sk  |  en
Nedeľa | 02.10.2022, 18:57 | meniny: Levoslav; zajtra: Stela
  • | Medzinárodný deň bez násilia

    Medzinárodný deň bez násilia bol vyhlásený OSN v roku 2007. V tento deň roku 1869 sa narodil Mahátma Gándhí, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie a stratégie nenásilia, nenásilného odporu. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie, porozumenia a nenásilia.

  • | Svetový deň hospodárskych zvierat

    Svetový deň hospodárskych zvierat bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby.

  • | Svetový deň úsmevu

    Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ivan Sýkora ( 79 r.)

prezident Slovenskej humanitnej rady

Kategória: tretí sektor

* 03.01.1943 Slovensko, Poltár

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 79 r.

Vzdelanie

1957 - 1960 OU Energetické
1960 - 1962 JSŠ
1962 - 1964 SVŠT Elektrotechnická fakulta
1964 - 1968 Vysoká škola ekonomická, Bratislava

Absolvoval nadstavbové štúdium na zdravotnej škole.

Životopis

Inžinier Ivan Sýkora sa narodil v roku 1943 v Poltári. Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave pôsobil ako praktikant a vedúci odbytu v Stredoslovenských sklárňach. V rokoch 1972 - 1980 bol vedúcim odboru MTZ a dopravy v spoločnosti GR Tatrasklo. Nasledujúcich šestnásť rokov (1980 - 1996) pôsobil ako kontrolór a zároveň vedúci finančného oddelenia vo Výbore ľudovej kontroly SR. V rokoch 1989 - 1996 pracoval na Úrade vlády SR.
Za svoju dobrovoľnú činnosť bol Ivan Sýkora zvolený za predsedu Ústrednej revíznej komisie Zväzu invalidov SR a za podpredsedu Federálnej revíznej komisie. Vo funkciách sa snažil presadzovať hospodárnosť vo využívaní finančných zdrojov, ako aj ich smerovanie na konkrétneho človeka a akciu. Po rozpade ZI sa už v roku 1990 spolu s ďalšími dvoma dobrovoľníkmi pričinil o založenie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) so sídlom v Martine. V roku 1990 sa Ivan Sýkora stal riaditeľom Úradu SZZP a túto funkciu vykonával do roku 1996. V súčasnosti je v SZZP dobrovoľníkom vo funkcii podpredsedu Predsedníctva Ústrednej rady.
Od roku 1996 pôsobí Ivan Sýkora ako prezident Slovenskej humanitnej rady v Bratislave. SHR sa pod jeho vedením zameriava hlavne na kvalitnú prácu a činnosť v prospech zdravotne a sociálne odkázaných občanov. Venuje sa najmä charitatívnej činnosti, pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciach, práci s utečencami.
Vykonáva tiež činnosť v Medzinárodnej asociácií na podporu dobrovoľníctva, v Európskom nadačnom centre, v Európskom združení starších ľudí, v Európskej rade pre utečencov a žiadateľov o azyl, je podpredsedom monitorovacieho výboru IS – EQUAL a podpredsedom Rady vlády pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím.
Je nositeľom štátneho vyznamenania - Pribinov kríž III. triedy, ktorý mu bol v roku 2003 udelený za celoživotnú dobrovoľnícku činnosť v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Okrem toho je nositeľom ocenenia prezidenta republiky SR II. stupňa a Jánskeho plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi.

Ocenenia:

Pribinov kríž III. triedy
Jánská plaketa
Kríž prezidenta SR II. stupňa

Tvorba

Inžinier Ivan Sýkora je autorom odborných článkov v časopisoch zameraných na dobrovoľnú, charitatívnu činnosť, na prácu s utečencami...
literatúra, cestopisy, sci-fi
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 471; E. Pařízková; www.mesto.sk; spracovala Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost