sk  |  en
Štvrtok | 02.04.2020, 11:04 | meniny: Zita; zajtra: Richard
 • | Európsky deň akcii za práva migrantov

  Európsky deň akcii za práva migrantov - Európsky deň akcií za práva migrantov sa pripomína od 31.1.2004 a vznikol z iniciatívy Európskeho sociálneho fóra. Medzinárodná migrácia v európskych krajinách má už dlhodobo rastúcu tendenciu, a preto je potrebné upozorniť na problémy s tým súvisiace a na potláčanie práv migrantov. Často im je upierané právo na prístup k spravodlivosti, zamestnanosti, sociálne právo a zdravotné služby. V prípade prekročenia povolenej dĺžky pobytu sa stávajú terčom obchodovania s ľuďmi, sú nútení pracovať v tieňovej ekonomike alebo v zamestnaní, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii a vzdelaniu, sú nebezpečné a vykonávané za najnižšie mzdy.

 • | Medzinárodný deň detskej knihy

  Medzinárodný výbor pre detskú knihu IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen

 • | Svetový deň povedomia o autizme

  Svetový deň povedomia o autizme - Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

 • | Zelený štvrtok

  Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej.

doplňte alebo opravte informácie

JUDr. Imrich Karvaš ( 77 r.)

významný predstaviteľ národohospodárskej vedy na Slovensku, 1. guvernér Slovenskej národnej banky

Kategória: politici minulosti

* 25.02.1903 Varšany, okr. Levice

† 22.02.1981 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 39 r.

jubileum od narodenia 117 r.

Vzdelanie

1909-13 Ľudová škola v Pukanci a v Holíči
1913-21 Gymnázium v Skalici
1921-25 Právnická fakulta UK v Bratislave
1926-27 Paríž a Štrassburg
1930 docent
1934 mimoriadny profesor
1940 univerzitný profesor

Životopis

Pôsobenie
1925-30 prednáša na Právnickej fakulte UK
1926-30 tajomník Obchodnej a priemyselnej komory
1926-37 spoluzakladateľ, redaktor, 1938 hlavný redaktor Hospodárskych rozhľadov (prvá slovenská národohospodárska revue)
1930-33 tajomník Zväzu slovenských bánk
1931 spoluzakladateľ Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus
1932-38 generálny tajomník Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Bratislave
1936-38 viceprezident Exportného ústavu v Prahe
1938 minister priemyslu, obchodu a živností
1938 splnomocnenec československej vlády, účastník Žilinskej dohody
1939-44 guvernér Slovenskej národnej banky
1942-44 predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie
1944 spolupracuje s ilegálnou SNR, má významný podiel na hospodárskom zabezpečení SNP, najmä deponovaním zásobe obeživa z banky v Bratislave do Banskej Bystrice, presunutím zásob a pohonných hmôt pre povstaleckú armádu
1944 zatknutý a väznený v koncentračných táboroch v Nemecku a v Rakúsku
1945-50 prednáša na Právnickej fakulte SU v Bratislave
1947-48 dekan Právnickej fakulty SU
od 1950 na invalidnom dôchodku

Bol zástancom teórie tzv. štátu blahobytu, podľa ktorej mal štát regulatívnymi zásahmi napraviť nedostatky liberalistického kapitalizmu. Zaoberal sa najmä otázkami hospodárskej konjunktúry a monopolov. Bol organizátorom a vedúcou osobnosťou slovenského regionalizmu, ktorý sa pokúšal zlepšiť ekonomické postavenie Slovenska v predmníchovskej ČSR

Člen Academy of Political Sciences a Econometric Society (obe v USA).

Tvorba

Hospodárska štatistika Slovenska. Bratislava 1928
Menový problém. Bratislava 1929
Štátne príjmy a konjunktúra. Bratislava 1931
Vliv kartelov na konjunktúru. Bratislava 1932
Sjednocení výrobních podmínek v českých zemích na Slovensku. Praha 1933
Problematika času v hospodárskej teórii. Bratislava 1937
Základy hospodárskej vedy 1,2. Martin 1947
zdroj: www.muzeumsnp.sk, Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin 1997, Spracovala M. Remiašová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost