sk  |  en
Streda | 19.05.2021, 04:17 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. Imrich Ruisel DrSc. ( 80 r.)

riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie SAV, vedúci Centra pre výskum inteligencie a tvorivosti

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 20.03.1941 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1972 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Životopis

Profesor Imrich Ruisel je od roku 1999 riaditeľom Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Súčasne je vedúcim Centra excelentnosti pre výskum inteligencie a tvorivosti. Pravidelne prednáša na slovenských i zahraničných univerzitách, patrí medzi uznávaných svetových odborníkov v oblasti psychológie. V roku 2000 bol zaradený medzi „Vedcov roka 2000“. Venuje sa predovšetkým oblasti výskumu a tiež úspešne vedie doktorandov.

K najdôležitejším výsledkom profesora Ruisla patrí Syntéza vlastných prístupov ku konštruktu praktická inteligencia.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

European Association of Personality Psychology
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

Ocenenia:

2000
Vedec roka

2001
Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluch v spoločenských vedách

2001
Pamätná medaila Filozofickej fakulty UK pri príležitosti 80. výročia činnosti fakulty

2007
Cena literárneho fondu za rok 2006, prémia za trojročný vedecký ohlas, v kategórii Spoločenské vedy získal 2. miesto

2008
Cena SAV za súbor vedeckovýskumných prác prinášajúcich významné poznatky z problematiky kognícií (poznávania), inteligencie a múdrosti

Tvorba

Je autorom monografií: Pamäť a osobnosť, Vybrané problémy psychológie poznávania, Záhady pamäti, Inteligencia a osobnosť (1999), Vybrané kapitoly z psychológie osobnosti, Základy psychológie inteligencie (2000), Osobnosť a poznávanie (2008)

Pripravil množstvo odborných článkov a materiálov, ktoré taktiež prispeli k rozvoju psychológie v SR.

zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost