sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 09:36 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Ing. arch. Ferdinand Milučký ( 93 r.)

architekt, projektant

Kategória: výtvarné umenie

* 06.09.1929 Rajec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 93 r.

Vzdelanie

1941 - 1949 gymnázium, Žilina
1949 - 1953 Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, SVŠT, Bratislava

Životopis

Ferdidand Milučký je rodákom z Rajca. Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave.
Po absolvovaní sa v roku 1953 stal odborným asistentom. Od roku 1958 pracoval ako vedúci a hlavný projektant v spoločnosti Stavoprojekt Bratislava. V rokoch 1970 - 1971 bol vedúcim ateliéru v Združení projektových ateliérov v Bratislave. Ďalšie dva roky pôsobil v Projektovej organizácii spoločenských stavieb Bratislava ako hlavný projektant.
Od roku 1992 bol Ferdinand Milučký autorizovaným architektom v Slovenskej komore architektov.
V roku 1993 zrealizoval slovenský architekt výstavu celoživotného diela v Slovenskom národnom múzeu.
Venoval sa architektúre, tvorbe v pamiatkovom prostredí, urbanizmu, interiéru, občianskej a bytovej výstavbe, ako aj výstavníctvu. Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy (1. september 2005).
Je autorom krematória v Bratislave, spoluautorom sídliska Trávniky v Bratislave, Domu umenia v Piešťanoch ale aj budovy bývalého česko-slovenského veľvyslanectva v Ríme.

Ocenenie:

1964 Cena Dušana Jurkoviča za interiérovú tvorbu a výstavníctvo (Dom knihy, Ľud a krása)
1966 Cena Dušana Jurkoviča za urbanistickú tvorbu (obytný celok Trávniky), Bratislava
1967 Cena Dušana Jurkoviča za Krematórium a urnový háj, Bratislava
1967 Cena Dušana Jurkoviča za interiérovú tvorbu Expo ’67 Montreal (Slovenská reštaurácia, Kinoautomat)
1969 Štátna cena za KO za Krematórium a urnový háj, Bratislava
1971 Cena Dušana Jurkoviča za Spoločenský dom SR v Moskve
1980 cena ministra výstavby SSR za Dom umenia v Piešťanoch
1988 cena Zväzu slovenských architektov za Klenotnicu na Bratislavskom hrade
1993 cena Emila Belluša za celoživotné dielo
1999 J. G. Herderova cena za architektúru v európskom kontexte udelená Univerzitou Viedeň
2005 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Tvorba

Architektonické diela:

1967 Krematórium a Urnový háj
1968 Sídlisko Trávniky, Bratislava (zbúrané centrum)
1970 Spoločenský a obytný dom veľvyslanestva ČSSR (dnes SR), Moskva
1971 Veľvyslanectvo ČSSR (dnes SR) v Ríme
1975 Výstavné pavilóny PKO, Bratislava (zbúrané)
1978 Park Andreja Hlinku, Ružinov
1980 Dom umenia, Piešťany
1985 Vlastný rodinný dom, Bratislava
1986 Hrad a hradný areál
1988 Hlavné námestie, Bratislava
1988 Františkánske námestie, Bratislava
1989 Hradný vrch, Bratislava

Rekonštrukcie (budovy a interiéry):

1964 Vináreň Veľkí františkáni
1965 - 1971 Expozícia dejín Slovenska, Bratislavský hrad (2 etapy, zlikvidovaná v marci 1993)
1967 Bratislavská reštaurácia Expo ’67, Montreal
1988 Klenotnica, Bratislavský hrad
1991 Renesančná radnica, Rajec
1992 CK Tatratour, Bratislava

Výstavy:

1958 Výstava Družstevný byt, Bratislava
1962 Výstava Ľud a krása, SNM, Bratislava
1993 Výstava Vlastné dielo, SNM, Bratislava
práca, umenie, cestovanie, šport
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 349; www.asb.sk; foto: D. Veselský

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost