sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:09 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. František Janíček PhD. ( 68 r.)

prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Kategória: technika, funkcionári

* 04.12.1954 Slovensko, Čadca

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 68 r.

 

všeobecné informácie

- prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

- ženatý (manželka Beata)

- štyri deti (František, Michal, Beata, Martin)

záhrada, šport

 

vzdelanie a pôsobenie

1979 - 1984
Interná ašpirantúra v odbore Elektroenergetika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave
1974 - 1979
Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave
1970 - 1974
Stredná priemyselná škola v Handlovej
1961 - 1970
Základná deväťročná škola v Seredi
1979 - 2004
študijné a pracovné cesty do zahraničia
1.2. 2000 - 2007
Dekan FEI STU
2007 - 2010
prorektor STU v Bratislave
2011
riaditeľ Ústavu elektroenergetiky FEI STU
1.6. 2012
zvolený do dozornej rady SEPS, a. s.
30. 9. 1999
Vymenovanie za profesora
1989 - 1999
Docent na KEE FEI STU
1987 - 1989
Odborný asistent na KEE EF SVŠT
1984 - 1987
Tajomník fakulty EF SVŠT a na tretinový úväzok odborný asistent na KEE
1979-1984
Asistent na KEE EF SVŠT
Pedagogické úspechy: - vedúci diplomových prác cca 70 diplomantov a viac ako 30 záverečných prác v bakalárskom štúdiu - školiteľ štyroch doktorandov (v súčasnosti vedie piatich doktorandov) - školiteľ jedného kandidáta vied
Odborné aktivity v rámci fakulty: od r. 1997 člen užšieho vedenia Spoločného pracoviska FEI STU a Slovenských elektrární, a. s. 1996 odborný garant medzinárodného kola ŠVOČ pre oblasť elektroenergetiky a silnoprúdovej elektrotechniky konalo na FEI STU v Bratislave od r. 1993 predseda štátnicovej komisie v odbore Elektroenergetika na FEI TU Košice 1992 aktívne sa zapojil do prípravy a vytvorenia podmienok pre vstup SR do Svetovej energetickej rady (WEC) so sídlom v Londýne 1987-1990 predseda rady ŠVOČ na FEI STU, v oblasti ŠVOČ pracoval nepretržite do r. 1997 1990 člen štátnicových komisií v odbore Elektroenergetika a Jadrová energetika, v súčasnosti v odbore Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo na FEI STU - predseda Vedeckej rady FEI - predseda (člen) komisií na ukončenie bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v - odbore Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo - zodpovedný riešiteľ resp. spoluriešiteľ piatich projektov VEGA a viacerých vedecko-technických projektov - člen mnohých programových výborov a garant vedeckých konferencií zameraných na elektroenergetiku a elektrotechniku
Funkcie mimo fakulty: 1994-2000 štatutárny zástupca Združenia EE 1994 spoluzakladateľ odborného časopisu EE pre elektrotechniku a energetiku - spoluzakladateľ projektu INFELEN – informácie o elektroenergetike - aktívna účasť na Svetových energetických kongresoch v Tokiu, Houstone a Sydney

 

tvorba

27 článkov v časopisoch, 55 príspevkov na medzinárodných a 29 na domácich konferenciách, 13 vysokoškolských učebníc a skrípt, 66 výskumných správ a štúdií 4 odborné monografie - publikácie sú v desiatkach prípadov citované ďalšími autormi

Najvýznamnejšie publikácie:

- 2004 JANICEK,F., CHLADNÝ,V.,BELAŇ,A., ELESCHOVA,Ž.,: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. Vydavateľstvo STU Bratislava, 385 s., monografia.

- 2004 JANICEK,F., SIMUNEK, P., FECKO, S., BREZA J., HANZEL A.: Electrical Power System Sustainability through Demand Side Management and Technology Fore­sight. 19th-World Energy Council. Sydney, WEC.

- 2004 JANÍČEK, F., BREZA, J., MURGAŠ, J., REVÁKOVÁ, D., ŠIMUNEK, P.: Technolo­gické predvídanie v trvalo udržateľnom rozvoji elektroenergetiky. In: Zborník medzinárodnej konferencie Riadenie v energetike – CPS 2004, STU FEI, Bratislava.

- 2001 BELÁŇ, A., ELESCHOVÁ, Ž., JANÍČEK, F.,VARGA, F.: Selected Problems of Tur­bogenerators Protection. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.52, No.7-8, Bratislava, pp. 216 –220.

- 2001 JANÍČEK, F., ARNOLD, A., GORTA, Z.: Elektrické stanice. Vydavateľstvo STU Bra­tislava, 286 s., monografia.

- 2001 JANÍČEK, F., MURÍN, J., LELÁK, J.: Load Conditions and Evaluation of the Rise Temperature in an Enclosed Conductor. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.52, No.7-8, Bratislava, pp. 210 –216.

- 2000 JANÍČEK, F., BELÁŇ, A., ELESCHOVÁ, Ž., POHÁNKA, J.: Electric Protections for the Case of Loss or Failure of Excitation of Generators.In: Proceedings of the 4th Int. Conference on Control of Power Systems, Bratislava, pp. 242-247.

- 1998 FECKO, Š., JANÍČEK, F., ŠIMUNEK, P.: The Concept of Sustainability in the De­velopment of Electroenergetics. 17th Congress of the World Energy Council. Ho­uston, Texas USA, Pp. 87 – 102.

- 1998 FERENC, M., JANÍČEK, F., BELÁŇ, A.: Qualification of Electrical Equipment of NPP. In: Proceedings of the 12th International Conference Dielectric and Insula­ting Systems in Electrical Engineering. Bratislava, s. 66 - 69.

- 1997 FECKO, Š., JANÍČEK, F., REVÁKOVÁ, D., ŠIMUNEK, P.: Electric Energy in Slo­vak Republic. Perspectives in Energy, volume 4, No. 1, pp. 47-55.

- 1996 JANÍČEK, F., BELÁŇ, A., KATUŠČÁK, J.: New Systems for Control of Protec­tions with Automatic Control System. Proceeding of the 2nd International Scienti­fic Conference on Control of Power System 96, STU Bratislava , pp. 11 - 15. JANÍČEK, F., JASENEK, J., JURIŠICA, L., SMIEŠKO, V., SMOLA, A.: Transformácia systému štúdia na FEI STU v Bratislave v kontexte vývoja európskeho univerzitného vzdelávania. Bratislava, STU 2001. 161 s. ISBN 80-227-1585-9.

 

Ocenenia:

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

- člen Kolégia ministra hospodárstva SR

- člen Komisie pre reštrukturalizáciu a privatizáciu slovenskej energetiky

- podpredseda Spoločnej odborovej komisie vedného odboru 26-34-9 Elektroenergetika

- spoluriešiteľ resp. oponent viacerých významných projektov, ako sú napr. Energetická koncepcia SR, Nadštandardná certifikácia energeticky úsporných spotrebičov a i.

- člen Vedeckej rady na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne, spoluzakladateľ periodika EE – odborného časopisu pre elektrotechniku a energetiku, v súčasnosti člen jeho redakčnej rady

- predseda štátnicovej komisie v odbore Elektroenergetika na FEI TU v Košiciach a na EF ŽU v Žiline

- člen odbornej komisie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre skupinu odborov 26 Elektrotechnika

čestný občan mesta Sereď
Pamätná plaketa SAV
bronzová medaila SVŠT
zdroj: Slovenská technická univerzita - Bratislava
posledná aktualizácia 14.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost