sk  |  en
Nedeľa | 26.09.2021, 08:31 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc. ( 80 r.)

Prezident Slovenskej republiky v obdobiach 2004 - 2009 a 2009 - 2014.

Kategória: politika, prezidenti

* 27.03.1941 Slovensko, Poltár

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 80 r.

 

všeobecné informácie

Životopis

Pracovné pôsobenie:
2009 4.apríla opätovná kandidatúra na post hlavy štátu, inaugurácia 15 júna 2009 na druhé funkčné obdobie
2004 prezident Slovenskej republiky - priame voľby 3. a 17. apríla, inaugurácia 15. júna 2004
2002 pedagóg na Právnickej fakulte UK
1998 poslanec Národnej rady SR, člen ústavnoprávneho, mandátového a imunitného výboru NR SR, člen parlamentnej delegácie v Medziparlamentnej únii
marec - október 1998 poverený výkonom právomocí prezidenta SR
1994 - 1998 predseda Národnej rady SR
1992 predseda Slovenskej národnej rady, podieľal sa na vzniku Ústavy SR
1992 pedagóg na Právnickej fakulte UK a člen Vedeckej rady univerzity
1990 - 1992 generálny prokurátor Československej federatívnej republiky v Prahe
1990 prorektor Univerzity Komenského
1989 spolupredseda Fóra nezávislých právnikov Slovenska
1968 pedagóg na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK
1966 - 1989 podpredseda medzinárodnej komisie Československého zväzu ľadového hokeja, podpredseda Hokejového oddielu TJ Slovan Bratislava
1964 Okresná prokuratúra v Martine, Mestská prokuratúra v Bratislave

Ocenenia:
2007 Zlatá medaila Maximiliána Hella "za zásluhy o rozvoj univerzity, vedy a vzdelanosti" (udelila ju TU Alexandra Dubčeka)
Počas výkonu funkcie hlavy štátu udelili Ivanovi Gašparovičovi čestný doktorát „Doctor Honoris Causa“ - Štátna moldavská univerzita, Ruská ekonomická akadémia G. V. Plechanova v Moskve a Univerzita v Mostare v Republike Bosna a Hercegovina aj Akadémia ozbrojených síl SR generála M.R. Štefánka v Liptovskom Mikuláši.
Ivana Gašparoviča ocenili Veľkou zlatou pečaťou - Sigillum Magnum aj na Bolonskej univerzite v Taliansku.
Európska akadémia vied a umení prezidenta SR ocenila postom protektora EAVU.
Prezident Ivan Gašparovič je držiteľom najvyšších zahraničných štátnych vyznamenaní.
Významnou poctou je Veľký rytiersky kríž od britskej kráľovnej Alžbety II. Veľký kríž občianskeho a vojenského čestného rádu Adolfa z Nassau mu udelil veľkovojvoda Luxemburského veľkovojvodstva Henri. Rad Izabely Kastílskej - Veľká reťaz, najvyššie španielske vyznamenanie mu udelil španielsky kráľ Juan Carlos I. Ivana Gašparoviča vyznamenala Portugalská republika Veľkou reťazou princa Henriquea a Estónska republika Radom Kríža Mariánskej zeme. Viestursov Rad predstavuje ocenenie zásluh Ivana Gašparoviča Litovskou republikou a Rad Troch Hviezd Lotyšskou republikou Ivan Gašparovič je držiteľom najvyššieho vyznamenania Chorvátskej republiky - Radu kráľa Tomislava so stuhou a Veľkou hviezdou ako aj Veľkej reťaze Záslužného rádu Talianskej republiky, či najvyššieho vyznamenania Kazašskej republiky. Medzi ďalšie významné zahraničné ocenenia patrí Veľký kríž Radu holandského leva, cyperská Veľká reťaz Makariusa III. Grécko vyznamenalo zásluhy Ivana Gašparoviča Veľkým krížom Radu spasiteľa Helénskej republiky, Zlatým kľúčom od mesta Solún a Zlatou medailou za zásluhy mesta Atén.
Postoje Ivana Gašparoviča ocenila Zlatou medailou aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Múzeum židovskej kultúry za zásluhy o rozvoj múzea mu udelilo Medailu Chatama Sofera.
Prezident je tiež držiteľom Zlatej plakety IFBB za pomoc pri rozvoji kulturistiky mužov - najúspešnejšieho neolympijského športu na Slovensku od roku 1993.
Prezident Ivan Gašparovič je aj čestným členom írskej Mestskej rady mesta Cork a čestné občianstvo mu udelili mestá Veľká Lomnica, Humenné, Myjava, Svit , Kežmarok, obec Pruské aj mesto Banská Štiavnica. Cenu obce Uhrovec dostal za osobný prínos v šírení dobrého mena a odkazu Alexandra Dubčeka zároveň so Zlatou medailou Spoločnosti Alexandra Dubčeka. Poľský prezident udelil Ivanovi Gašparovičovi ako výraz ocenenia za rozvoj intenzívnej dvojstrannej spolupráce najvyššie poľské vyznamenanie Rad Bieleho orla. Nórsky panovník Harald V. udelil Ivanovi Gašparovičovi počas oficiálnej návštevy Slovenska najvyššie nórske vyznamenanie - Rad Svätého Olafa - Veľký kríž. Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi patrí aj Veľká reťaz Národného rádu za zásluhy v stupni „Čestný rytier“, ktorú mu udelil prezident Maltskej republiky počas oficiálnej návštevy Malty.
Prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi patrí za zásluhy o vznik Slovenskej republiky Rad Andreja Hlinku I. triedy a podľa Zákona o štátnych vyznamenaniach Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy a Pribinov kríž I. triedy.

 

vzdelanie a pôsobenie

1959 - 1964
Univerzita Komenského, Právnická fakulta (vysokoškolské štúdium)
1968 -
Univerzita Komenského, Právnická fakulta (získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a habitoval sa za docenta)

 

tvorba

Je autorom publikácií: 
Ivan Gašparovič: Myslím národne, cítim sociálne. Vydavateľstvo MS, 2006
Ivan Gašparovič: Dôstojný život pre všetkých. Vydavateľstvo MS, 2009
Ivan Gašparovič: O nás - Slovensko, Európa, Zem Európska akadémia vied a umení, Salzburg 2009 jazyk anglický, nemecký

 

Ocenenia:

 

ostatné informácie

Politická príslušnosť:
1992 - 2002
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) - z HZDS vystúpil na protest proti nedemokratickým spôsobom jeho riadenia
2002
Hnutie za demokraciu (HZD), zakladajúci člen a predseda
Súkromie: 1964 sa oženil so Silviou Beníkovou (nar. 13. 1. 1941), má dve deti, dcéru Ing. Denisu Gašparovičovú, ktorá je komerčná inžinierka a syna MUDr. Iva Gašparoviča, ktorý pracuje ako kardiochirurg v Bratislave.
Je to pre mňa česť byť prezidentom Slovenskej republiky. Nechcem byť nad Vami vysoko. Chcem Vám slúžiť s pokorou.
ženatý

 

galéria

 

video

zdroj: Kancelária prezidenta SR, www.gasparovic.skhttp://www.prezident.sk/?zivotopis
posledná aktualizácia 31.07.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost