sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 12:50 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

doc. JUDr. František Laurinec CSc. ( 67 r.)

bývalý prezident Slovenského futbalového zväzu

Kategória: funkcionári a tréneri

* 19.08.1951 Veľké Uherce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 67 r.

Vzdelanie

1966 - 1969 SVŠ Partizánske
1969 - 1974 Právnická fakulta UK Bratislava
1978 - 1981 ašpirantúra
1984 - habilitácia

Životopis

František Laurinec sa narodil vo Veľkých Uherciach, kde ako hráč s futbalom aj začínal. Ako dorastenec prešiel do Partizánskeho.
Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského, pracoval v rokoch 1974 - 1979 v SAV na pozícii referenta. V rokoch 1978 - 1981 si urobil ašpiratúru na Ústave štátu a práva. Ako odborný asistent na Fakulte vyšetrovania Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti pôsobil až do roku 1990, pričom v roku 1988 katedru viedol.
Ako funkcionár futbalu začínal v roku 1990 vo Výkonnom výbore ČSFA. Viceprezidentom Slovenského futbalového zväzu bol v rokoch 1994 - 1998. V rokoch 1998 - 1999 bol medzinárodným manažérom bratislavského Interu. Od roku 1999 - 2010 bol prezidentom Slovenského futbalového zväzu.
Vedie aj svoju právnickú firmu.
Je členom UEFA, SKRE, podpredsedom SZTK, pôsobí v dozornej rade spoločnosti Heineken.

Prierez kariéry:

1974 - 1979 Slovenská akadémia vied, referent
1979 - 1991 Fakulta vyšetrovania, odborný asistent
1988 vedúci katedry, Vysoká škola Zboru národnej bezpečnosti
od roku 1991 súkromná právna prax
1990 - 1992 zvolený do výkonného výboru ČSFA
1994 - 1998 viceprezident SFZ
1998 - 1999 medzinárodný manažér - Inter Bratislava
1999 - 2010 prezident SFZ

Ocenenia:

Cena rektora UK

Tvorba

učebné texty:

Teória právnych ideológií

knižná publikácia:

Monografia o právnom vedeomí
futbal, tenis, cestovanie, hudba, medzinárodná politika
zdroj: Who is who v Slovenskej republike, F. Janícek, 2003

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost