sk  |  en
Nedeľa | 19.05.2019, 17:05 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Ján Borsík CSc. ( 63 r.)

matematik, Matematický ústav SAV

Kategória: prírodné vedy

* 11.09.1955 Trstená

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 63 r.

Vzdelanie

1980 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1980 Matematický ústav SAV

Najdôležitejšie výsledky:

V teórii reálnych funkcií

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Jednota slovenských matematikov a fyzikov pri SAV

e-mail: borsik@saske.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie/citácie: 38/117
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost