sk  |  en
Streda | 17.07.2019, 13:16 | meniny: Bohuslav; zajtra: Kamila
  • | Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR - pamätný deň

    Deň 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie Deklarácie o Zvrchovanosti SR, ako významný krok k naplneniu sebaurčenia slovenského národa, si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá Vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov, a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedok k vzniku vlastného štátu – Slovenskej republiky.

doplňte alebo opravte informácie

Helena Woleková ()

riaditeľka Nadácie pre podporu sociálnych zmien

Kategória: tretí sektor

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

Životopis

V 80. rokoch zastávala viaceré pozície v Závodoch ťažkého strojárstva, v roku 1998 sa stala zástupkyňou predsedu Slovenskej sociologickej spoločnosti. Bola prvou ženou v slovenskej vláde po páde komunizmu, keď v období medzi aprílom 1991 a júnom 1992 zastávala pozíciu ministerky práce a sociálnych vecí SR.
V roku 1994 sa stala poradkyňou ministra na tom istom ministerstve.

V súčasnosti je riaditeľkou nadácie SOCIA, ktorá poskytuje finančnú pomoc pri vytváraní nových sociálnych služieb a presadzuje legislatívu, ktorá podporuje aktivity neziskových organizácii v tejto oblasti.

zdroj: Nadácia Pontis

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost