sk  |  en
Pondelok | 18.12.2017, 10:21 | meniny: Sláva; zajtra: Judita
  • | Deň slovenskej poštovej známky a filatelie

    Deň slovenskej poštovej známky a filatelie sa pripomína od roku 1993. Podujatia pri tejto príležitosti organizuje Zväz slovenských filatelistov. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia o filatelii, jej propagácia, podpora a rozvíjanie záujmu zberateľov poštových známok, celín a ďalších filatelistických predmetov.

  • | Medzinárodný deň migrantov

    Medzinárodný deň migrantov si pripomíname od roku 2000 na podnet Valného zhromaždenia OSN. Ide o pripomienku medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich a ich rodín, ktorú OSN prijalo v tento deň v roku 1990. Mnohé vládne aj mimovládne organizácie na svete sú počas tohto dňa prizvané na pozorovanie ľudských práv a základných slobôd migrantov a zdieľajú svoje skúsenosti, aby zlepšili ich podmienky. Medzinárodnému dňu migrantov sa venuje aj Rada Európy.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Ján Boďa CSc. ( 61 r.)

dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, geofyzik

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

* 20.11.1956 Slovensko, Martin

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 61 r.

Vzdelanie

1975 gymnázium, Turčianske Teplice
1975 - 1980 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, odbor fyzika
1981 - 1984 Matematicko-fyzikálna fakulta UK, interná ašpirantúra
1981 RNDr.
1985 CSc. v odbore aplikovaná fyzika
1992 Habilitácia na docenta v odbore geofyzika
1997 - 1999 Postgraduálne štúdium ekonómie a financií na University of Pittsburgh

Životopis

Profesijná kariéra:

1981 - 1984 Katedra astronómie, geofyziky a meteorológie MFF UK, intzertný ašpirant
1984 - 1988 vedecký pracovník
1988 - 1992 odborný asistent
1992 - 1997 MFF UK, Katedra geofyziky, docent
1997 MFF UK, prodekan
1999 - 2002 Katedra ekonómie a finančných modelov FMFI, vedúci
od roku 2003 dekan FMFI

Docent Ján Boďa sa do roku 1992 zaoberal vytvorením modelu nehomogénnej stratifikácie zemského jadra a vytvorením modelu odmangánovania a odželezovania podzemnej vody in situ. Od roku 1992 skúmal vplyv rotácie na konvenciu v hraničnej oblasti medzi tuhou a kvapalnou fázou pri tuhnutí binárnej zmesi.

Tvorba

- prednášky
- konferencie doma i v zahraničí
- zahraničné časopisy
stolárstvo, skialpinizmus, história, domáce práce
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 59.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost