sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 20:08 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Dr. techn. František Valentín ( 73 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: technika, funkcionári

* 05.02.1892 Hlohovec

† 27.01.1966 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 56 r.

jubileum od narodenia 130 r.

Vzdelanie

1927 Dr. techn.
1925 České vysoké učení technické v Prahe (Ing.)
1915 Teologická fakulta Viedenskej univerzity
1911 Stredoškolské štúdium - gymnázium v Trnave a v Banskej Bystrici

Študijný pobyt:
1937-1938 Paríž

Životopis

od r. 1948 pracovník Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave
1945-1948 prednosta Ústavu organickej chémie SVŠT
1945-1948 riadny profesor organickej chémie SVŠT
1941-1947 suplujúci profesor Chemického ústavu PRIF SU
1943/44, 1944/45 prorektor SVŠT
1941/42, 1942/43 rektor Slovenskej vysokej školy technickej (teraz STU) v Bratislave
1939-1940 senátor AS SU
1940/41, 1941/42 dekan PRIF SU
1942/43, 1943/44 prorektor SU
1944/45 rektor SU
1941-1945 správca univerzitnej záhrady
1939-1947 prednosta Ústavu lekárskej chémie LF SU
1939-1945 riadny profesor lekárskej chémie LF SU v Bratislave
1934-1939 súkromný docent organickej chémie na ČVUT
1925-1939 asistent na ČVUT
1915-1920 katechét v Banskej Bystrici

Jeden z prvých predstaviteľov modernej slovenskej chémie. Vedec, ktorý bol okrem svojho odboru vzdelaný aj v matematike, astronómii, prírodovednej filozofii a teológii. V Prahe sa ako asistent svetoznámeho chemika prof. E. Votočku orientoval na výskum sacharidov. Niekoľko objavných výsledkov dosiahol v štúdiu štruktúry a vlastností sacharidov. Na študijných pobytoch v Paríži na Institut de Biologie Physico–Chemique a na Institut Curie sa zoznámil aj s Fredericom Joliotom- Curiem. Po zatvorení českých vysokých škôl bol prednostom Ústavu lekárskej chémie LF SU a po založení Prírodovedeckej fakulty SU sa stal jej prvým dekanom. Vo svojej prednáškovej i vedeckej práci sa okrem iného orientoval aj na aj výklad štruktúry a biologických vlastností prírodných látok, čím sa stal priekopníkom biochémie na Slovensku. Okrem účasti na organizovaní vedeckého života mal, spolu s prof. F. Švecom, veľké zásluhy na zakladaní výroby liečiv v Hlohovci.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Slovenskej učenej spoločnosti, predseda Slovenskej akadémie vied a umení, člen Spolok slovenských chemikov, člen Osobitnej komisie SU pre spoluprácu s Lipskou univerzitou, člen Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách, člen hospodársko-finančnej komisie SU, mimoriadny člen Kráľovskej českej spoločnosti náuk, redaktor časopisu SAVU Physiographica Slovaca a zborníka Acta physiographica Slovaca, spoluredaktor časopisu Carpatica Slovaca

Vyznamenania

Bulharský Rad s hviezdou za občianske zásluhy II. stupňa, Slovenský kríž za zásluhy v obrane štátu

Tvorba

Výber:

1942 O vitamíne C
1938 O a-fukohexose a a-fukohexitu (methyl-d-mannitu)
1938 Tritylation de ĺ a-l-sorbore (spoluautor)
1937 Sur la a -lactone de lácide 3. 6-anhydro-d-mannonique
1936 Sur les principes immédiats de l´huille des graines de molene (verbascum) (spoluautor)
1936 Sur la 3. 6- anhydromannite
1934 Sur l´anhydromannose, nouvel anhydride sucré
1932 O nové anhydrogalaktose
1932 Sur un nouvel anhydrogalactose
1931 Sur le pouvoir rotatoire de certaines hydrozones sucreés en relation avec la structure stéreochimique au carbone a
1932 Études dans la série des sucres-alcools
1931 Studie v řadé alkoholických cukrů
1930 Studie v řadě rhamnosové (spoluautor)
1930 O nové formě obou antipódnych rhaminů
1929 Sur l´acide rhamnoconvolvulique
1928 O Sur l´isorhedeite, produit de réduction de l´isorhodeose
1927 O trecej šečernej sastanci glikosida skamonina
1927 Optický protinožec přirozené ramnosy
1927 O optickom antipode prirodzenej rhamniny (dizertačná práca)
zdroj: UK - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost