sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 04:14 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
 • | Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Mons. prof. ThDr. František Tondra ( 75 r.)

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, spišský diecézny biskup

Kategória: cirkev

* 04.06.1936 Spišské Vlachy

† 03.05.2012 košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 10 r.

jubileum od narodenia 86 r.

Vzdelanie

1997 - menovaný za profesora v odbore teológia prezidentom SR, na základe odporúčania vedeckej rady RK CMBF UK v Bratislave
1993 - sa habilitoval
1978 - získal doktorát z teológie na Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (RK CMBF) v Bratislave
1957 - 1962 štúdium na RK CMBF v Bratislave
1957 - zmaturoval na jedenásťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi

Životopis

Mons. prof. ThDr. František Tondra sa narodil 4. júna 1936 v Spišských Vlachoch ako štvrté z desiatich detí v rodine tesára. V rokoch 1947 - 1951 navštevoval Ľudovú a meštiansku školu v Spišských Vlachoch. Štúdiami pokračoval na Jedenásťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1954 - 1957 bol študentom Vysokej školy pedagogickej v Bratislave a v rokoch 1957 - 1962 študoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 1962.
Svoju pastoračnú činnosť začal v Levoči 1. augusta 1962 ako kaplán. V roku 1963 bol preložený do Hnilca, kde pôsobil ako správca farnosti a v roku 1970 do Zázrivej, kde ako správca farnosti pôsobil spolu so svojim, o 11 rokov mladším, bratom Michalom. Popri náročnej pastoračnej práci získal v roku 1978 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Od roku 1978 tam začal pracovať ako asistent, v rokoch 1978 - 1983 prednášal morálnu teológiu a súčasne pôsobil ako duchovný správca v Zázrivej. Po vymenovaní za správcu farnosti v Tvrdošíne v roku 1983 prestal prednášať na bohosloveckej fakulte. V roku 1987 sa stal správcom farnosti v Levoči, neskôr i okresným dekanom. 26. júla 1989 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za spišského diecézneho biskupa.
V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule ho 9. septembra 1989 konsekroval za biskupa kardinál Jozef Tomko, v tom čase prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ako biskup mohol naplno rozvinúť svoju činnosť až po páde komunistického režimu v novembri 1989. Stal sa predsedom liturgickej komisie Spišského biskupstva. Zaslúžil sa o obnovenie činnosti Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule, kde prednášal morálnu teológiu a kresťanskú sociológiu. V tomto kňazskom seminári študovali v deväťdesiatych rokoch bohoslovci z troch diecéz Východného Slovenska: Spišskej, Košickej a Rožňavskej diecézy. V deväťdesiatych rokoch bol aj konzultorom Kongregácie pre semináre a katolícku výchovu Apoštolskej Stolice vo Vatikáne. V roku 1992 bol predsedom Biskupskej konferencie ČSFR. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky ho 4. apríla 1993 zvolili za prvého predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Túto funkciu zastáva, po opätovných zvoleniach v rokoch 2000, 2003 a 2006, dodnes.
V roku 1993 sa habilitoval na docenta a v roku 1997 bol vymenovaný za univerzitného profesora v odbore katolícka teológia. Je predsedom subkomisie KBS pre bioetiku. Zároveň prednáša morálnu teológiu na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí. Je tiež členom vedeckej rady na Katolíckej univerzite v Ružomberku a Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Bohatá je aj jeho publikačná činnosť. Poväčšine sú to odborné výstupy v článkoch s náboženskou, morálnou, sociologickou i spoločenskou tematikou.
Ako spišský biskup sa zaslúžil o vznik mnohých cirkevných škôl na území diecézy a sociálnych i charitatívnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je Biskupstvo Spišské Podhradie. Ako predseda Konferencie biskupov Slovenska sa zúčastňuje stretnutí predsedov biskupských konferencií celej Európy a takto reprezentuje nielen Katolícku cirkev, ale aj Slovenskú republiku.

Prehľad aktivít a dôležitých dátumov:

od 31. 8. 2000 - predseda Konferencie biskupov Slovenska
 • člen redakčnej rady Katolíckych novín
 • profesor morálnej teológie na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Spišskom Podhradí
 • komzultor Kongregácie pre semináre a katolícku výchovu Apoštolskej Stolice vo Vatikáne

  9. 9. 1989 - Biskupská vysviacka v Spišskom Podhradí - Sp. Kapitule
  26. júla 1989 - menovaný za biskupa
  1987 - 1989 správca farnosti, od r. 1989 dekan Levoča
  1983 - 1987 správca farnosti Tvrdošín
  1978 - 1983 asistent CMBF v Bratislave
  1969 - 1978 správca farnosti Zázrivá
  1963 - 1969 správca farnosti Hnilec
  1962 - 1963 kaplán Levoča
  1. júla 1962 - Kňazská vysviacka
 • zdroj: Konferencia biskupov Slovenska

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost