sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 21:00 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

štáb. kapitán Ferdinand Písecký ( 54 r.)

pobočník generála M. R. Štefánika, kapitán československých légií, pedagóg, politik, organizátor pedagogického a kultúrneho života medzi učiteľmi, spoluautor slovenských čítaniek pre učiteľské ústavy, autor divadelných hier pre mládež, básnických

Kategória: novinári, politici minulosti

* 25.11.1879 Praha - Žižkov

† 25.10.1934 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 84 r.

jubileum od narodenia 139 r.

Životopis

Pred príchodom do Modry precestoval takmer celý svet a pôsobil vo vojenských i diplomatických službách. Zaslúžil sa o pripojenie Podkarpatskej Rusi k ČSR. Ako legionársky kapitán, niekdajší pobočník M. R. Štefánika, si získal úctu a vážnosť všade, kde prišiel. Obzvlášť v učiteľskom ústave, lebo hoci mal český pôvod, viedol všetkých pedagógov k tomu, aby sa dokonale naučili slovenčinu, ktorú sám dobre ovládal.
Aj po odchode z Modry ovplyvňoval činnosť modranského učiteľského ústavu a spoločenské dianie v meste až do svojej smrti. Pochovaný je v Modre.

Pôsobenie
člen a neskôr predseda Pedagogickej spoločnosti slovenskej
1919 riaditeľ Učiteľského ústavu (výnosom Ministerstva školstva bol 28. apríla 1919 premenovaný na Masarykov I. štátny československý učiteľský ústav), Modra
Po r. 1926 sa stal krajinským školským inšpektorom pre učiteľské ústavy na Slovensku, vládnym radcom, prednostom referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave

Zásluhy
založil obecnú knižnicu v Modre a okolitých obciach
založil Telovýchovnú jednotu Sokol, ktorej sa stal predsedom založil na učiteľskom ústave ochotnícky súbor
bol jedným z hlavných organizátorov politického a spoločenského života v Modre

Tvorba

Publicistika
Za ideálom (In: Legionár, roč. 2, č. 23, 17. júna 1922, s. 3.) 

Próza
Hej, Slováci! … Hrsť rozpomienok slovenských legionárov (vydalo Štátne nakladateľstvo, Bratislava 1933)

Vyznamenania
1918 nositeľ Čs. vojnového kríža i ďalších štátnych vyznamenaní, francúzskeho Rádu čestnej légie, talianskeho vojnového kríža a iné

Bibliografia
Ladislav Takáč: Ferdinand Písecký - zakladateľ štefánikovskej tradície. ZbSNM 92-História 38, 1998, s. 25-43.
Ladislav Takáč: Ferdinand Písecký a Milan Rastislav Štefánik. Zborník SNM, História, 37, 1997. (Rozsiahla syntetická štúdia mapuje vzťahy dvoch osobností, ktorých zblížili spoločné záujmy vo vzťahu k osudu česko-slovenskej vzájomnosti. Netradičná formálna štruktúra štúdie, pripomínajúca scenár literárneho filmu, je zaujímavá svojím obsahom a detailným zachytením všetkých uzlových momentov vzájomných stretnutí týchto dvoch osobností. Na ich pozadí mapuje aj osudy rodiaceho sa štátu, peripetie spojené s úsilím o jeho formovanie v zahraničí, ktoré poznačili práve misie M. R. Štefánika a F. Píseckého.)
Ladislav Takáč: Ferdinand Písecký. Pobočník generála. HR 9, 1998, č. 10, s. 16-17.
zdroj: Univerzitná knižnica Bratislavy; www.modra.sk; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost