sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 05:35 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

Mgr. Ivan Saktor ( 67 r.)

predseda Konfederácie odborových zväzov v rokoch 1996 - 2006, bývalý primátor mesta Banská Bystrica 2006-2010

Kategória: regióny, odbory

* 14.10.1954 Slovensko, Lučenec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 67 r.

Vzdelanie

1995-2000 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, magister (M.A.) sociálnej práce
od r. 2001 doktorandské štúdium

Životopis

Doterajší výkon povolaní:

2006 zvolený za primátora mesta Banská Bystrica
1982-1991 výrobný námestník riaditeľa závodu stavebno-montážnej výroby
1980-1982 hlavný stavbyvedúci
1977-1980 stavebný technik
1974-1977 robotník v strojárskej výrobe

Odborárska činnosť:

1991-2002: predseda základnej organizácie, člen pracovného predsedníctva 1. zjazdu Československej konfederácie odborových zväzov, podpredseda Federálneho odborového zväzu pracovníkov spojov a predseda Slovenskej rady so sídlom v Banskej Bystrici, predseda odborového zväzu SPOJE, člen Prezídia KOZ SR, člen Predstavenstva KOZ SR

Funkcie v medzinárodných organizáciách:

2004 Viceprezident Medzinárodnej konfederácie slobodných odborov (MKSO)
V rokoch 1996-2000 viceprezident (MKSO)
od r. 1999 Člen Riadiaceho výboru a viceprezident Európskej odborovej konfederácie
Člen manažmentu Európskeho odborového inštitútu
Člen manažmentu Európskej odborovej akadémie

Rodinný stav: ženatý, štyri deti
zdroj: Konfederácia odborov Slovenska

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost