sk  |  en
Štvrtok | 19.07.2018, 21:41 | meniny: Dušana; zajtra: Iľja, Eliáš

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Igor Tvaroška DrSc. ( 74 r.)

chemik, riaditeľ Chemického ústavu SAV

Kategória: prírodné vedy

* 01.03.1944 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 74 r.

Vzdelanie

1968 Chemicko-technologická fakulta SVŠT

Študijné pobyty:

1984, 1993 - 1995 Francúzsko
1976, 1995 - 2002 Kanada
1974 ZSSR

Životopis

Inžinier Igor Tvaroška absolvoval v roku 1968 Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave. Od roku 1990 je riaditeľom Chemického ústavu SAV. V roku 2008 ho na ďalšie štvorročné obdobie opätovne vymenovalo Predsedníctvo SAV.

Pracoviská a významné funkcie:

1990 - 1992 Chemický ústav SAV, riaditeľ
1990 - 1992 Predsedníctvo SAV
1990 - 1994 Podpredseda SKVH
2004 - 2008 Chemický ústav SAV, riaditeľ
2008 - 2012 Chemický ústav SAV, riaditeľ

Najdôležitejšie výsledky:

Vo fyzikálnej a bioorganickej chémii, pri charakterizácii príčin a dôsledkov stereoelektronických efektov na štruktúru biologicky významných molekúl, pri určení vplyvu prostredia na štruktúru sacharidov, pri objasnení mechanizmu enzymatických reakcií katalyzovaných glykozyltransferázami, pri využívaní metód teoretickej chémie na dizajn liekov.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Člen Učenej spoločnosti SAV
Vedecké kolégium SAV pre chemické vedy

Ocenenia:

2004 Zlatá medaila SAV
1994 Strieborná čestná plaketa Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

e-mail: chemitsa@savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 115 / 5

Vedecká výchova: 7

Medzinárodné granty: 2004 Mizutani Foundation for Glycoscience
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost