sk  |  en
Nedeľa | 20.10.2019, 23:55 | meniny: Vendelín; zajtra: Uršuľa
  • | Stredoeurópsky deň stromov

    Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

  • | Svetový deň osteoporózy

    Svetový deň osteoporózy sa pripomína od roku 1997 a je podporovaný WHO a Medzinárodnou nadáciou osteoporózy (IOF). Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k rednutiu kostí. Kosti sa tak stávajú krehkejšími a náchylnejšími na zlomeniny. Tento deň je príležitosťou na informovanie a vzdelávanie verejnosti o osteoporóze, jej prevencii a o úlohe vápnika a vitamínu D a ich odporúčaných denných dávkach.

doplňte alebo opravte informácie

Mgr. Ivan Saktor ( 65 r.)

predseda Konfederácie odborových zväzov v rokoch 1996 - 2006, bývalý primátor mesta Banská Bystrica 2006-2010

Kategória: regióny, odbory

* 14.10.1954 Slovensko, Lučenec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

1995-2000 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, magister (M.A.) sociálnej práce
od r. 2001 doktorandské štúdium

Životopis

Doterajší výkon povolaní:

2006 zvolený za primátora mesta Banská Bystrica
1982-1991 výrobný námestník riaditeľa závodu stavebno-montážnej výroby
1980-1982 hlavný stavbyvedúci
1977-1980 stavebný technik
1974-1977 robotník v strojárskej výrobe

Odborárska činnosť:

1991-2002: predseda základnej organizácie, člen pracovného predsedníctva 1. zjazdu Československej konfederácie odborových zväzov, podpredseda Federálneho odborového zväzu pracovníkov spojov a predseda Slovenskej rady so sídlom v Banskej Bystrici, predseda odborového zväzu SPOJE, člen Prezídia KOZ SR, člen Predstavenstva KOZ SR

Funkcie v medzinárodných organizáciách:

2004 Viceprezident Medzinárodnej konfederácie slobodných odborov (MKSO)
V rokoch 1996-2000 viceprezident (MKSO)
od r. 1999 Člen Riadiaceho výboru a viceprezident Európskej odborovej konfederácie
Člen manažmentu Európskeho odborového inštitútu
Člen manažmentu Európskej odborovej akadémie

Rodinný stav: ženatý, štyri deti
zdroj: Konfederácia odborov Slovenska

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost