sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 20:49 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. Imrich Vaško CSc., m. prof. KU ()

dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

1990 Doc. FF UPJŠ Prešov
1986 CSc. FF KU Praha, LVÚ/SAV Bratislava
1972 Doplňujúce štúdium: kurz vysokoškolskej pedagogiky na FF UPJŠ
1968 PhDr. FF UPJŠ Prešov
1960 Mgr. Filozofická fakulta UPSŠ Prešov

Životopis

Pedagogické pôsobenie

2000-2005 FF KU v Ružomberku
KSJL FF UPSŠ/FF PU, 1962-2000 asistent, odb. as., kandidát vied, docent, vedúci Kabinetu P. J. Šafárika, vedúci KSJL FF UPJŠ

Oblasť výskumu

Slovenská literatúra v kontextoch s inými, umenoveda, literárna história, literárna kritika, esejistika, komparatistika (vzťahy s českou, francúzskou, poľskou literatúrou), editorstvo, slovenská katolícka moderna, Milan Rúfus, Viliam Turčány...

Z ocenení (1993-2003)

Ďakovný list. Ružomberský Katolícky kruh 2004
ZLP/UNION DES GENS DE LETTERS POLONAIS - DYPLOM UZNANIA 1967-2002 RZSZÓW 2002
Pamätný list pri príležitosti Dňa umelcov 2003 za obohacovanie kultúrneho života v meste Ružomberok formou umeleckých podujatí, za prezentáciu literárnych diel a prehĺbenie kontaktov so strednými školami regiónu
Čestné uznanie za osobný prínos pri tvorbe, šírení a uchovávaní kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku - Rada KBS 2003 z príležitosti patróna umelcov
Pamätná medaila UPJŠ na počesť 200. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika
Pamätná medaila MS
Pamätná medaila Kňazského seminára b. Jána Vojtaššáka

Členstvá

Člen redakčnej rady periodika Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ruzomberok
Odborová komisia doktorandského štúdia Teória a dejiny žurnalistky FF KU, člen
Člen programovej rady revue ACADEMIA, Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy MŠ SR v Bratislave
Člen redakčnej rady časopisu Verbum v Košiciach
Člen Kolégia rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku so sídlom v Košiciach
Predseda Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave
Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác (PhD.) v odbore 81 - 03 - 9 teória a dejiny slovenskej literatúry (SOK - spoločnej odborovej komisie)
Člen Rady pre vedu, vzdelávanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave
Podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI)
Vedúci Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa pri Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (2. volebné obdobie)

Tvorba

Monografie

2000 Dóm svätej Alžbety v Košiciach (spoluautor)
1998 Iniciály. Od Šafárika k Sládkovičovi. Venované XII. medzinárodnému zjazdu slavistov v Krakove
1990 Život slova
1986 Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika Kobeliarovo (spoluautor)
1984 Dejiny slovenskej literatúry (spoluautor)
Literatúra medzi vojnami, časť Poézia
1979 Obrazy a myšlienky (spoluautor)

Editor

1998 Valentín Beniak: Hrachor. Prvé samostatné a úplné vydanie skladby. Občianske združenie Studňa, Bratislava
(Edičná poznámka. Biograficko~bibliografické dáta. Z holého súcna a nadčasovosti. S. 92-103)
1998 Dueto. Milan Rúfus a Viliam Turčány
1995 So Šafárikom v erbe. Na dvojstoročnicu narodenia (1795 - 1995)
1994 Valentín Beniak: Nedokončená symfónia. Večerné sonety
1993 Vďakyvzdanie
1993 Počty k počiatkom
1992 Kráľovstvo ducha
1992 Drahokamy reči a spevu
1992 Šípkový ruženec. Literárny almanach mládeže z Atén nad Torysou
1992 Pavol Strauss - Milan Rúfus: A slovo rozdúchal duch. Bibliofílie Akademického Prešova
Medzi moderným symbolizmom a avantgardou. Publikovaná habilitačná prednáška (vlastným nákladom). Dňa 26. 6. 1990. Nestránkované

(Poznámka: predtým ešte Bibliofílie Akademického Prešova a iné...)

Preklad

Robinson Jeffers: Medea, 1971 (pre ŠD v Košiciach celoštátne predstavenie)Literárne umenie

Pôvodná tvorba - Poézia

1991 Vzkriesený Kristus. Krížová Cesta a iné (so † Z. Vaškovou)
1990 Inaugurácie (spoluautor)
1984 Oravské akordy
1983 a 1989 Dôverné oslovenia
zdroj: Katolícka univerzita - Ružomberok

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost