sk  |  en
Štvrtok | 02.04.2020, 12:39 | meniny: Zita; zajtra: Richard
 • | Európsky deň akcii za práva migrantov

  Európsky deň akcii za práva migrantov - Európsky deň akcií za práva migrantov sa pripomína od 31.1.2004 a vznikol z iniciatívy Európskeho sociálneho fóra. Medzinárodná migrácia v európskych krajinách má už dlhodobo rastúcu tendenciu, a preto je potrebné upozorniť na problémy s tým súvisiace a na potláčanie práv migrantov. Často im je upierané právo na prístup k spravodlivosti, zamestnanosti, sociálne právo a zdravotné služby. V prípade prekročenia povolenej dĺžky pobytu sa stávajú terčom obchodovania s ľuďmi, sú nútení pracovať v tieňovej ekonomike alebo v zamestnaní, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii a vzdelaniu, sú nebezpečné a vykonávané za najnižšie mzdy.

 • | Medzinárodný deň detskej knihy

  Medzinárodný výbor pre detskú knihu IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen

 • | Svetový deň povedomia o autizme

  Svetový deň povedomia o autizme - Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

 • | Zelený štvrtok

  Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. István Zachariaš ( 67 r.)

primátor mesta Moldava nad Bodvou

Kategória: regióny

* 20.02.1953 Slovensko, košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 67 r.

Vzdelanie

1959 - 1968 Základná škola v Moldave nad Bodvou
1968 - 1972 Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, odbor Oznamovacia technika
1972 - 1977 Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha,
odbor Elektronické počítače


Jazykové znalosti:

Aktívne: maďarčina
Pasívne: nemčina, angličtina, ruština

Životopis

Ing. István Zachariaš je primátorom mesta Moldava nad Bodvou od roku 1990. Je ženatý, otec 3 detí. Jeho druhá manželka Jana je pracovníčkou Mestského bytového hospodárstva v Moldave nad Bodvou. Dcéra Judita (1981) navštevuje Univerzitu ekonómie a verejnej správy v Budapešti, syn Štefan (1983) navštevuje Fakultu verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, dcéra Edina sa narodila v roku 2004.

Priebeh zamestnania:

V rokoch 1977 až 1985 pracoval Ing. István Zachariaš v Cementárni Turňa na sálovom riadiacom počítači SIEMENS 305 pri riadení procesu výroby.
V rokoch 1985 až 1990 pôsobil vo firme INORGA Košice ako vedúci výpočtového strediska.
Od roku 1990 je primátorom mesta Moldava nad Bodvou.

Členstvo v inštitúciách a funkcie:

Od roku 1991 je členom Predsedníctva ZMOS, kde vykonáva funkciu predsedu sekcie informatiky a štatistiky.
Od roku 1991 vykonáva funkciu predsedu Združenia miest a obcí Košice-okolie a od roku 1993 zastáva tiež funkciu predsedu Združenia miest a obcí Údolia Bodvy.
Do 2002 pôsobil ako predseda Združenia Región Karpaty, t.zn. slovenskej časti Karpatského Euroregiónu, v súčasnosti je jeho podpredsedom.
Z poverenia MZ je István Zachariaš členom predstavenstva TEHO, a.s. Moldava n/B, kde zastupujem mesto.
Od roku 1999 je členom Republikového Predsedníctva SMK, od roku 2003 predseda Rady verejnej správy SMK.
Z poverenia Predsedníctva ZMOS je tiež členom predstavenstva ISOMI, a.s., kde zastupuje ZMOS.
V roku 2001 bol inžinier Zachariaš zvolený za poslanca Košického samosprávneho kraja. Je predsedom poslaneckého klubu SMK-ANO-SDKÚ-SMER zastupiteľstva KSK a predsedom komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.
Od roku 2002 je členom kuratória Duna TV.
Od roku 2003 je členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky národnostných menšín pri MZV SR.
Rovnako od roku 2003 je členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky cezhraničnej spolupráce a členom dvoch tematických komisií Rady vlády SR pre informatiku.
Od roku 2003 je aj členom poradného orgánu Ministerstva informatizácie MR, ktorý sa zaoberá rozvojom informatizácie maďarských spoločenstiev v susedných štátoch.
zdroj: www.moldava.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost