sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 19:24 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. arch. Ferdinand Milučký ( 89 r.)

architekt, projektant

Kategória: výtvarné umenie

* 06.09.1929 Rajec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 89 r.

Vzdelanie

1941 - 1949 gymnázium, Žilina
1949 - 1953 Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, SVŠT, Bratislava

Životopis

Ferdidand Milučký je rodákom z Rajca. Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave.
Po absolvovaní sa v roku 1953 stal odborným asistentom. Od roku 1958 pracoval ako vedúci a hlavný projektant v spoločnosti Stavoprojekt Bratislava. V rokoch 1970 - 1971 bol vedúcim ateliéru v Združení projektových ateliérov v Bratislave. Ďalšie dva roky pôsobil v Projektovej organizácii spoločenských stavieb Bratislava ako hlavný projektant.
Od roku 1992 bol Ferdinand Milučký autorizovaným architektom v Slovenskej komore architektov.
V roku 1993 zrealizoval slovenský architekt výstavu celoživotného diela v Slovenskom národnom múzeu.
Venoval sa architektúre, tvorbe v pamiatkovom prostredí, urbanizmu, interiéru, občianskej a bytovej výstavbe, ako aj výstavníctvu. Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy (1. september 2005).
Je autorom krematória v Bratislave, spoluautorom sídliska Trávniky v Bratislave, Domu umenia v Piešťanoch ale aj budovy bývalého česko-slovenského veľvyslanectva v Ríme.

Ocenenie:

1964 Cena Dušana Jurkoviča za interiérovú tvorbu a výstavníctvo (Dom knihy, Ľud a krása)
1966 Cena Dušana Jurkoviča za urbanistickú tvorbu (obytný celok Trávniky), Bratislava
1967 Cena Dušana Jurkoviča za Krematórium a urnový háj, Bratislava
1967 Cena Dušana Jurkoviča za interiérovú tvorbu Expo ’67 Montreal (Slovenská reštaurácia, Kinoautomat)
1969 Štátna cena za KO za Krematórium a urnový háj, Bratislava
1971 Cena Dušana Jurkoviča za Spoločenský dom SR v Moskve
1980 cena ministra výstavby SSR za Dom umenia v Piešťanoch
1988 cena Zväzu slovenských architektov za Klenotnicu na Bratislavskom hrade
1993 cena Emila Belluša za celoživotné dielo
1999 J. G. Herderova cena za architektúru v európskom kontexte udelená Univerzitou Viedeň
2005 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Tvorba

Architektonické diela:

1967 Krematórium a Urnový háj
1968 Sídlisko Trávniky, Bratislava (zbúrané centrum)
1970 Spoločenský a obytný dom veľvyslanestva ČSSR (dnes SR), Moskva
1971 Veľvyslanectvo ČSSR (dnes SR) v Ríme
1975 Výstavné pavilóny PKO, Bratislava (zbúrané)
1978 Park Andreja Hlinku, Ružinov
1980 Dom umenia, Piešťany
1985 Vlastný rodinný dom, Bratislava
1986 Hrad a hradný areál
1988 Hlavné námestie, Bratislava
1988 Františkánske námestie, Bratislava
1989 Hradný vrch, Bratislava

Rekonštrukcie (budovy a interiéry):

1964 Vináreň Veľkí františkáni
1965 - 1971 Expozícia dejín Slovenska, Bratislavský hrad (2 etapy, zlikvidovaná v marci 1993)
1967 Bratislavská reštaurácia Expo ’67, Montreal
1988 Klenotnica, Bratislavský hrad
1991 Renesančná radnica, Rajec
1992 CK Tatratour, Bratislava

Výstavy:

1958 Výstava Družstevný byt, Bratislava
1962 Výstava Ľud a krása, SNM, Bratislava
1993 Výstava Vlastné dielo, SNM, Bratislava
práca, umenie, cestovanie, šport
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 349; www.asb.sk; foto: D. Veselský

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost