poslednom období:

 • IG EU 160017/02 - Stav a úroveň marketingového poradenstva v podmienkach SR
 • IG EU 160022/03 - Outsourcing marketingu ako súčasť podnikateľskej stratégie firmy
 • VEGA 1/9224/02 - Oblasti, možnosti a perspektívy využitia marketingu v rozvoji územia
 • VEGA 1/1232/04 - Marketingové poradenstvo a outsourcing ako metódy na skvalitnenie podnikateľskej činnosti
 • VEGA 1/1231/04 - Determinanty a miery marketingovej úspešnosti v stratégiách konkurencieschopnosti SR v ére nového marketingu
 • VEGA 1/1230/04 - Transformačné zmeny interpodnikových vzťahov v oblasti nákupu

  Tvorba

  Najvýznamnejšie publikačné výstupy Monografie v poslednom období:

  DAŇO, F.: Distribučný manažment, Vydavateľstvo Netri, Hronský Beňadik 2003, 195 strán, 13,826 AH, 80-968904-1-7

  HANULÁKOVÁ, E. A KOL.: Marketing územia, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2004, 236 strán, z toho vlastný podiel článok 5.1 – Význam distribúcie ako nástroja v marketingu územia, str. 83 – 87, článok 5.2 – Lokalita ako významný prvok marketingu územia, str. 87 – 88, článok 5.3 – Vplyv vybraných charakteristík lokality na rozhodovanie o jej výbere, str. 88 – 91, článok 5.4 – Logistické riešenie distribučných procesov v marketingu územia, str. 91 – 93, 1,001 AH, ISBN 80-225-1918-9

  Vedecké štúdie v poslednom období:

  DAŇO, F., HANULÁKOVÁ, E.: Marketingový prístup k riadeniu a rozvoju miest, Ekonomický časopis 52/2004, č. 7, s. 891-900, ISSN 0013-3035

  DAŇO, F., HANULÁKOVÁ, E.: Outsourcing marketingových činností a poradenský proces, in: ACTA Oeconomica Cassoviensia No7, Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice 2003, str. 93 – 104, ISBN 80-225-1713-5

  DAŇO, F., JURÍK, P.: Uplatňovanie moci a vodcovských štýlov v distribučnom systéme, in: Nová Ekonomika, číslo 3, september 2003, ročník 2, s. 22 – 26, ISSN 1336-1732

  DAŇO, F., HANULÁKOVÁ, E., VOKOUNOVÁ, D.: Marketing jako instrument polityki komunalnej, in: Marketing i Rynek 10/2003, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 8 – 13, ISSN 1231-7853

  DAŇO, F., KITA, P.: Proces tvorby a implementácie dizajnu distribučného kanála, in: Nová Ekonomika, číslo 4, december 2003, ročník 2, s. 15 – 19, ISSN 1336-1732

  DAŇO, F., KOVALÍK, S.: Outsourcing – jeho vymedzenie a hlavné oblasti využitia, in: Nová ekonomika, číslo 3, september 2004, ročník 3, s. 21 – 26, ISSN 1336-1732

  HANULÁKOVÁ, E., DAŇO, F.: Parki przemyslow a marketing regionalny, in: Marketing i Rynek 9/2004, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 9 – 14, ISSN 1231-7853

  DZUROVÁ, M., DAŇO, F.: Reklamácie ako príčina konfliktov v distribučných kanáloch, in: Ekonomika a manažment, Ročník I., číslo 2, 2004, s. 41 – 53, ISSN 1336-3301
 •   Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost