sk  |  en
Streda | 27.05.2020, 11:28 | meniny: Iveta; zajtra: Viliam
  • | Deň bez mobilov

    iniciovaný v Českej republike v roku 2004

  • | Medzinárodný deň sklerózy multiplex

    Tento deň bol vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MFSM) a jej členovania v roku 2009 za účelom zvýšenia povedomia o chorobe skleróza multiplex. Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu.

  • | Medzinárodný športový vyzývací deň

    Medzinárodný športový vyzývací deň sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni.

doplňte alebo opravte informácie

Mgr. Ivan Saktor ( 65 r.)

predseda Konfederácie odborových zväzov v rokoch 1996 - 2006, bývalý primátor mesta Banská Bystrica 2006-2010

Kategória: regióny, odbory

* 14.10.1954 Slovensko, Lučenec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

1995-2000 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, magister (M.A.) sociálnej práce
od r. 2001 doktorandské štúdium

Životopis

Doterajší výkon povolaní:

2006 zvolený za primátora mesta Banská Bystrica
1982-1991 výrobný námestník riaditeľa závodu stavebno-montážnej výroby
1980-1982 hlavný stavbyvedúci
1977-1980 stavebný technik
1974-1977 robotník v strojárskej výrobe

Odborárska činnosť:

1991-2002: predseda základnej organizácie, člen pracovného predsedníctva 1. zjazdu Československej konfederácie odborových zväzov, podpredseda Federálneho odborového zväzu pracovníkov spojov a predseda Slovenskej rady so sídlom v Banskej Bystrici, predseda odborového zväzu SPOJE, člen Prezídia KOZ SR, člen Predstavenstva KOZ SR

Funkcie v medzinárodných organizáciách:

2004 Viceprezident Medzinárodnej konfederácie slobodných odborov (MKSO)
V rokoch 1996-2000 viceprezident (MKSO)
od r. 1999 Člen Riadiaceho výboru a viceprezident Európskej odborovej konfederácie
Člen manažmentu Európskeho odborového inštitútu
Člen manažmentu Európskej odborovej akadémie

Rodinný stav: ženatý, štyri deti
zdroj: Konfederácia odborov Slovenska

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost