sk  |  en
Utorok | 16.10.2018, 17:13 | meniny: Vladimíra; zajtra: Hedviga
  • | Deň šéfov

    (iniciovaný v USA v 1958, oficiálne vyhlásený v 1962)

  • | Svetový deň chrbtice

    Organizácie, združenia, aj lekári sa snažia o zvýšenie informovanosti o tomto dni, bližšie sa venujúcom chrbtici, kostiam, kĺbom, ochoreniam chrbtice (bolesti chrbta, krčnej chrbtice, skoliózy a choroby diskov). Tieto choroby majú vplyv na život človeka a celkové zdravie.

  • | Svetový deň výživy /aj potravy/

    Deň 16. október ako Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979. V ten rok bol vyhlásený na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO – Food and Agriculture Organisation of the United.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Ján Boďa CSc. ( 61 r.)

dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, geofyzik

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

* 20.11.1956 Slovensko, Martin

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 61 r.

Vzdelanie

1975 gymnázium, Turčianske Teplice
1975 - 1980 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, odbor fyzika
1981 - 1984 Matematicko-fyzikálna fakulta UK, interná ašpirantúra
1981 RNDr.
1985 CSc. v odbore aplikovaná fyzika
1992 Habilitácia na docenta v odbore geofyzika
1997 - 1999 Postgraduálne štúdium ekonómie a financií na University of Pittsburgh

Životopis

Profesijná kariéra:

1981 - 1984 Katedra astronómie, geofyziky a meteorológie MFF UK, intzertný ašpirant
1984 - 1988 vedecký pracovník
1988 - 1992 odborný asistent
1992 - 1997 MFF UK, Katedra geofyziky, docent
1997 MFF UK, prodekan
1999 - 2002 Katedra ekonómie a finančných modelov FMFI, vedúci
od roku 2003 dekan FMFI

Docent Ján Boďa sa do roku 1992 zaoberal vytvorením modelu nehomogénnej stratifikácie zemského jadra a vytvorením modelu odmangánovania a odželezovania podzemnej vody in situ. Od roku 1992 skúmal vplyv rotácie na konvenciu v hraničnej oblasti medzi tuhou a kvapalnou fázou pri tuhnutí binárnej zmesi.

Tvorba

- prednášky
- konferencie doma i v zahraničí
- zahraničné časopisy
stolárstvo, skialpinizmus, história, domáce práce
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 59.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost