sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 23:32 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Ján Čiernihaus ( Feketeházy ) ( 85 r.)

Konštruktér, projektant, architekt a slovenský staviteľ mostov, bol blízky spolupracovník G.A. Eiffela pri stavbe slávnej Eiffelovej veži v Paríži

Kategória: veda a vzdelanie, technika

* 16.05.1842 Slovensko, Šaľa

† 31.10.1927 Slovensko, Šaľa

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 95 r.

jubileum od narodenia 180 r.

 

všeobecné informácie

Ján Čiernihaus sa narodil v Šali 16.mája 1842 v učiteľskej rodine. Jeho otec bol Dominik a matka Anna rodená Feketová. Základné vzdelanie dostal v rodnom meste a potom pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Nitre a Trnave. Vysokú školu absolvoval na technickej vysokej škole vo Viedni a v Zürichu. Po štúdiu sa stal pracovníkom na riaditeľstve štátnych železníc vo Viedni kde projektoval mosty a strešné konštrukcie budov. So svojou manželkou Júliou mal dve deti, obe dievčatá.

Šaliansky rodák Ján Čiernihaus, ktorý sa zviditeľnil vo svete okrem iných konštrukcií a projektov, najmä ako blízky spolupracovník G.A. Eiffela pri stavbe slávnej Eiffelovej veži v Paríži.
Narodil sa roku 1842 v učiteľskej rodine v meste Šaľa, kde trávil aj posledné roky svojho plodného života. Ján Čiernihaus študoval v rodisku a gymnaziálne roky prežil v Trnave a Nitre. Vysokú školu technickú začal študovať vo Viedni a ukončil ju na ETH v Zürichu. Mal dve deti, obe dievčatá. Pracoval najskôr vo Viedni na riaditeľstve železníc. Projektoval strešné konštrukcie a oceľové mosty. Ako mladý inžinier, architekt podieľal sa na projektovaní odvážneho projektu Bosporského prieplavu, čím sa dostal do pozornosti svetových médií a získal si tiež medzinárodnú rešpekt. 

Aj francúzsky architekt G. A. Eiffel prejavil záujem o spoluprácu s ním, hoci bol o desať rokov mladší od neho. V tom období sa chystala svetová výstava a pri tejto príležitosti bola naplánovaná výstavba dominanty Paríža, stavba tristometrovej veže v centre francúzskej metropoly. Túto náročnú stavbu sa rozhodol realizovať vážený podnikateľ G. A. Eiffel a za spolupracovníka si zvolil práve nášho rodáka J. Čiernihausa. S jeho pomocou riešil výpočet a tavbu nosnej konštrukcie, ktorá mala váhu deväť miliónov kilogramov, súčasne ho Eiffel poveril odborným dozorom na tejto unikátnej stavbe. Výstavba bola ukončená roku 1888 a celá stavba trvala len osemnásť mesiacov. Autor stavby však skončil tragicky, asi z dôvodu finančných ťažkostí, spáchal samovraždu. S našim architektom sa tiež rozišiel, preto J. Čirhohaus využil medzinárodný konkurz vypísaný uhorským kráľovským dvorom na výstavbu dunajského mostu v Budapešti, ktorý vyhral. Okrem toho sa stal projektantom prakticky všetkých budapeštianskych mostov. 

Je autorom aj konštrukcie Východnej železničnej stanice ako aj Centrálnej budapeštianskej kotolne. Je autorom jedinečného v tom čase prvého otáčacieho mostu v Európe, postaveného v chorvátskej Rijeke. Ešte v čase spolupráce s A.G .Eiffelom vyhotovil návrhy na stavby mostov cez Dunaj v Komárne a cez Tisu v Segedíne. Vo Viedni postavil most Stadlau cez Dunaj. Treba oceniť, že tento slovenský konštruktér sa púšťal do náročných stavieb mostov pritom si výpočty robil sám a tým si zobral na seba aj zodpovednosť, že nosnosť bude po rokoch predimenzovanej dopravy musieť byť vypočítaná tak, že rátala so značným preťažením. V tých časoch neboli počítače ani iné vymoženosti, ktoré by konštruktérom uľahčili náročné výpočty, bol jedine papier a ceruzka. Viacerá jeho mosty prežili aj nástup 21 storočia. Po založení prvej Česko-Slovenskej republiky roku 1918 sa Ján Čiernohaus vrátil do rodnej Šale, kde roku 1927 ako 85 ročný zomrel.

Tak ako je to v mnohých iných prípadoch (ako napríklad Ladislava Hudeca autora výškových budov v Śanghaji, či slávneho sochára Antona Štróbla) aj túto vynikajúc osobnosť slovenského pôvodu si neoprávnene privlastňujú iní, v tomto prípade Maďari, či Francúzi. Je pravda, že v čase totálnej maďarizácie tak ako tisíce iných slovenských rodín si musel jeho otec, učiteľ Dominik Čiernihaus pomaďarčiť meno na Feketeházy. Tak sa vo svetových encyklopédiách pri jeho mene objavuje národnosť maďarská. Málokto na Slovensku si uvedomuje, že viaceré mosty a konštrukcie vo svete staval tento Slovák vo svete známy architekt a konštruktér. Domovom mu boli okrem slovenských miest Šale, Trnavy a Nitry aj významné svetové metropoly Paríž, Zürich a Viedeň.

Ján Feketeházy má v Šali od r. 2002 dve pamätné tabule, jedna ulica v meste nesie jeho meno a od r. 2004 funguje v meste Šaľa aj spoločenský dom , ktorý nesie jeho meno. V dome je zriadená aj pamätná izba Jána Feketeházyho. V roku 2002 vyšla aj monográfia mesta pod názvom Šaľa 1002-2002 a následne v r. 2004 pod názvom Šaľa , kde sa o ňom píše.

Ján Čiernohaus počas svojho plodného života stavbou mostov a iných technicky náročných stavieb významne prispel k rozvoju stavebníctva a architektúry. Postavil tak vlastné pamätníky, ktoré pripomínajú jeho vysokú odbornosť. Sú to trvalé pomníky v podobe mostov, železničných konštrukcií, ktoré dodnes slúžia ako pomyselné mosty porozumenia medzi ľuďmi a národmi žijúcimi v Európe.

 

galéria

posledná aktualizácia 12.12.2015

  Mapa

  Slovensko - Ján Čiernihaus ( Feketeházy )

kontaktujte nás

tip na osobnost