sk  |  en
Utorok | 07.12.2021, 10:02 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

Hana Ponická ( 85 r.)

spisovateľka diel pre deti a mládež, disidentka

Kategória: spisovatelia

* 15.07.1922 Halič

† 21.08.2007 Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie pes

jubileum od úmrtia 14 r.

jubileum od narodenia 99 r.

Vzdelanie

- gymnázium v Košiciach
- gymnázium v Bratislave
- Lekárska fakulta UK, nedokončená

Životopis

Hana Ponická je slovenská prozaička, spisovateľka pre deti a prekladateľka. Narodila sa v roku 1922 v Haliči pri Lučenci. V rodnom meste vychodila základnú školu. Potom študovala na gymnáziách v Košiciach a v Bratislave. Po maturite (1940) sa rozhodla pre vysokoškolské štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UK. Štúdium však nedokončila. Aktívne sa zúčastnila Slovenského národného povstania
V roku 1945 začala pracovať ako ošetrovateľka Červeného kríža, ktorý sa staral o vracajúcich sa ranených zajatcov. V rokoch 1948 - 1950 žila spolu s manželom Štefanom Žárym v Ríme, 1951 - 1953 bola vedúcou redaktorkou Výskumného oddelenia zdravotníckej osvety, v nasledujúcich dvanástich rokoch (1954 – 1968) sa Hana Ponická venovala profesionálnemu spisovateľskému chlebíčku. V roku 1956 bola prijatá za členku slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov. V tom istom roku sa zúčastnila na zjazde českých a slovenských spisovateľov v Prahe, kde podporila Jaroslava Seiferta a Dominika Tatarku, ktorí vystúpili s požiadavkami na väčšiu slobodu umeleckej tvorby a s kritikou pomerov v súvislosti s nedávnymi politickými procesmi. V rokoch 1968 - 1972 pôsobila ako redaktorka denníka Smena. V roku 1972 ju normalizačná komisia zbavila zamestnania, a tak sa publicistka presťahovala do Lukavice.
V roku 1977 sa stala jednou zo signatárov a signatáriek Charty 77. V tom istom roku sa zúčastnila zjazdu Zväzu slovenských spisovateľov, kde si pripravila vystúpenie, v ktorom kritizovala kultúrnu politiku vtedajšieho režimu, najmä zákazy publikačnej činnosti mnohým spisovateľom. Tu jej nedovolili vystúpiť, no príspevok sa dostal do protokolu. Od tejto udalosti bola ako disidentka neustále sledovaná a nesmela publikovať.
Do literárneho diania vstúpila Hana Ponická už počas stredoškolského štúdia. Kratšie prózy uverejňovala v Národných novinách, v Živene, v denníku Slovák a v študentskom časopise Cesta.
Knižne debutovala v oblasti detskej literatúry knihou rozprávok zo života zvierat Slávikove husličky v roku 1953. Vo svete prírody zostala aj v knihe Medvedí rok (1955). Ďalšia kniha pre deti Halúzky vyšla v roku 1955. Je vtipnou literárnou kronikou príhod troch malých detí v rodinnom kruhu. Rodný novohradský kraj približuje čitateľom v spomienkovej próze na obdobie detstva Ábelovský dom (1959). V tomto diele dominuje postava spisovateľky Boženy Slančíkovej - Timravy, ktorú autorka dôverne poznala. V krehkej literárnej reportáži rozpráva o tomto svojom vzťahu k Timrave, ale aj o vtedajšom živote ľudu na dedine v okolí Lučenca - v Ábelovej a v Polichne.
Veľkú popularitu si získala knižka pre najmladších čitateľov z roku 1961 O Štoplíkovi. Prostredníctvom personifikovanej rozprávkovej postavičky v nej vyrozprávala množstvo vtipných príhod z každodenného života detí. Záujem detského čitateľa o dianie v prírode chcela vyvolať aj knižkami Malí mičurinci a Zimná rozprávka (obe v roku 1961). Kniha noviel, čŕt a postrehov Prísť odísť (1965) je konfrontáciou života v meste a na dedine. V zbierke noviel Bosými nohami z roku 1968 je hlavnou témou citový život súčasných žien a ich prirodzenej túžbe po citovom uplatnení sa. Literárnou monografiou o živote hrdinu protifašistického odboja, ktorého v mladosti osobne poznala, je kniha Janko Nosák (1979).
Po zákaze publikovať sa Hana Ponická aktívne zúčastňovala na disidentskom hnutí a toto obdobie svojho života spracovala v knihe Lukavické zápisky (Toronto 1987, Bratislava 1992). Dielo Milan Rastislav Štefánik - hrdina sa vracia (1991) je biografickou knihou o významnej postave slovenských dejín.
Spisovateľka sa okrem bohatej autorskej tvorby venovala aj prekladaniu z maďarčiny, francúzštiny, taliančiny a nemčiny.

Tvorba

Diela pre dospelých:

1959 Ábelovský dom
1964 Prísť, odísť, zbierka poviedok
1968 Bosými nohami, zbierka poviedok
1974 Janko Novák, dokumentárno-beletristické dielo
1989 Lukavické zápisky
1991 Milan Rastislav Štefánik – hrdina sa vracia, dokumentárno-beletristické dielo

Diela pre deti:

1953 Slávikove husličky
1961 O Štoplíkovi
1968 Svietiaca ryba
1955 Halúzky
1955 Medvedí rok
1961 Zimná rozprávka
1961 Malí mičurinci
1972 O parádnici lienke
1991 O Štoplíkovi, kým do školy nechodil
1991 Ako Štoplík do školy chodil-nechodil

Scenár k filmu:

1976 - Zlatá réva

Články s priamym autorstvom Hany Ponickej:

Čas radosti, šťastia: Vianočný rozhovor so spisovateľkou Hanou Ponickou / Peter Štrelinger, Hana Ponická. - In: Práca. - Roč. 44, č. 303 (24. 12. 1989), s. 5.

Vystúpenie Hany Ponickej / Hana Ponická. - Pod spoločným názvom Mimoriadny zjazd Zväzu slovenských spisovateľov. In: Literárny týždenník. - Roč. 2, č. 51-52 (1989), s. 3 a 10.

Lukavické zápisky / Hana Ponická; (RO), (RO). - Vyšla v nakladateľstve
Sixty-Eight Toronto. V rubrike Za literatúrou faktu. In: Ľud. - Roč. 43, č. 1 (2. 1. 1990), s. 5.

Čakáme na Lukavické zápisky: Za poznanie bola vždy ochotná dať aj poslednú košeľu / Hana Ponická, Marta Rűžičková; Marta Rűžková. In: Ľud. - Roč. 43, č. 27 (1. 2. 1990), s. 1-2.

Vystúpenie Hany Ponickej : Na snemovaní spisovateľov / Hana Ponická. - Diskusia. In: Literárny týždenník. - Roč. 3, č. 7 (1990), s. 11. Zväz slovenských spisovateľov

O dvoch Václavoch / Hana Ponická; Jozef Cesnak. In: Slniečko. - Roč. 44, č. 8 (1990), s. 4-5.

O Hrade a Hrádečku / Hana Ponická ; Václav Havel. In: Slniečko. - Roč. 44, č. 9 (1990), s. 12-13.


Z tieňa na slnko: Niekoľko otázok hosťovi našej redakcie - Hane Ponickej / Hana Ponická, Viera Sokolová; Hana Ponická. - Obr. 1. In: Smer. - Roč. 42, č. 80 (4. 4. 1990), s. 4.

Dotýkal sa hviezd / Hana Ponická, Vlasta Luptáková ; Milan Rastislav Štefánik. - In: Smer. - Roč. 42, č. 100 (28. 4. 1990), s. 9.

Odpovede na žiadosť kalifornských Slovákov / Ján Čarnogurský, Hana Ponická,
Miroslav Kusý, Vladimír Maňák, Anton Selecký. In: Slovenský denník. - Roč. 1,
č. 6 (21. 4. 1990), s. 2. Slováci v zahraničí - Hnutie za občiansku slobodu

Od začiatku až do konca: Pozvanie na košariskú faru. (Rozprávanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.) / Hana Ponická. - In: Smer. - Roč. 42, č. 104 (4. 5. 1990), s. 9.

Praha snov, Praha štúdií: Od začiatku až do konca. 5. časť/ Hana Ponická. In: Smer. - Roč. 42, č. 127 (1. 6. 1990), s. 9.

Praha snov, Praha štúdií : Od začiatku až do konca. 6. časť / Hana Ponická. In: Smer. - Roč. 42, č. 133 (8. 6. 1990), s. 9.

Dymy / Hana Ponická. In: Kultúrny život. - Roč. 24, č. 33 (1990), s. 11.

Volím si nádej / Hana Ponická, Ľubica Kepštová. In: Zlatý máj. - Roč. 34, č. 7 (1990), s. 390-393.

New York ma nadchol / Hana Ponická, Vlasta Luptáková. In: Smer. - Roč. 42, č. 180 (3. 8. 1990), s. 1 a 9.

Mičinský prameň: Lukavica, r. 1977 / Hana Ponická. - Dat. Lukavica, 13. augusta 1977. In: Tvorba T. - Roč. 1/10, č. 1 (1991), s. 4-5.

Posledné stretnutie / Hana Ponická ; Ján Smrek. In: Tvorba T. - Roč. 1/10, č. 2 (1991), s. 4.

Hana Ponická o Dominikovi Tatarkovi / Hana Ponická ; Dominik Tatarka. - Dat. Bratislava, 17. 12. 90. In: Romboid. - Roč. 26, č. 5 (1991), s. 13-15.

Leto v Lukavici / Hana Ponická. - (Úryvky z Lukavických zápiskov.). In: Tvorba T. - Roč. 1(10), č. 6 (1991), s. 9-11.

Hana Ponická o Albertovi Marenčinovi / Hana Ponická; Albert Marenčin. - V rubrike Rehabilitácie slovenských spisovateľov. In: Romboid. - Roč. 26, č. 7 (1991), s. 25-26.

Vianočná pohľadnica / Hana Ponická. - Úryvok z Lukavických zápiskov. In: Tvorba T. - Roč. 1(10), č. 10 (1991), s. 8-10.

Rímska kapitola / Hana Ponická ; Milan Rastislav Štefánik. - Dat. Rím, máj 1968. In: Tvorba T. - Roč. 2(11), č. 6 (1992), s. 4-7.

Výročie bez šampanského : Rozhovor s Hanou Ponickou, hovorkyňou Charty 77 / Hana Ponická, Róbert Róm. - Fot. 1. In: Slovenský denník. - Roč. 3, č. 23 (28.1.1992), s. 5.

K obzorom nového storočia : Rozhovor s Hanou Ponickou o ľudských právach / Hana Ponická, Robert Róm. In: Slovenský denník. - Roč. 4, č. 38 (16. 2. 1993), s. 3.

Chráňme práva človeka : Rozhovor so spisovateľkou Hanou Ponickou, členkou vedenia Slovenského helsinského výboru / Hana Ponická. In: Smer Dnes. - Roč. 3, č. 51 (3. 3. 1993), s. 5.

Nazývať veci pravým menom : Rozhovor so slovenskou spisovateľkou Hanou Ponickou o protikomunistickom odboji / Hana Ponická, Ľudmila Sýkorová. In: Slovenský denník. - Roč. 4, č. 248 (23. 10. 1993), s. 3.

Štoplíkova schôdzka / Hana Ponická ; Ilustr. Božena Plocháňová. In: Ohník. - Roč. 46, č. 6 (1993/1994), s. 4.

Moje stretnutia so Slovenskými pohľadmi / Hana Ponická. In: Slovenské pohľady. - Roč. 4+112, č. 4 (1996), s. 66-69.

Národné a demokratické alebo podajme si ruky ako veriaci v chráme / Hana Ponická. In: Romboid. - ISSN 0231-6714. - Roč. 31, č. 8-10 (1996), s. 56-61.

Výlet do Sorrenta: Po stopách poslednej Štefánikovej lásky / Hana Ponická. -
Fotogr. 4. In: Literárny týždenník. - ISSN 0862-5999. - Roč. 9, č. 34-35 (1996), s. 8-9.

Spisovateľ - burič Dominik Tatarka / Hana Ponická. Inform. o aut. In: Literika. - ISSN 1335-180X. - Roč. 2, č. 1-2 (1997), s. 145-148.

Pozvanie pod Pamír / Hana Ponická. In: Literárny týždenník. - ISSN 0862-5999. - Roč. 10, č. 3 (1997), s. 4-5.

Malá causerie / Hana Ponická. In: Literárny týždenník. - ISSN 0862-5999. - Roč. 10, č. 5 (1997), s. 9.

Čudesné hady / Hana Ponická; Ilustr. Milica Menclová. - Meno aut. neuvedené na dok. In: Slniečko. - ISSN 0139-911X. - Roč. 51, č. 5 (1997), s. 2-5.

„Viem, že láska sa zapaľuje jedna od druhej, že dôležitá je jej prax, nie teória. Viera je pre mňa nie obmedzením, ale oslobodením, sprostredkovaním odpustenia. Boh káže odpúšťať a prijímať zlo nielen od tých, ktorých máme radi, ale aj od tých, ktorí bojujú proti nám.“
zdroj: Hana Ponická: Výberová personálna bibliografia: Mária Mališová, Zora Nagyová. 2002; www.nklc.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost