sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 22:47 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Ferdinand Klinda ( 93 r.)

slovenský organista a pedagóg

Kategória: hudba

* 12.03.1929 Slovensko, košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 93 r.

 

všeobecné informácie

Narodil sa 12. marca 1929 v Košiciach, patrí k obdivuhodným osobnostiam Slovenska. Po maturite na gymnáziu v Skalici (1947) ho prijali na Konzervatórium v Bratislave, kde sa stal (rovnako ako neskôr na VŠMU) žiakom organovej triedy prof. Ernesta Riglera-Skalického (1947-1954). Súčasne v rokoch 1947-52 bol poslucháčom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát medicíny získal r. 1952 a Vysokú školu múzických umení absolvoval s vyznamenaním o dva roky neskôr – r. 1954.

 

vzdelanie a pôsobenie

1947 - 1950
Konzervatórium v Bratislave (organ (Ernest Rigler-Skalický))
1950 - 1954
VŠMU v Bratislave (organ (Ernest Rigler-Skalický))
-
účasť na majstrovských interpretačných kurzoch
1947 - 1952
štúdium na Lekárskej fakulte UK
1954-1989
lekár (vedúci izotopového pracoviska) na Hematologickej klinike Fakultnej nemocnice UK
1960-1962
pedagóg na Pedagogickej fakulte UK
1993-1996
riaditeľ agentúry Slovkoncert

 

tvorba

Sólový nástroj s orchestrom:

Samuel Barber: Toccata festiva pre organ a orchester
Alfredo Casella: Concerto romano
Gaspard Corrette: Koncert pre organ a orchester G dur
Joseph Haydn: Koncert pre organ a orchester č. 2 C dur Hob. XVIII:1
Joseph Haydn: Koncert pre organ a sláčikový orchester Hob. XVIII/10
Michael Haydn: Koncert pre violu, organ a orchester
Joseph Haydn: Koncert C dur pre organ, dve trúbky, tympany a sláčikový ochester Hob. XVIII/8
Paul Hindemith: Koncert pre organ a orchester č. 1
Charles Chaynes: Koncert pre organ a orchester
Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámové sonáty (výber)
Francis Poulenc: Koncert pre organ a orchester g mol
Jiří Reinberger: Koncert pre organ a orchester č. 2
Camille Saint-Saëns: Symfónia č. 3 „Organová“ op. 78
Jan Křtitel Vaňhal: Koncert C dur pre organ a komorný orchester

Slovenská tvorba:
Alexander Albrecht, František Babušek, Ladislav Burlas (Koncert), Šimon Jurovský (Symfónia č. 2 „Heroická“), Dezider Kardoš, Rudolf Macudziński, Jozef Malovec, Jaroslav Meier, Mikuláš Moyzes, Andrej Očenáš, Eugen Suchoň (Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93), Ilja Zeljenka, Ján Zimmer

Diskografia:
J. Haydn: Organ Concertos in C major - Opus - 93502044 (1989) CD
The Best of Olivier Messiaen – Opus – 9351 2020 (1988) CD

Bibliografia:
Slovenská televízia: GEN.sk. dokumentárny film. 29.1.2010
Ursínyová, Terézia: Ferdinand Klinda: Kráľovský nástroj a ja [recenzia knihy]. In: Hudobný život 2009/11-12, s. 57
Boceková, Jana: Špičkoví interpreti – cenná reprezentačná devíza Slovenska (?): rozhovor s profesorom Ferdinandom Klindom.. In: Hudobný život 32, 2005/3, s. 6-7
Ursínyová, Terézia: Maratón umenia a práce. In: Hudobný život 36, 2004/5, s. 3
Ursínyová, Terézia: O srdci, krvi a vôli: zhovárame sa s organistom Prof. MUDr. Ferdinandom Klindom.. In: Kultúra 7, 2004/6, s. 8-9
Burlas, Ladislav: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí In: Hudobný život 33, 2001/5, s. 49
Mayer, Marian Alojz: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí : Hudobné centrum, Bratislava 2000. In: Slovenská hudba 27, 2001/2-3, s. 403-404
Ursínyová, Terézia: Kráľ hudobných nástrojov: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí. In: Katolícke noviny 116, 2001/20, s. 18
Čurilla, Štefan: MOF v Košiciach (recitál). In: Hudobný život 2001/10, s. 24
Palovčík, Michal: O kráľovskom nástroji. In: Literárny týždenník 14, 2001/13, s. 11
V.Č.: Organ v kultúre dvoch tisícročí. In: Učiteľské noviny 51, 2001/38, s. 8
Čížik, Vladimír: Organ v kultúre dvoch tisícročí (rozhovor). In: Učiteľské noviny 2001/38, s. 8
Čížik, Vladimír: Dr. Ferdinand Klinda sedemdesiatročný. In: Hudobný život 1999/4, s. 2
Trummer, Johann: F. Klinda. In: Neue Bachgesellschaft, e. V., Mitteilungsblatt 1999/44
Bachleda, Stanislav: Riaditeľ Slovkoncertu Ferdinand Klinda: Na kultúru sa platí, na nekultúrnosť sa dopláca. (rozhovor). In: Národná obroda 10.2. 7, 1996/34, s. 8
Lenárd, Ondrej: Naši v zahraničí: Amerika nám tlieskala. In: Hudobný život 26, 1994/23-24, s. 3
Jurík, Marián: S prof. Ferdinandom Klindom (rozhovor s riaditeľom Slovkoncertu). In: Hudobný život 1994/2, s. 3, 5
Polák, Milan: Agentúra, akú Slovensko potrebuje: O budúcnosti Slovkoncertu s novým riaditeľom prof. Dr. F. Klindom.. In: Národná obroda 8.2. 4, 1993/31, s.
Litschauerová, Nina: Niečo som vynechal, niečo pribudlo: Hovoríme s riaditeľom Slovkoncertu, organistom Dr. Ferdinandom Klindom.In: Nové slovo bez rešpektu 3, 1993/12, s. 12-13
International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory – Thirteen Edition. Cambridge 1992/1993, s. 607
Paris, Alain: Ferdinand Klinda. In: Lexikon der Interpreten klassischer Music im 20. Jahrhundert 1992
Čárska, Etela: Kompletné organové dielo Oliviera Messiaena. In: Hudobný život 1989/7, s. 4
Čárska, Etela: Na prvom mieste je zodpovednosť…(profil). In: Hudobný život 1989/6, s. 7
Bartošek, Fraňo: Nevyšliapanými chodníkmi. K šesťdesiatinám prof. Ferdinanda Klindu. In: Večerník 10.3., Bratislava 1989
Čárska, Etela: Tá pravá domovina. In: Nové slovo 16.3. 1989, s. 13
Rajterová, Alžbeta: Jubileum zaslúžilého umelca. In: Hudobný život 1979/7, s. 3
Truhlářová, Agneša; Klinda, Ferdinand: Organové prelúdium. In: Slovenka 23.12. 1977, s. 32
Hrčková, Naďa: Kráľovský nástroj (rozhovor). In: Hudobný život 1970/1, s. 3, 7

Personálna biografia:
Kráľovský nástroj a ja. Perfekt, Bratislava 2009
Náročný k sebe i k druhým... Ladislav Slovák (10.9.1919 – 22.7.1999). In: Hudobný život 2009/4, s. 16-19
AD: V. Godár : Reagujete, HŽ 1-2/2008. In: Hudobný život 2008/3-4, s. 2
Roger Muraro a Vingt Regards sur l´Enfant-Jésus O. Messiaena. In: Hudobný život 2007/12, s. 7
Klinda, Ferdinand; Gazdík, Vladimír: Spor o organ : Dialóg. In: Hudobný život 2007/5, s. 2-5
Kresťanstvo a hudba na Slovensku: príspevok do diskusie "Európa bez Boha a bez kresťanstva?". In: Kultúra 2003/18, s. 1 a 14–15
Dona nobis pacem. In: Kultúra 2002/11, s. 1 a 7
Historische Orgeln in der Slowakei. In: Organy i muzyka organowa, Gdańsk 2000, s. 286–291
K registrácii Bachových organových diel. In: Slovenská hudba 2000/4, s. 497–504
O zmarenej rehabilitácii Krútňavy. In: Kultúrny život 2000/2
Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000
Oliver Messiaen – Turangalila: Turangalila alebo Alilagnarut. In: Hudobný život 1998/6, s. 3
Orgellandschaft Slowakei. In: Dux et comes, Universitätverlag, Regensburg 1998, s. 106–113
Österreichische Orgelbauer in der Slowakei. In: De arte organistica, Wien 1998, s. 83–90
Neberte nám básnika (úvaha o zástoji E. Suchoňa). In: Hudobný život 1997/9, s. 4–5
Orgelbau in der Slowakei. In: Freiberger Studien zur Orgel, Kamprad Verlag, Altenburg 1997, s. 73–76
Máme slovenskú. In: Hudobný život 1996/11, s. 6
Slovinský príklad. In: Hudobný život 1996/11, s. 7
Učebnica hry na organe pre odbor Cirkevná hudba. In: Evanjelický posol spod Tatier 1996/18, s. 142
Luzern '94. In: Hudobný život 1994/19, s. 7
Zdravica L. Slovákovi. In: Hudobný život 1994/18, s. 2
Dve ceny, dve uznania : Na 8. ročníku Súťaže mladých organistov v Opave '92. In: Hudobný život 1993/2, s. 4
O čo ide Spolkom priateľov hudby. In: Hudobný život 1993/19, s. 3
Suchoňova tvorba pre organ. In: Hudobný život 1993/17, s. 5
Bachov organ. In: Slovenská hudba 1992/1, s. 116–123
Hommage à Olivier Messiaen: (10. 12. 1908-28. 4. 1992). In: Hudobný život 1992/11, s. 6
Organ ako súčasť kultúry. In: Literárny týždenník 1992/8, s. 15
Organové nedorozumenia: Kostolný či svetský nástroj, mýtus improvizácie. In: Hudobný život 1992/8, s. 1 a 3
Orgelregistrierung. Breitkopf und Härtel, Leipzig 1987, 1995
Gedanken zur Bachregistrierung. In: Orgel. Orgelmusik und Orgelspiel 1985, s. 44–54
Organová interpretácia. Opus, Bratislava 1983
Bach-Registrierung im Wandel der Geschichte. In: Pro organo pleno. Sibelius-Akademian 1980/2, s. 150–163
O pamiatkových organoch na Slovensku. In: Hudobný život 1974/6, s. 3
Krakovské impresie. In: Hudobný život 1973/7, s. 3
Organové dielo O. Messiaena. In: Slovenská hudba 1971/1, s. 22–26
Die Orgelwerke von Olivier Messiaen. In: Musik und Kirche 1969/1, s. 10–13
Die Orgelwerke von Olivier Messiaen. In: Musik und Kirche 1969/3, s. 106–114
Die Orgelwerke von Olivier Messiaen. In: Musik und Kirche 1968/6, s. 263–269
Problémy kompozičnej techniky v skladbách pre organ a orchester. In: Slovenská hudba 1961/6, s. 259–265
Alexander Albrecht. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959

 

Ocenenia:

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

2008, hudobník v oblasti organovej hudby
1969
Cena Frica Kafendu
1971
Štátna cena
1984
Zlatý erb vydavateľstva OPUS za dokumentáciu historických organov
1988
Čestný diplom a plaketa Slovkoncertu
1996
Platinová platňa vydavateľstva Opus
1997
Pocta ministra kultúry SR
2001
Cena Jozefa Kresánka za knihu Organ v kultúre dvoch tisícročí a za propagáciu a slovnú reflexiu organa
2008
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
2009
Cena predsedu Národnej rady SR
2009
Cena primátora mesta Bratislavy za celoživotné dielo virtuóza a vysokoškolského pedagóga hry na organe

 

ostatné informácie

1987-2000
člen direktória Neue Bachgesellschaft v Lipsku
pravidelný člen porôt významných svetových organových súťaží ako aj lektor majstrovských interpretačných kurzov a prednášateľ (napr. PL, IT, UK, DE, FI, US)
zdroj: www.hc.sk
posledná aktualizácia 08.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost