sk  |  en
Pondelok | 25.03.2019, 00:12 | meniny: Marián; zajtra: Emanuel
  • | Deň zápasu za ľudské práva

    Tento deň patrí spomienkami na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu na Československu.

  • | Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

    Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 2007 a pripomína sa od roku 2008. Je venovaný na pamiatku miliónom obetí, ktoré v priebehu 16. až 19. storočia zomreli v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu. Otroctvo je považované za jeden z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách rasizmu a predsudkov. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne vzdelávacie akcie o dôsledkoch rasizmu, otroctve a transatlantickom obchode.

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. František Chmelár ( 73 r.)

predseda Slovenského olympijského výboru

Kategória: funkcionári a tréneri

* 04.02.1946 Tvrdošovce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

1960 - 1960 SPŠ chemická, Svit
1968 - 1974 Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor telesná výchova a pedagogika

Životopis

František Chmelár je predsedom SOV a zároveň predsedom štábov SOV pre OH 2008 a ZOH 2010.
Jeho pracovná kariéra sa začala robotníckou profesiou vo Vagónke Poprad (1964 - 1968), v roku 1968-69 pôsobil ako učiteľ gymnázia v Kežmarku.
Po skončení vysokej školy pracoval v oblasti športu, neskôr vo výskume a od r. 1975 na SÚV ČSZTV a SZTK. Tu vykonával rôzne funkcie - metodik, vedúci oddelenia, asistent podpredsedu, podpredseda a vedúci tajomník. V rokoch 1991-96 pracoval na Ministerstve školstva SR ako riaditeľ odboru a riaditeľ sekcie športu, detí a mládeže. V roku 1999 bol zvolený za predsedu Slovenského olympijského výboru, ktorú vykonáva doteraz.
Z jeho pracovného zaradenia vyplynula i možnosť zúčastňovať sa prípravy Olympijských hier. Od r. 1988 sa zúčastnil piatich, z nich na dvoch už ako predseda Slovenského olympijského výboru. Okrem športu má osobnú záľubu aj vo výtvarnom umení. Vyhral súťaž v kategórii amatérskych výtvarníkov.
Významná organizátorská práca v oblasti rozvoja nášho národného športu a jeho záslužná činnosť vo vrcholnom olympijskom orgáne si zasluhuje ocenenie i našej mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Je spoluautorm metodických publikácií.

Ocenenia:
- zlatá medaila Ivana Branislava Zocha za príkladný vklad rozvoju školského športu
- strieborná medaila za zásluhy o rozvo tlesnej výchovy a športu

Členstvo v organizáciách:
- Komisia Európskych olumpijských výborov
- Koordinačná rada pre šport MŠ SR
- Slovenská športová rada

šport, výtvarné umenie, divadlo, hudba
zdroj: www.banm.skbiz.sk/osobnosti/2004/chmelar.htm

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost