sk  |  en
Streda | 27.05.2020, 12:00 | meniny: Iveta; zajtra: Viliam
  • | Deň bez mobilov

    iniciovaný v Českej republike v roku 2004

  • | Medzinárodný deň sklerózy multiplex

    Tento deň bol vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MFSM) a jej členovania v roku 2009 za účelom zvýšenia povedomia o chorobe skleróza multiplex. Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu.

  • | Medzinárodný športový vyzývací deň

    Medzinárodný športový vyzývací deň sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. František Nábělek ( 81 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

* 03.05.1884 Kroměříž

† 10.06.1965 Uherské Hradište

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 54 r.

jubileum od narodenia 136 r.

Vzdelanie

1907 štátne skúšky z prírodných vied pred Štátnou skúšobnou komisiou vo Viedni
1906 FIF Viedenskej univerzity (PhDr.)
1902 Štátne nemecké gymnázium v Kroměříži

Životopis

Priebeh zamestnaní:

1953 - 1960 pracovník Arboréta v Mlyňanoch
1950 - 1953 pracovník Výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu v Bratislave
1950 penzionovaný
1945, 1946/47 dekan PRIF SU
1947/48 rektor SU
1942 - 1950 riaditeľ Botanickej záhrady SU
1940 - 1950 prednosta Botanického ústavu PRIF SU
1946 - 1950 riadny profesor systematickej botaniky PRIF SU
1940 - 1946 zmluvný riadny profesor systematickej botaniky PRIF SU
1939 - 1940 zmluvný riadny profesor systematickej botaniky FIF SU
1934 - 1939 mimoriadny bezplatný profesor systematickej botaniky PRIF MU
1925 - 1934 súkromný docent systematickej botaniky PRIF Masarykovej univerzity v Brne
1921 - 1939 štátny profesor Českého štátneho reformného gymnázia v Brne
1918 vedecké cesty na Balkáne (Bulharsko, Juhoslávia, Rumunsko)
1909 - 1910 vedecké cesty na Blízkom Východe (Sýria, Mezopotámia, Palestína, Kurdistan, Arménsko, Petrejská Arábia, južná Perzia)
1908 - 1921 štátny profesor Českej reálky v Lipníku nad Bečvou
1907 - 1908 suplujúci profesor I. Českého štátneho gymnázia v Brne

Významný český botanik, vychoval prvú generáciu slovenských botanikov. Veľa cestoval po krajinách Malej Ázie, Blízkeho Východu a Balkánu. Zo svojich ciest zostavil bohatý herbár kveteny týchto krajín, ktorý je uložený v Ústave experimentálnej biológie a ekológie SAV. Po príchode do Bratislavy sa zaslúžil o založenie univerzitnej botanickej záhrady a o zriadenie botanického ústavu novozaloženej prírodovedeckej fakulty. Tu sa mu na v priebehu niekoľkých rokov podarilo založiť bohatú botanickú knižnicu a herbár. Ako honorovaný docent SVŠT v Bratislave prednášal botaniku aj pre poslucháčov lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva tejto vysokej školy. Počas pôsobenia v Mlyňanoch vypracoval zoznam rastlín Arboréta.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Člen Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách v Bratislave, člen Správy univerzitnej záhrady SU, člen hospodárskej komisie SU, člen stavebnej komisie SU, člen disciplinárnej komisie SU, člen legislatívnej komisie SU, kurátor dispozičného fondu SU.

Tvorba

Výber:

1935 Vegetations bilder aus Mesopotamien und den angrenzen der Kurdischen Gebirgen
1929 Wildwachsende Stammformen unserer Gerste aus dem Orient
1927 Quelques paysages moius cormus der Kurdistan
1924 Cruciferarum orientalimus genus novum
1923 - 1929 Iter Turcico-Persicum I. - V.
1922 Papaver curviscapum sp. nova
1918 O vegetaci v Mezopotamii a Kurdistaně
1912 Van a jezero vanské v Armenii
1908 Jak se chrání rostliny od uschnutí
zdroj: UK - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost