sk  |  en
Štvrtok | 02.04.2020, 10:41 | meniny: Zita; zajtra: Richard
 • | Európsky deň akcii za práva migrantov

  Európsky deň akcii za práva migrantov - Európsky deň akcií za práva migrantov sa pripomína od 31.1.2004 a vznikol z iniciatívy Európskeho sociálneho fóra. Medzinárodná migrácia v európskych krajinách má už dlhodobo rastúcu tendenciu, a preto je potrebné upozorniť na problémy s tým súvisiace a na potláčanie práv migrantov. Často im je upierané právo na prístup k spravodlivosti, zamestnanosti, sociálne právo a zdravotné služby. V prípade prekročenia povolenej dĺžky pobytu sa stávajú terčom obchodovania s ľuďmi, sú nútení pracovať v tieňovej ekonomike alebo v zamestnaní, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii a vzdelaniu, sú nebezpečné a vykonávané za najnižšie mzdy.

 • | Medzinárodný deň detskej knihy

  Medzinárodný výbor pre detskú knihu IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen

 • | Svetový deň povedomia o autizme

  Svetový deň povedomia o autizme - Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

 • | Zelený štvrtok

  Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej.

doplňte alebo opravte informácie

Doc., prof., Ing. Hvezdoň Dušan Kočtúch CSc., DrSc. ( 64 r.)

Ekonóm, národohospodár, vš. pedagóg, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a bývalý poslanec SNR a NR SR

Kategória: veda a vzdelanie, spoločenské vedy, politika

* 31.03.1929 Slovensko, Liptovská Porúbka

† 20.02.1994 Štrba

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 26 r.

jubileum od narodenia 91 r.

 

všeobecné informácie

Prof. Ing. Hvezdoň Kočtúch, DrSc. bol slovenský ekonóm, národohospodár, pedagóg, politik a verejný činiteľ, ktorý sa špecializoval na výkonnosť a efektívnosť národného hospodárstva. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal v roku 1964 so svojou kritikou direktívne plánovaného hospodárstva , pražského unitarizmu a takisto hospodárskej politiky prezidenta Antonína Novotného. V roku 1968 patril k významným predstaviteľom ekonomickej koncepcie budúcej federácie. Avšak negatívny postoj k okupácii v roku z roku 1968 ho na dlhé obdobie vylúčil z verejného života, dokonca bol aj sledovaný Štátnou bezpečnosťou. Až udalosti v novembri 1989 ho vrátili do verejného života. Opäť mohol prednášať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, spoluzakladá Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (NEZES), ktorého sa stal aj predsedom. Podporoval myšlienky samostatného Slovenska a vypracoval zásady ekonomickej reformy a hospodárskej stratégie nezávislého štátu. V júni 1990 je zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia za VPN, neskôr sa podieľa na vzniku HZDS. V júni 1992 je zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady za HZDS (Volebný kraj Hlavné mesto SR Bratislava, 20 775 preferenčných hlasov). V SNR (neskôr NR SR) zastával post predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR. 17.7.1992 svojím hlasom prispel k prijatiu Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR a 1.9.1992 zahlasoval aj za Ústavu SR, v ktorej je autorom myšlienky o "sociálne trhovo orientovanom hospodárstve Slovenska". Profesor Hvezdoň Kočtúch zomrel 20.2.1994 v Štrbe, pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.

 

vzdelanie a pôsobenie

-
Vysoká škola ekonomická
-
London School of Economics
1955 -
Študijné pobyty (Štát. plánovacia komisia Praha (1955) Varšava (1957) Lund (Švédsko, 1957) Londýn (1968 – 1969))
1952-1970
Vysoká škola ekonomická v Bratislave
1971-1974
Slovnaft (robotník)
1975-1989
Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva Bratislava
1990-1994
Vysoká škola ekonomická v Bratislave (vedúci katedry
1989-1994;
Predseda Nezávislého združenia ekonómov Slovenska
1990-1991
predseda Výboru nezávislých expertov pri vláde SR

 

tvorba

Tvorba

Dielo: Autor asi 600 publikácií (v rokoch 1952 – 1991), z toho 19 v zahraničí (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, ZSSR, Juhoslávia), knihy Efektívnosť investícií (1959) a ďalších

 

Ocenenia:

1.1.2013
mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil Rad Andreja Hlinku I. triedy, in memoriam „za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky, za celoživotné dielo v oblasti rozvoja ekonomickej teórie a hospodárstva Slovenskej republiky“.

 

ostatné informácie

1990-1991
člen vedeckých rád Vysokej školy ekonomickej a Národohospodárskej fakulty
1990-1991
člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV
člen hospodárskej rady pri vláde ČSFR
člen predsedníctva Matice slovenskej
Stranícka kariéra 1968 – zvolený za člena ÚV KSČ a ÚV KSS 1970 – vylúčený z ÚV KSČ aj ÚV KSS 1989 – vstupuje do VPN 1991 – vstupuje do HZDS (člen Rady HZDS)
1968-1969
poslanec SNR
1990-1992
poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR (člen predsedníctva FZ, podpredseda výboru FZ pre plán a rozpočet)
1992-1994
poslanec SNR a neskôr NR SR (predseda Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR (neskôr NR SR)a člen Predsedníctva SNR)
zdroj: Pešek, J.: Aktéri jednej éry na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. 389 s. ISBN 80-7165-417-5Adamec, V. a kol. : Kto je kto na Slovensku. Bratislava: Konzorcium ENCYKLOPÉDIA, 1991. 236 s. ISBN 80-85226-06-5wikipedia.skwikipedia.cz
posledná aktualizácia 11.10.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost