sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:57 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ivan Sýkora ( 80 r.)

prezident Slovenskej humanitnej rady

Kategória: tretí sektor

* 03.01.1943 Slovensko, Poltár

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1957 - 1960 OU Energetické
1960 - 1962 JSŠ
1962 - 1964 SVŠT Elektrotechnická fakulta
1964 - 1968 Vysoká škola ekonomická, Bratislava

Absolvoval nadstavbové štúdium na zdravotnej škole.

Životopis

Inžinier Ivan Sýkora sa narodil v roku 1943 v Poltári. Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pôsobil ako praktikant a vedúci odbytu v Stredoslovenských sklárňach. V rokoch 1972 - 1980 bol vedúcim odboru MTZ a dopravy v spoločnosti GR Tatrasklo. Nasledujúcich šestnásť rokov (1980 - 1996) pôsobil ako kontrolór a zároveň vedúci finančného oddelenia vo Výbore ľudovej kontroly SR. V rokoch 1989 - 1996 pracoval na Úrade vlády SR.
Za svoju dobrovoľnú činnosť bol Ivan Sýkora zvolený za predsedu Ústrednej revíznej komisie Zväzu invalidov SR a za podpredsedu Federálnej revíznej komisie. Vo funkciách sa snažil presadzovať hospodárnosť vo využívaní finančných zdrojov, ako aj ich smerovanie na konkrétneho človeka a akciu. Po rozpade ZI sa už v roku 1990 spolu s ďalšími dvoma dobrovoľníkmi pričinil o založenie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) so sídlom v Martine. V roku 1990 sa Ivan Sýkora stal riaditeľom Úradu SZZP a túto funkciu vykonával do roku 1996. V súčasnosti je v SZZP dobrovoľníkom vo funkcii podpredsedu Predsedníctva Ústrednej rady.
Od roku 1996 pôsobí Ivan Sýkora ako prezident Slovenskej humanitnej rady v Bratislave. SHR sa pod jeho vedením zameriava hlavne na kvalitnú prácu a činnosť v prospech zdravotne a sociálne odkázaných občanov. Venuje sa najmä charitatívnej činnosti, pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciach, práci s utečencami.
Vykonáva tiež činnosť v Medzinárodnej asociácií na podporu dobrovoľníctva, v Európskom nadačnom centre, v Európskom združení starších ľudí, v Európskej rade pre utečencov a žiadateľov o azyl, je podpredsedom monitorovacieho výboru IS – EQUAL a podpredsedom Rady vlády pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím.
Je nositeľom štátneho vyznamenania - Pribinov kríž III. triedy, ktorý mu bol v roku 2003 udelený za celoživotnú dobrovoľnícku činnosť v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Okrem toho je nositeľom ocenenia prezidenta republiky SR II. stupňa a Jánskeho plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi.

Ocenenia:

Pribinov kríž III. triedy
Jánská plaketa
Kríž prezidenta SR II. stupňa

Tvorba

Inžinier Ivan Sýkora je autorom odborných článkov v časopisoch zameraných na dobrovoľnú, charitatívnu činnosť, na prácu s utečencami...
literatúra, cestopisy, sci-fi
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 471; E. Pařízková; www.mesto.sk; spracovala Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost