sk  |  en
Štvrtok | 17.10.2019, 20:56 | meniny: Hedviga; zajtra: Lukáš
  • | Medzinárodný deň boja proti chudobe

    Tento deň si svet pripomína na základe iniciatívy pátra Josepha Wresinského, zakladateľa Hnutia na pomoc všetkým krajinám štvrtého sveta (Aide a toute detrese-Quart Monde), v roku 1992 oficiálne uznala aj Organizácia Spojených Národov (OSN). Cieľom je poukázať na príčiny hladu, chudoby a negramotnosti.

doplňte alebo opravte informácie

Ilja Zeljenka ( 74 r.)

hudobný skladateľ

Kategória: hudba

* 21.12.1932 Slovensko, Bratislava

† 13.07.2007 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 12 r.

jubileum od narodenia 86 r.

 

všeobecné informácie

Ilja Zeljenka patril k najvýznamnejším osobnostiam hudby druhej polovice 20. storočia. Ako samouk sa dopracoval k osobitým harmonickým a metrorytmickým riešeniam. Už z tohto obdobia si doniesol zmysel pre vlastné kompozičné riešenia, čo znamená, že i s podnetmi Novej hudby a avantgardy sa vyrovnal celkom originálnym spôsobom.

Koncom 50. rokov reagoval na formalizmus, ktorý bol v tomto období veľmi rozrastený v rámci vtedajšej ideológie, ale zároveň to bola aj kritická reakcia na neskorý romantizmus a českú modernu.

V 60. rokoch medzi niekoľkými vtedy patrónmi slovenskej hudby spôsobil rozruch svojimi skladbami, ktorými ako jeden z prvých nadviazal na postwebernovkú líniu. V skladbách zo 60. rokov dominovala zvukovosť, skúšaná a prenesená aj do hlasového prejavu (kantáta OŚWIECZIM, METAMORFÓZY XV pre komorný súbor a recitátora na latinský text Ovidia, ZAKLÍNADLÁ pre zbor a orchester na vlastný latinský text). V tomto období dospieva aj k vlastnému grafickému záznamu na spôsob poľskej školy. Spolupracoval tiež so Zvukovým pracoviskom Česko-slovenskej televízie v Bratislave a neskôr aj s Experimentálnym štúdiom Česko-slovenského rozhlasu v Bratislave. Výsledkom je množstvo scénickej a filmovej hudby.

Keďže 70. roky sa niesli vo všeobecnej stagnácii kultúry i spoločnosti, Zeljenka sústreďuje tvorbu najmä pre ľudové súbory a napája sa na neoromantickú orientáciu v európskej hudbe. Mnohé diela z tohto obdobia boli predvedené až neskôr.

 

 

vzdelanie a pôsobenie

-
popri gymnáziu študoval súkromne harmóniu a kontrapunkt u Jána Zimmera
1951 - 1956
VŠMU Bratislava (študoval kompozicu)
1957*1961
pôsobil ako dramaturg Slovenskej filharmónie
1961-1968
dramaturg a lektor v Československom rozhlase
1990-1991
predseda Slovenskej hudobnej únie a prezident Medzinárodného hudobného festivalu Melos Étos
1996
vyučuje kompozíciu na VŠMU

 

tvorba

Opera:

Bátoryčka (1994),TEXT Peter Maťo podľa Jonáša Záborského
Posledné dni Veľkej Moravy (1996),TEXT Peter Maťo, Paľo Smolík podľa Jonáša Záborského

Iné javiskové:

Syn človeka Slovenské pašie (1993)

Symfonický orchester:

Suita (1953)
Symfónia č. 1 (1953)
Dramatická ouvertura (1955)
Karikatúra (1956)
Revolučná predohra (1962)
Štruktúry (1964)
Meditácia (1969)
Variácie (1969)
Symfónia č. 3 (1972)
Svadba (1975)
Symfónia č. 4 Baletná (1978)
Epilóg (1979)
Ouvertura giocosa (1982)
Premeny lásky (1983)
Symfónia č. 5 (1985)
Hudba pre orchester (1987)
Zakliaty pohyb (1989)
Koncert pre orchester (1994)
Ouvertura festival (1997)
Symfónia č. 6 (1998)
Symfónia č. 8 (2001)
Symfonietta č. 3 (2001)
Symfónia č. 9 (2003)

Komorný orchester:

Symfónia č. 2 in C (1961)
Polymetrická hudba (Žalm) (1969)
Musica slovaca na ľudové motívy z Čičmian a Dolného Vadičova (1975) 6 ,ED. HF
Hudba pre Warchala (1987)
Symfonietta giocosa (1995)
Symfonietta pre komorný orchester (2000)

Sólový hlas (hlasy), zbor a orchester:

Balada (1957) ,TEXT ľud.
Oświęcim (1959) ,TEXT M. Kováč
Hudba pre zbor a orchester (1965) ,TEXT bez textu
Spievať? (1974) ,TEXT Ján Botto
Dve svadobné piesne (1974) ,TEXT ľud.
Tri vianočné koledy (1974) ,TEXT ľud.
Slovo (1980) ,TEXT Miroslav Válek
Missa serena (1995) 35'
Psalmus 84 (1997) 13'
Symfónia č. 7 (1998) 35'
Benedictus est Dominus (1999) ,TEXT Biblia, Daniel 3, 52–56 15' ,ED. HF
Remedia Amoris (2000) ,TEXT Publius Ovidius Naso ,ED. HF

Zbor a orchester:

Zaklínadlá (1967) ,TEXT auor, lat.
Caela Hebe (1970)

Jeden sólový nástroj a orchester:

Koncert pre klavír a orchester č. 2
Klavírny koncert č. 1 (1966)
Elégia (1973) ,ED. HF
Concerto per violino solo ed archi (1974)
Musica per pianoforte ed archi (1975)
Klavírny koncert č. 2 (1981)
Rozhovory (1984)
Koncert (1989)
Concertino (1994)
Concerto grosso (1997
Concertino (1997) 22'
Mozartína (1998) 8'
Koncert (1998)
Koncert pre violončelo a komorný orchester (1999)
Concertino pre bicie a sláčikový orchester (1999) 14' ,ED. HF
Divertimento pre lesný roh a komorný sláčikový orchester (2001)

Dva sólové nástroje a orchester:

Dvojkoncert (1994)
Slovenské spevy (1998) 6'
Dvojkoncert pre organ, trúbku, sláčiky a bicie (1999) 25'

Tri sólové nástroje a orchester:

Koncert (1984)
Concertino (1988)

Inštrumentálne:

Komorná hudba (1972)

Sólový nástroj:

Tri monológy (1980) 11'
Tri skladby (1984) 6'
Tri kusy (1985) 11'
Poéma. Venované Milanovi Rúfusovi (1988) 10'
Hry pre jedného (1992) 25'
Monodráma. Venované pamiatke Tadeáša Salvu (1995) 11'
Polarity (1995) 10'
Kontrasty (1997) 12'
AFRO-DITA (1997) 10' ,ED. HF
Giocomobil (1997) 3'
Lesné jahody. Šesť skladieb pre akordeón (1998) 16'
Štyri miniatúry (1999) 5' 30''
Toccata (1999) 10' ,ED. HF
Prológ a Barbaro (1999) 10' ,ED. HF
Sonata – Elégia pre violu sólo (2000) 14'
Symetrie pre husle sólo (2001) ,ED. HF
Bagatelli per violino solo (2001) ,ED. HF
Sonata per violino solo (2002) ,ED. HF
Sonáta pre sólové violončelo venované Jánovi Slávikovi (2003)

Klavír a klavír 4-ručne:

Etudy č. 2
Na jeseň (1951)
Capriccio (1951)
Scherzo (1952)
Bagately (1954) 20'
Intermezzo (1954)
Karikatúra (1956)
Pastorále (1956)
Sonáta č. 1 (1957) 14'
Suita (1957)
Sedem kompozičných štúdií (1962)
Tri skladby (1965) 3'
Sonáta č. 2 (1974) 12'
Šesť aforizmov (1977)
Capriccio (1982) 5'
Sonáta č. 3 (1985) 10'
Toccata pamiatke J. S. Bacha (1986)
Malá suita (1988) 14'
Dve skladby (1988)
Päť etud (1988)
Album pre mladých klaviristov (1988)
Tri prelúdiá a fúgy (1989)
Sonáta č. 4 „17. november 1989“ (1989) 14'
Hry pre Biancu (1991) 11'
Tri skladby (1992)
Chvála rytmu (1993) 6'
31 klavírnych drobností pre deti (1993)
Päť detských skladieb (1994)
Šesť detských skladbičiek (1994)
Hallo, Mr. Finnisy (1995)
Sonatína (1997)
Hry pre Jordanku (1997)
Aforizmy (1997) 10'
32 invencií (1997) 30'
Fragment (1997) 7'
Toccata pre klavír štvorručne (1997)
12 prelúdií a fúg (1998) 40' ,ED. HF
7 klavírnych skladieb (1999)
Sonáta č. 5 (1999) 18' ,ED. HF
Sonáta č. 6 (1999) 14'
Sonáta č. 7 (1999) 15' ,ED. HF
Sonáta č. 8 (1999) 15'
Tri klavírne skladby pre ľavú ruku (1999) 7'
Tri prelúdiá (1999) 9'
Štyri klavírne skladby (1999) 12' ,ED. HF
Rozprávky o hudbe I. (1999) 17'
Rozprávky o hudbe II. (1999) 16'
Klavírne etudy II (1999) 12' ,ED. HF
Musica slovaca úprava pre klavír štvorručne (1999) ,ED. HF
Sonáta č. 9 (2000) 28'
Sonáta č. 10 (2000) 18'
Sonáta č. 11 (2000) 17'
Sonáta č. 1 pre klavír štvorručne (2001) 22'
Tri klavírne etudy (III). Lenke Dianovskej (2001)
Klavírne bagately II (2001)
Hry intervalov (2002) ,ED. HF
Sonáta č. 2 pre klavír štvorručne venovaná Klavírnemu duu Dezidera Kardoša (2002)
Sonáta č. 12 (2002)
Sonáta č. 15 (2003)
Sonáta č. 21- Otázky bez odpovedí (2004)

Organ:

Ligatúry pre organ (1965) 5'
Šesť štúdií (1976) 12' ,ED. HF
Reliéfy (1979) 10'
Listy priateľom (1984) 16'
Pulzácie (1992)
Toccata (1992)
Ostináto (1993) 9'
Prelúdiá a fúgy I., II., III. (1993) 15'
Hudba pre organ (1995) 33'
Helios-toccata (1995)
Sedem vianočných miniatúr (1996)
Malá organová hudba (1997) 8'

Dva nástroje:

Prelúdium a fúga (1973)
Tri skladby pre Nata Gabuniju (1978)
Husľové duetá (1981)
Hudba (1986)
Pastorále (1986)
Capriccio (1988)
Sonáta-balada (1988) ,ED. HF
Sonáta č. 1 (1992)
Fagotína (1993)
Mobília (1994)
Concertino (1995)
Marekánia (1995)
Flautové duettina (1996)
3 duetti B-Es-E (1997)
Sonatína (1998)
Sonáta (1998)
Americké capriccio (1998) 8'
Zwei Stücke für zwei Violoncelli (1999) 8' ,ED. HF
Duetá pre gitaru a akordeón (1999) 12'
Sonáta č. 2 (1999) ,ED. HF
Tri skladby (1999) 14' ,ED. HF
Sonatína pre flautu a klavír (2000) ,ED. HF
Dve skladby pre husle a klavír (2000) 7'
Malá hudba pre violu d’amore a klavír (2000) 7'
Tri skladby pre harmónium (akordeón) a klavír (2000) 12' ,ED. HF
Musica slovaca úprava pre husle a klavír (2000)
Sonáta č. 3 (2000) 13' ,ED. HF
Tri skladby pre flautu a bicie (2000) 10'
Prolog et allegro per clarinet in B e violoncello (2001)
Malá komorná hudba pre čembalo a cimbal (2001)
Sonáta pre flautu a klavír (2001)
Sonáta pre kontrabas a klavír (2002)

Dva klavíry:

Toccata (1994)

Tri nástroje:

Klavírne trio (1975)
Hudba (1985)
Dychové trio (1985)
Trio (1995) 18'
Klavírne trio č. 2 (1998) 18'
Sláčikové trio (2001)
Musica Slovaca úprava pre sláčikové trio (2001)
Trio (2001) 11' ,ED. HF
Sonata per 3 (2002) ,ED. HF

Štyri nástroje:

Kvarteto pre 4 klavírne hlasy polymetrické (1964)
Kvartetino semplice (1995)
Žobrácka pieseň (1997)
Posedenie v Daxe (1997) 3'
Prológ a humoreska (1997)
Sonatína per FIATI (2001)
Musica slovaca pre štyri violončelá (2003)

Sláčikové kvarteto:

Sláčikové kvarteto č. 1 (1963) 10' ,ED. Pa
Sláčikové kvarteto č. 2 (1976) 14' ,ED. O
Sláčikové kvarteto č. 3 (1979) 10'
Sláčikové kvarteto č. 4 (1986) 15'
Sláčikové kvarteto č. 5 (1988) 15'
Sláčikové kvarteto č. 7 pamiatke Beethovena (1992)
Kvartetino semplice (1995)
Sláčikové kvarteto č. 8 „Štvrťtónové“ (1995) 13'
Sláčikové kvarteto č. 9 (1999) 16'
Sláčikové kvarteto č. 10 (2001) 18'
Musica slovaca úprava pre sláčikové kvarteto (2001) ,ED. HF

Päť nástrojov:

Klavírne kvinteto č. 1 (1953) 20'
Klavírne kvinteto č. 2 (1958) 9'
Musik für Leipziger Kammerviolen (1987)
Spomienka (1996)
Klavírne kvinteto č. 3 (1998) 22' ,ED. HF
Klavírne kvinteto č. 4 (1999) 14'
Deux morceaux pour TAL quintetto (2000) 10'
Klavírne kvinteto č. 5 s kontrabasom (2000) 23'

Dychové kvinteto:

Dychové kvinteto (1977)
Dychové kvinteto č. 2 (1993)
Dychové kvinteto č. 3 (1998)

Šesť nástrojov:

Hudba pre trúbky (6tr)

Osem nástrojov:

Okteto (1999) 12'

Vokálno - inštrumentálne:

Dunaju hlboký ,TEXT ľud.
Metamorphoses XV (1966) ,TEXT Ovidius
Dve uspávanky (1972) ,TEXT ľud.
Galgenlieder (1976) ,TEXT Christian Morgenstern
Tri uspávanky (1976)
Mutácie (1978)
K horám, slniečko, k horám (1979)
Rozmar (1983)
Musik für Morgenstern (1983) ,TEXT Christian Morgenstern
Aztécke piesne (1986) ,ED. HF
Sláčikové kvarteto č. 6 „Zariekania“ (1988) ,TEXT R. Pandulová 20'
Sourire (1995) 11'
Aztécke piesne II (1997) 12'
Všetko má svoj čas (1999) ,TEXT Biblia, Kazateľ III 11'

Sólový hlas s klavírom:

Giocofónia (1997) 10'
Waka. Piesne na starú japonskú poéziu (1999) 12' ,ED. HF (klavírna úprava)

Zborové:

Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje (1968) (rev. 1980)

Miešaný zbor:

Intermezzá (1972)
5 miešaných zborov (1972)
Roztopaš (1972)
Tri madrigaly (1973)
Slovenské balady (1973)
Vajano (1974)
Tri bagately (1975)
Večer (1977) ,TEXT M. Válek
Hry a riekanky (1978)
Oráčske piesne (1983)
Lamentoso a Zborohra (1985)
Chvála spevu (1991)
Boh je môj pastier (2001) ,ED. HF

Ženský zbor:

Sonety Orfeovi pamiatke prof. Ladislava Záthureckého (2000) ,TEXT Reiner Maria Rilke 10'
Velena (2000) 7'

Detský zbor:

Čačky - hračky (1977)
Kde žijú vtáčiky (1980) ,TEXT M. Válek
Obrázky z prázdnin (1982)
Žart (1983)
Nežné deti novembra (1990)

Zbor a nástroje:

Hassleriana (1980)
Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto (1980) ,TEXT Christian Morgenstern
Pieseň mladosti (1986) ,TEXT Bohdan Ihor Antonyč
Vokálna poéma (1988) ,TEXT Ján Botto
Cantate Domino (1994) ,TEXT Biblia, Žalm 99 8'
Fortuna (1994) 5'
Virtus (1995) 5'

Elektroakustické:

Štúdia 0,2 (1962)
Štúdia 0,3 (1962)
Polymetrická hudba (1992)
Polymetria II (1993)
Altamira II (1993)
Polymetria III (1995) 11'

Hudba k filmu:

Ring voľný RÉŽIA Vladislav Pavlovič
Pomsta starej dámy RÉŽIA K. Spišiak
krátkometrážny dokumentány film hore
Priehrštie vzdychov RÉŽIA J. Svoboda
Taký obyčajný deň RÉŽIA J. Svoboda
Mŕtve oči RÉŽIA Eduard Grečner
Drevorubači (1957) RÉŽIA Martin Slivka
Na vedľajšej koľaji (1957) RÉŽIA Martin Hollý
Tu kráčajú tragédie (1957) RÉŽIA Miroslav Horňák
Majster farby (1958) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Niekedy v novembri (1958) RÉŽIA Štefan Uher
Tak sme začínali (1958) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Leto v Západných Tatrách (1959) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Na úsvite (1959) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Peter Jilemnický (1959) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Premenená zem (1959) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Interhelpo (1960) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Zbohom Péro (1960) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Poslovia svetla (1960) RÉŽIA Š. Köszeghi
Sezóna v Demänovej (1961) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Bratislava – Halle (1962) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Čo videla kamera (1962) RÉŽIA Martin Slivka
Deň sv. Ladislava (1962) RÉŽIA Martin Horňák
Dukla (1962) RÉŽIA Maroš Černák
Hypnóza (1962) RÉŽIA Jozef Zachar
Slovenská stredoveká tabuľová maľba (1962) RÉŽIA Jozef Zachar
65 000 000 (1962) RÉŽIA Martin Horňák
4 600 km (1962) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Žijú v budúcnosti svojho rodu (1962) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Dáma v čiernom (1962) RÉŽIA Martin Horňák
Filmové kapitoly z dejín I.–IV. (1962) RÉŽIA M. Kubík
12 rozhnevaných predsedov (12 neúrodných rokov) (1963) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Chlapi z Gaderskej doliny (1963) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Ochranné pomôcky (1963) RÉŽIA K. Čalovka
Operácia X (1963) RÉŽIA Martin Horňák
Voda a práca (1963) RÉŽIA Martin Slivka
Vstupujeme do doby atómovej (1963) RÉŽIA Viktor Kubal
Každý týždeň sedem dní (1964) RÉŽIA Eduard Grečner
Duša kameňa (1964) RÉŽIA Jozef Zachar
Kto je bez viny (1964) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Láska-neláska (1964) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Muži vo výškach (1964) RÉŽIA Š. Kamenický
Nezabudnutá dedina (1964) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Také sme (1964) RÉŽIA Otakar Krivánek
Zotrvačnosť (1964) RÉŽIA Jozef Zachar
Štítnický objav (1964) RÉŽIA Vojtech Andreánsky
Koloman Sokol (1965) RÉŽIA Jozef Zachar
Kto nepracuje (1965) RÉŽIA Antonín Navrátil
Zlatý odkaz (1965) RÉŽIA M. Kubík
Maličká ríša (1965) RÉŽIA Antonín Navrátil
Dolina dvoch tvárí (1966) RÉŽIA P. Miškuv
Jeden z nás – človek (1966) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Premeny (1966) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Dvanásť storočí umenia (1967) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Mašinka (1967) RÉŽIA Karol Skřipský
Poklady Tutanchamónovej hrobky (1967) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Štyri dni Ľudovíta Čonku (1967) RÉŽIA Karol Skřipský
Metamorfóza vlákna (1968) RÉŽIA Martin Slivka
Odchádza človek (1968) RÉŽIA Martin Slivka
Spoveď (1968) RÉŽIA P. Sýkora
Bôle a nádeje (1969) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Lanzarotte (1969) RÉŽIA K. Skřipský
Obec plná vzdoru (1969) RÉŽIA Ladislav Kudelka
ABCD/Učiteľka (1969) RÉŽIA P. Sýkora
Roľníci (1969) RÉŽIA J. Pogran
Bratislavský Dóm sv. Martina (1970) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Bratislavský hrad (1970) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Maliar (1970) RÉŽIA I. Húščava
Národný umelec prof. K. Plicka (1970) RÉŽIA Martin Slivka
Nevera (1970) RÉŽIA P. Sýkora
Vyznavač snov (1970) RÉŽIA Vladimír Kubenko
Galanda (1971) RÉŽIA Vladimír Kubenko
Farebná sonáta (1972) RÉŽIA S. Strelinger
Ľudovít Fulla (1972) RÉŽIA Martin Slivka
Majster MS (1972) RÉŽIA Ladislav Kudelka
Mária Rudavská (1973) RÉŽIA Martin Slivka
BIB (1975) RÉŽIA Vladimír Kubenko
Spomienka na maliara (1976) RÉŽIA Martin Slivka
Albín Brunovský (1976) RÉŽIA Milan Milo
Labyrint sveta (1981) RÉŽIA Milan Milo

Strednometrážny hraný film:

Evička ide mestom (1958) RÉŽIA Dušan Kodaj

Dlhometrážny dokumentárny film:

Psychodráma (1964) RÉŽIA Jozef Zachar
Stretnutie (1965) RÉŽIA Vladimír Kubenko

Dlhometrážny hraný film:

Skaly a ľudia (1959) RÉŽIA Ján Lacko
My z deviatej A (1961) RÉŽIA Štefan Uher
Slnko v sieti (1962) RÉŽIA Štefan Uher
Kto si bez viny (1963) RÉŽIA Dimitrij Plichta
Nylonový mesiac (1965) RÉŽIA Eduard Grečner
Kryštál z Istanbulu (1966) RÉŽIA Vladislav Pavlovič
Panna zázračnica (1966) RÉŽIA Štefan Uher
Drak sa vracia (1967) RÉŽIA Eduard Grečner
Tri dcéry (1967) RÉŽIA Štefan Uher
Génius (1969) RÉŽIA Štefan Uher
Keby som mal pušku (1971) RÉŽIA Štefan Uher
Javor a Juliana (1972) RÉŽIA Štefan Uher
Dolina (1973) RÉŽIA Štefan Uher
Jano (1973) RÉŽIA Jaroslav Pogran
Pozemský nepokoj (1992) RÉŽIA Eduard Grečner

Hraný televízny film [DTv]:

Kolíska (1964) RÉŽIA V. Korňák
Smrť Pavla Duchaja (1969) RÉŽIA E. Šinko
Brat (1970) RÉŽIA E. Šinko

 

Ocenenia:

1980
Cena Jána Levoslava Bellu za dielo Symfónia č. 4 Baletná
2001
Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby - Musica slovaca
2001
Veľká cena SOZA za celoživotný prínos k slovenskej hudobnej kultúre
2002
Cena ministra kultúry SR za celoživotnú tvorbu
2004
Krištáľové krídlo za celoživotné dielo

 

galéria

zdroj: Hudobné centrum
posledná aktualizácia 27.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost