sk  |  en
Sobota | 23.11.2019, 03:01 | meniny: Klement; zajtra: Emília

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. František Gahér CSc. ( 62 r.)

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

* 20.01.1957 Slovensko, Trnava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 62 r.

 

všeobecné informácie

František Gahér pôsobí ako vedúci katedry (od r. 1998) a mimoriadny profesor na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, od 1. februára 2003 je rektorom Univerzity Komenského - habilitácia Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky (2000), skúmanie v oblasti extenzionálnej a intenzionálnej logiky, logickej sémantiky, logickej analýzy prirodzeného jazyka, dejín logiky a aplikácií logiky v práve. Ostatné monografie - Logika pre každého (1994, 1998, 2003), Logické hádanky, hlavolamy a paradoxy: nielen pre deti a mládež (1996); štyri desiatky vedeckých alebo odborných publikácii (o rozvetvenej teórii typov, o základoch matematiky, o vetných spojkách, o anafore, o indivíduách a vlastných menách, o supozícii a signifikácii výrazov, o modalitách).

ovládanie cudzích jazykov: angličtina, ruština

Pasívne ovládanie cudzích jazykov: nemčina, poľština

Občianske aktivity: - poslanec a predseda Komisie územného rozvoja a ochrany kultúrnych pamiatok MsZ Svätý Jur

Rodinný stav: ženatý, otec dvoch dcér a dvoch synov

 

 

hokej, tenis, turistika, literatúra; záhradka, vinohrad a vinárstvo

 

vzdelanie a pôsobenie

1981 -
(štátne skúšky z filozofie na FiF UK)
1980 -
(štátne skúšky z fyziky na MFF UK)
1976 - 1981
(kombinácia filozofia - fyzika na Univerzite Komenského v Bratislave)
1972 - 1976
Gymnázium Juraja Hronca ((matematicko-fyzikálna trieda))
január 2007
znovuvymenovaný rektor Univerzity Komenského
2004
mimoriadny profesor na Katedre logiky a metodológie vied FiFUK
2003 - 2007
rektor Univerzity Komenského
2000
habilitácia (filozofia – logika)
1998
vedúci Katedry logiky a metodológie vied FiFUK
1988
kandidátska dizertačná práca (CSc.), vedný odbor filozofia: Epistemologické a metodologické východiská niektorých koncepcií základov matematiky: Úloha vzťažnej sústavy v základoch matematiky
1986
odborný asistent na Katedre logiky a metodológie vied FiFUK
1983 - 1986
asistent - prednášal filozofiu na MFF UK
1981
rigorózna skúška z filozofie (PhDr.)
1981 - 1983
študijný pobyt Katedra filozofie FiF UK V rokoch
1992 - 1994
bol predsedom Akademického senátu FiFUK, v rokoch
1995 - 2000
podpredsedom Akademického senátu Univerzity Komenského
2000 - 2002
predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského

 

tvorba

Publikačná činnosť: Je autorom štyroch vedeckých monografií, viac ako päťdesiatich vedeckých a odborných prác.

 

ostatné informácie

od roku 2003
člen Vedeckej rady STU, člen Vedeckej rady VŠMU,
1991 - 1992
člen redakčnej rady časopisu Organon F. Riešiteľ vedeckých úloh: VEGA
1994, 1998
grant Open Society Fund - Hesp
2000 - 2002, 2003 - 2005
VEGA

 

iné infomácie

- skúmanie v oblasti extenzionálnej a intenzionálnej logiky, logickej sémantiky, logickej analýzy prirodzeného jazyka, dejín logiky a aplikácií logiky v práve
1995 UNI Regensburg 1996, 1998 UNI Wien
zdroj: Univerzita Komenského - Bratislava
posledná aktualizácia 18.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost