sk  |  en
Sobota | 31.10.2020, 05:24 | meniny: Aurélia; zajtra: Denis, Denisa
  • | Deň reformácie

    Svetový deň reformácie je spomienka na deň kedy agustiánsky mních Martin Luter pribil na dvere kostola vo Witteburgu svojich '95 téz' tiež známych ako 'Výpovede proti odpustkom'. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi.

  • | Svetový deň sporenia

    Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku.

  • | Svetový týždeň detí

    1. november - 7. november. Medzinárodná spoločnosť priateľstva a dobrej vôle - ISFGW.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. Imrich Ruisel DrSc. ( 79 r.)

riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie SAV, vedúci Centra pre výskum inteligencie a tvorivosti

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 20.03.1941 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 79 r.

Vzdelanie

1972 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Životopis

Profesor Imrich Ruisel je od roku 1999 riaditeľom Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Súčasne je vedúcim Centra excelentnosti pre výskum inteligencie a tvorivosti. Pravidelne prednáša na slovenských i zahraničných univerzitách, patrí medzi uznávaných svetových odborníkov v oblasti psychológie. V roku 2000 bol zaradený medzi „Vedcov roka 2000“. Venuje sa predovšetkým oblasti výskumu a tiež úspešne vedie doktorandov.

K najdôležitejším výsledkom profesora Ruisla patrí Syntéza vlastných prístupov ku konštruktu praktická inteligencia.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

European Association of Personality Psychology
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

Ocenenia:

2000
Vedec roka

2001
Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluch v spoločenských vedách

2001
Pamätná medaila Filozofickej fakulty UK pri príležitosti 80. výročia činnosti fakulty

2007
Cena literárneho fondu za rok 2006, prémia za trojročný vedecký ohlas, v kategórii Spoločenské vedy získal 2. miesto

2008
Cena SAV za súbor vedeckovýskumných prác prinášajúcich významné poznatky z problematiky kognícií (poznávania), inteligencie a múdrosti

Tvorba

Je autorom monografií: Pamäť a osobnosť, Vybrané problémy psychológie poznávania, Záhady pamäti, Inteligencia a osobnosť (1999), Vybrané kapitoly z psychológie osobnosti, Základy psychológie inteligencie (2000), Osobnosť a poznávanie (2008)

Pripravil množstvo odborných článkov a materiálov, ktoré taktiež prispeli k rozvoju psychológie v SR.

zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost