sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:57 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Ján Bujňák CSc. ()

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Kategória: funkcionári

* Bijacovce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

Inžinier (Ing.) VŠDS Žilina 1968- 1973
Kandidát tech. vied (CSc.) 1979
Docent (Doc.) 1986
Profesor (Prof.) 1998

Životopis

Priebeh zamestnaní
1974 - 1975 VŠDS Žilina - odborný asistent pre výskum
1975 - 1978 VŠDS Žilina - interný ašpirant
1978 - 1986 VŠDS Žilina - odborný asistent
1986 - 1987 VŠDS Žilina - docent, od r. 1986 zástupca vedúceho
1987 – 1991 Univerzita prírodných a technických vied, Oran, Alžírsko- docent
1991 - 1992 VŠDS Žilina - docent
1992 - 1994 Vysoká škola inžinierska, Gabes, Tunisko,
1994 - 1998 VŠDS Žilina - docent, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky
1998 - 1999 ŽU Žilina - profesor, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné styky
1999 - 2002 ŽU Žilina - profesor, dekan Stavebnej fakulty
2002- doteraz ŽU Žilina - profesor, rektor

Výskum v zahraničí :
Semi-rigid Structure, 3 mesačný výskumný pobyt na Univerzite
de Liége, 1993, (B)
Composite Structures, 1,5 mesačný pobyt na Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 1995 (F)
Composite Structures, mesačný pobyt na Universität Innsbruck, 1998 (A)

Profesijné zameranie:
Stabilitné problémy, výstižnejšie metódy stanovenia únosnosti konštrukcií a mostov v prevádzke, skutočné pôsobenie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií.

Člen v organizáciach:
člen výboru Slovenskej komory stavebných inžinierov,
člen Polskej Akademii Nauk, Katovice
člen medzinárodného združenia pre mosty a stavebné konštrukcie, Zurich,
člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, Bratislava
člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore Súdne inžinierstvo, Žilina
predseda vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline,
člen vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
člen vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach,
člen vedeckej rady Stavebnej fakulty, VŠB-Technická univerzita Ostrava,
člen vedeckej rady VŠB-Technická univerzita Ostrava,

Jazyky:
Anglický, francúzsky, ruský, nemecký, taliansky

Významné vyznamenania:
Za rozvoj železníc, Minister dopravy Poľska, 2003
Za najlepšiu učebnicu, rektor VŠD 1980, 1986

Tvorba

Aplikácie výsledkov a licenčná činnosť, učebnice, expertízy:
Monografie 2
knihy :2
skriptá: 16 v slovenskom jazyku
články v časopisoch: 41
články v zborníkoch 54
z toho v cudzom jazyku:53
pozvané prednášky na konferencie :12
expertízy:160

Detektívky, sauna, plávanie
zdroj: Žilinská univerzita v Žiline

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost