sk  |  en
Utorok | 20.11.2018, 21:45 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

JUDr. Imrich Karvaš ( 77 r.)

významný predstaviteľ národohospodárskej vedy na Slovensku, 1. guvernér Slovenskej národnej banky

Kategória: politici minulosti

* 25.02.1903 Varšany, okr. Levice

† 22.02.1981 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 37 r.

jubileum od narodenia 115 r.

Vzdelanie

1909-13 Ľudová škola v Pukanci a v Holíči
1913-21 Gymnázium v Skalici
1921-25 Právnická fakulta UK v Bratislave
1926-27 Paríž a Štrassburg
1930 docent
1934 mimoriadny profesor
1940 univerzitný profesor

Životopis

Pôsobenie
1925-30 prednáša na Právnickej fakulte UK
1926-30 tajomník Obchodnej a priemyselnej komory
1926-37 spoluzakladateľ, redaktor, 1938 hlavný redaktor Hospodárskych rozhľadov (prvá slovenská národohospodárska revue)
1930-33 tajomník Zväzu slovenských bánk
1931 spoluzakladateľ Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus
1932-38 generálny tajomník Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Bratislave
1936-38 viceprezident Exportného ústavu v Prahe
1938 minister priemyslu, obchodu a živností
1938 splnomocnenec československej vlády, účastník Žilinskej dohody
1939-44 guvernér Slovenskej národnej banky
1942-44 predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie
1944 spolupracuje s ilegálnou SNR, má významný podiel na hospodárskom zabezpečení SNP, najmä deponovaním zásobe obeživa z banky v Bratislave do Banskej Bystrice, presunutím zásob a pohonných hmôt pre povstaleckú armádu
1944 zatknutý a väznený v koncentračných táboroch v Nemecku a v Rakúsku
1945-50 prednáša na Právnickej fakulte SU v Bratislave
1947-48 dekan Právnickej fakulty SU
od 1950 na invalidnom dôchodku

Bol zástancom teórie tzv. štátu blahobytu, podľa ktorej mal štát regulatívnymi zásahmi napraviť nedostatky liberalistického kapitalizmu. Zaoberal sa najmä otázkami hospodárskej konjunktúry a monopolov. Bol organizátorom a vedúcou osobnosťou slovenského regionalizmu, ktorý sa pokúšal zlepšiť ekonomické postavenie Slovenska v predmníchovskej ČSR

Člen Academy of Political Sciences a Econometric Society (obe v USA).

Tvorba

Hospodárska štatistika Slovenska. Bratislava 1928
Menový problém. Bratislava 1929
Štátne príjmy a konjunktúra. Bratislava 1931
Vliv kartelov na konjunktúru. Bratislava 1932
Sjednocení výrobních podmínek v českých zemích na Slovensku. Praha 1933
Problematika času v hospodárskej teórii. Bratislava 1937
Základy hospodárskej vedy 1,2. Martin 1947
zdroj: www.muzeumsnp.sk, Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin 1997, Spracovala M. Remiašová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost