sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 05:37 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. František Novosád CSc. ()

filozof, publicista, oddelenie sociálnej filozofie, politickej filozofie a dejín filozofie SAV

Kategória: spoločenské vedy, novinári

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Životopis

Špecializácia: sociálna a politická filozofia, filozofia dejín, dejiny filozofie

Tvorba

Monografie, kapitoly v monografiách

Novosád, F. Alchýmia dejín. Bratislava: Iris, 2004.

Novosád, F. Filozofia ako kultúra reflexie. In Hodina filozofie: úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava: Iris, 2004, s. 9-27.

Novosád, F. Kultúra ako priestor nášho bytia. In Hodina filozofie: úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava: Iris, 2004, s. 29-46.

Novosád, F. Doba X: Eseje o formách politickosti. Bratislava: Iris, 2002.

State v odborných časopisoch a zborníkoch

Novosád, F. Fenomen charyzmy w związku socjologią polityki Maksa Webera : filozoficzne rozważania o teologicznym tle socjologii politycznej. In Głombik, C. (ed.), Z prac badawczych spółczesnych filozofów słowackich. Katowice: Wydawnictwo Universytetu Śląskiego, 2004, s. 89-108.

Novosád, F. Médiá, tretí sektor a intelektuáli. Kritika & Kontext, 7(2002), č. 2, s. 6-20.

Novosád, F. Vôľa k rozumu proti vôli k moci (Štúrova rozprava o nemeckej ideológii alebo pokus o ideologickú prevenciu). Filozofia, 56(2001), č. 9, s. 631-635.

Novosád, F. Metafrfloš a jeho palica (Niekoľko zlostných poznámok o "náhradných" problémoch hĺbkomerača Ladislava Kvasza). Filozofia, 56(2001), č. 3, s. 187-193.

Novosád, F. The Clash of Cultures and the Accomodation of Otherness. Dialogue and Universalism, 10(2000), č. 12, s. 80-89.

Gál, E. - Novosád, F. - Rybár, J. - Viceník, J. Epistemologický relativizmus: Áno a nie. Organon F, IV(1997), č. 4, s. 387-402.
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost