sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 12:45 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

Ivan Horváth ( 87 r.)

jazzový hudobník, klavír, kompozícia, aranžovanie

Kategória: hudba

* 16.02.1935 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 87 r.

 

všeobecné informácie

je slovenský hudobný skladateľ, dirigent [2], redaktor a dramaturg.

V 50. rokoch sa zapojil do aktivít v oblasti vznikajúceho moderného jazzu na Slovensku. Neskôr prešiel do oblasti populárnej hudby. V kompozícii kladie dôraz na kompozičnú výstavbu, gradáciu a poslucháčsku adresnosť. Jeho piesne sú charakteristické výrazným melodickým nápadom. Ako aranžér hľadá nové netypické nástrojové obsadenia, využíva zvuk syntetizátorov, základom však zostáva tradičné big bandové obsadenie. V súčasnosti využíva najmä programovanú syntetizátorovú hudbu obohatenú o akustické nástroje. Vytvoril viac ako 450 skladieb – piesne, orchestrálne skladby, muzikály, scénickú hudbu aj piesne pre deti.

 

vzdelanie a pôsobenie

1956 - 1958
hudobná výchova a slovenčina na Vyššej škole pedagogickej
1959 - 1963
externe – hudobná výchova a klavír na Vysokej škole pedagogickej
1959-1970
hudobný redaktor v redakcii populárnej hudby Československého rozhlasu v Bratislave
1971-1972
redaktor vo vydavateľstve Opus
1976-1994
dramaturg populárnej hudby Tanečného orchestra Československého rozhlasu
od r. 1991
dramaturg Big Bandu Radio Bratislava

 

tvorba

Hudba

Piesne

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam piesní Ivana Horvátha

Známe hity

Hudobný vývoj
1956-58 pôsobí v Orchestri Jaroslava Schejbala (orchester vysokoškolákov, ktorý viedol člen Opery SND), v ktorom sa sústredili viacerí poprední hudobníci zameraní na west coast jazz (M. Jurkovič, I. Kuruc, J. Lehotský, K. Ondreička, J. Velčovský), pre tento orchester začína aranžovať skladby, venuje sa samoštúdiu amerických hudobno-teoretických publikácií z oblasti jazzu a originálnych aranžmánov takých aranžérov ako Q. Jones, O. Nelson, H. Mancini, čo ovplyvnilo jeho ďalšiu prácu.
1956-58 súčase s Orchestrom J. Schejbala člen Kvinteta K. Ondreičku, píše jazzové skladby pre Bratislavské jazzové kvarteto (leader L. Gerhardt)
1963 pripravil prvú jazzovú reláciu v Slovenskom rozhlase v Bratislave pod názvom Zo sveta jazzu
1963 aranžuje pre Tanečný orchester Čsl. rozhlasu a orchester S. Pohanku – skladby Akvarel, Dotyky, Monológ, Štúdia a i.
1966-70 dirigent Tanečného orchestru Čsl. Rozhlasu, od roku 1971 sa venuje písaniu piesní populárnej hudby – More (text: I. Úradníček, E. Sepešiová – voc.), Láska na dlani (Z. Studenková – voc.), Minúty (E. Martincová – voc.), Málo miesta v srdci mám (J. Kocianová – voc.) a i.
1972 vychádza publikácia Základy jazzovej interpretácie (Bratislava, Opus), ktorú napísal spolu s I. Wasserbergerom
 

 

Ocenenia:

1970
zlatá Bratislavská lýra za pieseň Slová (text: I. Úradníček, M. Laiferová – voc.)
1974
1. miesto na Detvianskej zlatej ruži – Kto človeka má rád
1975
strieborná Bratislavská lýra za pieseň Májový vánok (text: B. Droppa, J. Kocianová – voc.)
1975
výročná cena Zväzu slovenských skladateľov
zdroj: Y. Kajanová: Slovník slovenského jazzu. Národné hudobné centrum, Bratislava 1999, Spracovala M. Remiašová
posledná aktualizácia 11.01.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost