sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 06:23 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

doc. MUDr Ivan Ruttkay-Nedecký DrSc. ( 95 r.)

lekár, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kategória: medicína

* 22.12.1926 Slovensko, Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 95 r.

Vzdelanie

Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1969 Belgicko
1968 Holandsko
1966 ZSSR

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

V oblasti regulácie kardiovaskulárneho systému a elektrického poľa srdca

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris
International Society on Electrocardiology, zakladajúci člen
Slovenská kardiologická spoločnosť, čestný člen
Fyziologická spoločnosť NDR (čestný člen 1987)

Ocenenia:

2006 Čestná plaketa T. R. Niederlanda za rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti
2005 Emeritný člen Učenej spoločnosti SAV
2002 Čestná cena Slovenskejlekárskej spoločnosti T. R. Niederlanda
1998 Holubyho cena Nadácie Matice slovenskej
1976 Zlatá medaila SAV
1983 Národná cena SR

Tvorba

Monografie:


Monografie:
1957 Psychobiografický rozbor životopisu.Vydavateľstvo SAV. Spoluautor
1977 The ortogonal electrocardiogram and vectorcardiogram of baboons and macaques (spoluautor)
1983 Elektrické pole srdca
1990 Analiz ortogonalmoj elektrokardiogrammy.Nauka, Moskva. Spoluautor 1983 Elektrické pole srdca
2001 Kompleksnyj analiz elektrokaediogrammy v ortogonalnych otvedenijach (Nauka, Moskva 2001, spoluautor)

Časopisecké publikácie: 210

Vedecká výchova: 7
zdroj: Slovenská akadémia vied, ruttkay@unpf.savba.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost