sk  |  en
Nedeľa | 19.05.2019, 15:16 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

Helena Woleková ()

riaditeľka Nadácie pre podporu sociálnych zmien

Kategória: tretí sektor

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

Životopis

V 80. rokoch zastávala viaceré pozície v Závodoch ťažkého strojárstva, v roku 1998 sa stala zástupkyňou predsedu Slovenskej sociologickej spoločnosti. Bola prvou ženou v slovenskej vláde po páde komunizmu, keď v období medzi aprílom 1991 a júnom 1992 zastávala pozíciu ministerky práce a sociálnych vecí SR.
V roku 1994 sa stala poradkyňou ministra na tom istom ministerstve.

V súčasnosti je riaditeľkou nadácie SOCIA, ktorá poskytuje finančnú pomoc pri vytváraní nových sociálnych služieb a presadzuje legislatívu, ktorá podporuje aktivity neziskových organizácii v tejto oblasti.

zdroj: Nadácia Pontis

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost