sk  |  en
Piatok | 24.05.2019, 07:07 | meniny: Ela; zajtra: Urban
  • | Európsky deň národných parkov

    Európsky deň národných parkov sa oslavuje od roku 1999 pod záštitou organizácie EUROPARC. V tento deň roku 1909 vo Švédsku vyhlásili prvý európsky národný park. Národné a prírodné parky sú prírodným a kultúrnym dedičstvom, ponúkajú nám na obdiv množstvo špecifických biotopov a ekosystémov, výnimočné prírodné prvky a úkazy. Cieľom tohto dňa je zvýšiť záujem o národné a prírodné parky, podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody v jej rozmanitých formách.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc. ( 76 r.)

historik umenia, Ústav dejín umenia SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 06.03.1943 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 76 r.

Vzdelanie

1965 Filozofická fakulta MU Brno

Študijné pobyty:
2003 Veľká Británia
1998 Veľká Británia
1997 Rakúsko
1993 Spojené štáty americké

Životopis

Priebeh zamestnaní

od 1998 Ústav dejín umenia SAV Bratislava (riaditeľ)
1990 - 1992 Predsedníctvo SAV
1985 - 1990 Umenovedný ústav SAV Bratislava (riaditeľ)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská akademická spoločnosť
Učená spoločnosť SAV
1990-1997 Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska (predseda)
Association internationale des critiques d´art
International Association for Aesthetics

Ocenenia:

2003 Nummum academiae memorialem tribuit SAV
2000 Herderova cena za rok 2000 (Universität Wien)

e-mail: dejubaja@savba.sk

Tvorba

Monografie:

2004 Intelektuál a Pamiatka

2000 Periferia a symbolický skok
Štyri trasy metodológie dejín umenia
Viedenská škola dejín umenia
Československý štrukturalizmus
Ruská historiografia
Ikonológia & Semiotika
1999 Umelec v klietke

Časopisecké publikácie: 87
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost