sk  |  en
Pondelok | 17.06.2019, 11:39 | meniny: Adolf; zajtra: Vratislav

doplňte alebo opravte informácie

Ing. István Zachariaš ( 66 r.)

primátor mesta Moldava nad Bodvou

Kategória: regióny

* 20.02.1953 Slovensko, košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 66 r.

Vzdelanie

1959 - 1968 Základná škola v Moldave nad Bodvou
1968 - 1972 Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, odbor Oznamovacia technika
1972 - 1977 Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha,
odbor Elektronické počítače


Jazykové znalosti:

Aktívne: maďarčina
Pasívne: nemčina, angličtina, ruština

Životopis

Ing. István Zachariaš je primátorom mesta Moldava nad Bodvou od roku 1990. Je ženatý, otec 3 detí. Jeho druhá manželka Jana je pracovníčkou Mestského bytového hospodárstva v Moldave nad Bodvou. Dcéra Judita (1981) navštevuje Univerzitu ekonómie a verejnej správy v Budapešti, syn Štefan (1983) navštevuje Fakultu verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, dcéra Edina sa narodila v roku 2004.

Priebeh zamestnania:

V rokoch 1977 až 1985 pracoval Ing. István Zachariaš v Cementárni Turňa na sálovom riadiacom počítači SIEMENS 305 pri riadení procesu výroby.
V rokoch 1985 až 1990 pôsobil vo firme INORGA Košice ako vedúci výpočtového strediska.
Od roku 1990 je primátorom mesta Moldava nad Bodvou.

Členstvo v inštitúciách a funkcie:

Od roku 1991 je členom Predsedníctva ZMOS, kde vykonáva funkciu predsedu sekcie informatiky a štatistiky.
Od roku 1991 vykonáva funkciu predsedu Združenia miest a obcí Košice-okolie a od roku 1993 zastáva tiež funkciu predsedu Združenia miest a obcí Údolia Bodvy.
Do 2002 pôsobil ako predseda Združenia Región Karpaty, t.zn. slovenskej časti Karpatského Euroregiónu, v súčasnosti je jeho podpredsedom.
Z poverenia MZ je István Zachariaš členom predstavenstva TEHO, a.s. Moldava n/B, kde zastupujem mesto.
Od roku 1999 je členom Republikového Predsedníctva SMK, od roku 2003 predseda Rady verejnej správy SMK.
Z poverenia Predsedníctva ZMOS je tiež členom predstavenstva ISOMI, a.s., kde zastupuje ZMOS.
V roku 2001 bol inžinier Zachariaš zvolený za poslanca Košického samosprávneho kraja. Je predsedom poslaneckého klubu SMK-ANO-SDKÚ-SMER zastupiteľstva KSK a predsedom komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.
Od roku 2002 je členom kuratória Duna TV.
Od roku 2003 je členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky národnostných menšín pri MZV SR.
Rovnako od roku 2003 je členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky cezhraničnej spolupráce a členom dvoch tematických komisií Rady vlády SR pre informatiku.
Od roku 2003 je aj členom poradného orgánu Ministerstva informatizácie MR, ktorý sa zaoberá rozvojom informatizácie maďarských spoločenstiev v susedných štátoch.
zdroj: www.moldava.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost