sk  |  en
Streda | 20.02.2019, 00:35 | meniny: Lívia; zajtra: Eleonóra
  • | Svetový deň sociálnej spravodlivosti

    Vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných členských krajín.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. František Novosád CSc. ()

filozof, publicista, oddelenie sociálnej filozofie, politickej filozofie a dejín filozofie SAV

Kategória: spoločenské vedy, novinári

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Životopis

Špecializácia: sociálna a politická filozofia, filozofia dejín, dejiny filozofie

Tvorba

Monografie, kapitoly v monografiách

Novosád, F. Alchýmia dejín. Bratislava: Iris, 2004.

Novosád, F. Filozofia ako kultúra reflexie. In Hodina filozofie: úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava: Iris, 2004, s. 9-27.

Novosád, F. Kultúra ako priestor nášho bytia. In Hodina filozofie: úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava: Iris, 2004, s. 29-46.

Novosád, F. Doba X: Eseje o formách politickosti. Bratislava: Iris, 2002.

State v odborných časopisoch a zborníkoch

Novosád, F. Fenomen charyzmy w związku socjologią polityki Maksa Webera : filozoficzne rozważania o teologicznym tle socjologii politycznej. In Głombik, C. (ed.), Z prac badawczych spółczesnych filozofów słowackich. Katowice: Wydawnictwo Universytetu Śląskiego, 2004, s. 89-108.

Novosád, F. Médiá, tretí sektor a intelektuáli. Kritika & Kontext, 7(2002), č. 2, s. 6-20.

Novosád, F. Vôľa k rozumu proti vôli k moci (Štúrova rozprava o nemeckej ideológii alebo pokus o ideologickú prevenciu). Filozofia, 56(2001), č. 9, s. 631-635.

Novosád, F. Metafrfloš a jeho palica (Niekoľko zlostných poznámok o "náhradných" problémoch hĺbkomerača Ladislava Kvasza). Filozofia, 56(2001), č. 3, s. 187-193.

Novosád, F. The Clash of Cultures and the Accomodation of Otherness. Dialogue and Universalism, 10(2000), č. 12, s. 80-89.

Gál, E. - Novosád, F. - Rybár, J. - Viceník, J. Epistemologický relativizmus: Áno a nie. Organon F, IV(1997), č. 4, s. 387-402.
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost