sk  |  en
Štvrtok | 18.04.2019, 20:27 | meniny: Valér; zajtra: Jela
 • | Európsky deň za práva pacientov

  Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru (EESC). Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv.

 • | Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

  Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS podnet na sympóziu v 1982, UNESCO vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984

 • | Medzinárodný deň žonglovania

  Medzinárodný deň žonglovania oslavuje zručnosti talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať s viacerými loptami, nožmi, palicami, krúžkami a inými objektmi vo vzduchu bez dotyku zeme. Žonglovanie je forma zábavy a tento deň je určený na jej šírenie a na stretnutia cirkusantov po celom svete.

 • | Svetový deň kultúrneho dedičstva

  Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V dôsledku tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa konajú mnohé podujatia zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt.

 • | Svetový deň rádioamatérov

  Svetový deň rádioamatérov vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU), ktorá bola v tento deň roku 1925 v Paríži založená. Deň je oslavou prínosov rádioamatérov vysielačov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. JUDr. Ján Azud DrSc. ( 90 r.)

právnik, Ústav štátu a práva SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 15.06.1928 Trebejov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 90 r.

Vzdelanie

1952 Právnická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

Holandsko, Švajčiarsko, Nemecká spolková republika, Ruská federácia, Rakúsko, Poľsko, Belgicko, Taliansko
1973 - 1974 Spojené štáty americké
1967 - 1968 Kanada

Životopis

Profesor Ján Azud sa narodil v roku 1928 v Trebejove. Je spoluzakladateľom Kabinetu právnych vied Slovenskej akadémie vied, z ktorého vznikol Ústav štátu a práva SAV.
Postupne pôsobil na ústave ako vedúci oddelenia, riaditeľ a predseda vedeckej rady. Bol hlavným redaktorom časopisu Právny obzor, členom vedeckej rád právnických fakúlt, obhajobných komisií pre doktoráty a predsedom komisie VEGA.
Československo a Slovensko zastupoval ako člen vo viacerých medzinárodných organizáciách. Bol podpredsedom Osobitného výboru OSN pre definovanie agresie, je členom stáleho arbitrážneho súdu v Haagu a členom Strediska Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v oblasti správania sa štátov v ich vzájomných vzťahoch. Spolupracoval tiež s Ministerstvom zahraničných vecí na príprave stanoviska v právnom spore Gabčíkovo-Nagymaros.
Je tiež členom medzinárodných vedeckých organizácií, okrem iných Európskej asociácie pre výskum mieru (International Institute for Peace) alebo International Law Association.
Dlhodobo pôsobil ako externý učiteľ na Katedre medzinárodného práva a politiky UK v Bratislave. Podieľal sa na založení Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde viedol Katedru diplomacie a svetových dejín. Vychoval viacero ašpirantov a doktorandov.

Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. patrí k najvýznamnejším osobnostiam právnej vedy
na Slovensku. S jeho dielami sa stretli generácie študentov. Pri pohľade na slovenskú vedu medzinárodného práva je neprehliadnuteľný.
Za svoju prácu bol ocenený viacerými cenami, je nositeľom Zlatej plakety Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Zlatej medaily SAV, Zlatej medaily Univerzity Komenského a Zlatej medaily Univerzity Mateja Bela.

Priebeh zamestnaní:

1995 - 2003 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie)
1968 - 1976 Kabinet právnych vied SAV, Ústav štátu a práva SAV (riaditeľ)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Európska asociácia pre výskum mieru
International Law Association
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV

Ocenenia:

Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave
Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Zlatá medaila SAV
Zlatá medaila UMB, Banská Bystrica

e-mail: usap@klemens.savba.sk

Tvorba

Profesor Azud je autorom 21 knižných publikácií, z toho 14 monografií. Napísal viac ako 170 článkov a štúdií.

Monografie:

2003 Medzinárodné právo
1993 Medzinárodnoprávne problémy globálnych a európskych bezpečnostných štruktúr
2001 a 1968 Základy medzinárodného práva (II. zväzok)
1989 Medzinárodné problémy kozmického priestoru
1983 Vedecko - technická revolúcia, mierové spolužitie a medzinárodné právo
1970 The peaceful settlement of disputes
1955 Záruky bezpečnosti
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost