sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 15:57 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Sv. Ján don Bosco ( 72 r.)

kňaz, zakladateľ rehole saleziánov a Dcér Panny Márie Pomocnice, Patrón vychovávateľov, mládeže, učňov

Kategória: spoločnosť, cirkev

* 16.08.1815 Taliansko, Piemont, Becchi

† 31.01.1888 Taliansko, Turín

Taliansko

2

domovský štát Taliansko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 134 r.

jubileum od narodenia 206 r.

 

všeobecné informácie

Sv. Ján Bosco, ľudovo nazývaný don Bosco, sa narodil 16. augusta 1815 v malej horskej osade Becchi v Taliansku. Becchi patrilo k mestečku Castelnuovo d’Asti v kraji Piemont. Jeho otec sa volal František a mama Margita, rodená Occhienová. Otec bol už druhýkrát ženatý, pretože prvá manželka mu zomrela. Z prvého manželstva mal syna Antona a z druhého sa narodili Jozef a Ján. Keď mal malý Janko 2 roky, otec zomrel na zápal pľúc ako 33-ročný. Mama Margita ich teda vychovávala sama. Najmladší Ján mal veľké nadanie. Ako chlapec vystrájal všelijaké akrobatické a čarodejnícke kúsky, čím si ho mnohí ľudia v dedine obľúbili. Okrem toho mal výbornú pamäť. Jeden staručký kňaz ho naučil čítať a písať, a tak často čítaval ostatným dedinčanom knihy alebo im opakoval kázne, čo počul v kostole. Ako deväťročnému sa mu snívalo, že videl mnoho detí, ktoré vrieskali, kliali a vystrájali nezbednosti. Videl sa tam aj on sám. Najskôr im dohováral, no potom sa medzi nich vrhol a začal ich mlátiť, aby prestali. No zrazu sa k nemu priblížila záhadná postava, ktorá mu povedala: „Nie tak! Nie násilím! Iba láskavo, ak si chceš získať ich priateľstvo!“ On si dal povedať a zrazu boli huncúti krotkí ako baránky. Hlas tajomnej postavy mu ďalej povedal: „Vezmi si svoju pastiersku palicu a zaveď ich na pašu. Neskôr pochopíš zmysel tohto videnia.“ Aj neskôr na to don Bosco spomínal ako na prvý impulz, aby sa venoval mládeži, najmä takým, ktorým sa nik nevenuje. Keďže doma nastali problémy s nevlastným bratom Antonom, ktorému sa zdalo, že sa Ján nad neho povyšuje, odišiel radšej do služby na sedliacky majetok, kde strávil dva roky. Po návrate, keď mal 15 rokov, začal chodiť do školy v Castelnuove, ktoré bolo asi 5 km od osady. Chodieval peši, niekedy dvakrát denne. O rok začal chodiť do mesta Chieri, ktoré bolo vzdialené asi 20 km. To už nemohol dochádzať, a tak horko-ťažko našli lacný podnájom, kde sa ubytoval s tým, že v rodine domácich pomáhal ako sluha. Vďaka svojmu nadaniu, mimoriadnej pamäti a pevnej vôli dokázal za štyri roky dokončiť základnú školu a gymnázium. Počas štúdií založil spolok s názvom Allegri (Veselí), ktorého cieľom bolo odpútať kamarátov od hriešnych zábav a viesť ich k Bohu. Po ukončení strednej školy rozmýšľal, čo ďalej. Kňazom chcel rozhodne byť, len nevedel, či vstúpiť do rehole alebo ísť do diecézneho seminára. Nakoniec sa stal diecéznym kňazom. Po vysviacke istý čas ešte študoval, chcel hlbšie vniknúť do posvätných vied.
V tom čase, v roku 1841, začal zhromažďovať okolo seba chlapcov, uličníkov, o ktorých sa nikto nestaral. Sami prichádzali, vycítili u neho lásku, ktorú dovtedy nepoznali. Niektorí z nich nemali ešte ani štrnásť, iní skoro dvadsať. Boscovou zásadou bolo: Buďte veselí, hrajte sa, zabávajte, len nehrešte. Sám bol stále medzi nimi, do hry vedel šikovne zamiešať čo-to z katechizmu. No nie každému sa to páčilo. Hluk zabávajúcich sa chlapcov rušil ľudí, ba aj niektorí kňazi ho mali za blázna. Dokonca ho chceli aj odviezť do blázinca, čo sa im však nepodarilo. Zakrátko mal okolo seba don Bosco niekoľko sto chlapcov. Vedel, že musí nájsť nejaké miesto, kde by boli doma. S pomocou dobrodincov sa podarilo kúpiť kôlňu a dom pána Pinardiho v Turíne v štvrti Valdocco, ktorá bola vychýrená svojou zlou povesťou. Jeho matka Margita sa stala gazdinou nielen pre neho, ale aj pre chlapcov. Obetavo mu pomáhala až do svojej smrti. Na chudobnom pozemku postupne vyrástli budovy, kostol, zriadili sa základná a odborné školy s dielňami. Don Bosco založil tiež kníhtlačiareň, ktorá doteraz funguje a patrí k najväčším a najmodernejším v Taliansku. Sám Don Bosco napísal niekoľko kníh. Boh mu stále hovoril cez sny. Posilňoval ho, aby neprestal a nedal sa znechutiť. Dňa 18. decembra 1859 sa zrodila nová spoločnosť. Utvorili ju dvaja kňazi – don Bosco a don Alasonatti a mladí klerici. Schválenie dostala spoločnosť o desať rokov neskôr – 1. marca 1869. Za hlavnú patrónku považoval don Bosco Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov. Jej zasvätil svoje podujatia, aj hlavný chrám saleziánskej spoločnosti, ktorý postavil v Turíne. Po čase založil aj Združenie saleziánskych spolupracovníkov, ktorí žili vo svete a pracovali tiež pre jeho myšlienky. V roku 1872 založil spolu s Máriou Dominikou Mazzarellovou ženskú rehoľnú spoločnosť, ktorú pomenovali Dcéry Panny Márie Pomocnice. Ich hlavnou náplňou bola starosť o výchovu dievčat. Ešte za jeho života sa saleziáni rozšírili do mnohých krajín sveta. Charakterizovala ho neúnavná práca, až do úmoru. Postavil viacej chrámov, napr. aj v Ríme chrám Božského srdca Ježišovho (Sacro Cuore, pri železničnej stanici Termini). Jeho život bol popretkávaný rôznymi divmi a zázrakmi. Don Bosco zomrel v Turíne 31. januára 1888. Mal sedemdesiatdva rokov. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo vyše stotisíc ľudí. Za svätého bol vyhlásený v roku 1934.

 

ostatné informácie

Sviatok: 31. január, Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

 

iné infomácie

Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
Buďme vždy veselí a čas nám rýchlo prejde.
Buďte veselí, ale nehrešte.
Buďte veselí, ale vaša veselosť nech je pravdivá ako veselosť svedomia, v ktorom niet hriechu.
Našou oporou je veselosť, modlitba a sväté prijímanie.
Ak chcete, aby váš život bol radostný a pokojný, musíte sa usilovať byť v Božej milosti.
S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom.
Usilujte sa mať stále menej nepriateľov a viac priateľov, aby sa všetci stali priateľmi Ježiša Krista.
Navykajte si ovládať sa. Je to spôsob ako mať mnoho priateľov a nijakého nepriateľa.
Musíme sa usilovať zväčšovať počet svojich priateľov a zmenšovať počet nepriateľov tým, že všetkým budeme robiť dobre.
Uctievajte si veľmi Pannu Máriu, modlite sa a buďte veselí, ale naozaj veselí.
Pamätajte si, že to bude pre vás vždy pekný deň, keď sa vám podarí dobrom premôcť nepriateľa alebo získať priateľa.
Naším jediným a skutočným priateľom je a musí byť sviatostný Ježiš.
Byť priateľom dona Bosca znamená, že mi musíš pomáhať zachrániť si dušu.
Majte radi svoje povinnosti, keď ich chcete dobre vykonávať.
Na to, aby sme robili dobre, treba mať trochu odvahy, treba ochotne pretrpieť každé pokorenie, nikoho neponižovať a vždy byť láskavý.
Toho, kto je pokorný a láskavý, budú vždy všetci milovať: Boh i ľudia.
Ak sa ocitnete v dajakom nebezpečenstve pre dušu alebo pre telo, vzývajte anjela strážcu. Uisťujem vás, že vám pomôže a vyslobodí vás.
Usiluj sa dobrým príkladom a dobrým slovom zachraňovať duše v tom postavení, ktoré ti Pán určil.
Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.
Prvá láska je láska k vlastnej duši.
Pomáhajte mi zachrániť mnoho duší. Diabol pracuje bez prestania, aby ich zmaril. My pracujeme bez prestania, aby sme ich zachránili.
Boh si zaslúži, aby sme ho milovali, lebo nás stvoril a vykúpil, preukázal a preukazuje nám veľa dobrodení: má pripravenú večnú odmenu pre každého, kto zachováva jeho zákon.
Máme len jednu dušu. Keby sme mali dve, jednu by sme mohli dať diablovi, aby sme uspokojili vášne. Ale dušu máme len jednu jedinú.
Želal by som si, aby sa každý na chvíľu zastavil a trochu pouvažoval: Čo som urobil pre svoju dušu v minulosti? Aký som teraz pred Bohom? Ak umriem, kam pôjdem? Čo chcem robiť v budúcnosti?
Synček, máš len jednu dušu! Mysli na to, ako si ju spasíš.
Záleží mi na tom, aby sa dobré skutky šírili, a nie na tom, koľko to stojí.
Aký význam má plakať nad zlom? Lepšie je vynaložiť všetko úsilie, aby sme zlo zmiernili.
Robte dnes tak, aby ste sa nemuseli zajtra za to hanbiť.
Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.
Robme tak, aby sme sa mali dobre na tomto svete i na svete druhom.
Všetko, čo robíš, rob na slávu Božiu.
Dajme sa vždy viesť pravdou.
Správajme sa tak, ako sa správajú vážni a rozumní ľudia.
Častým pristupovaním k sviatostiam sa učíme konať podľa zásad svedomia, a nie zo strachu pred trestom.
Nestačí veci poznať, treba ich konať.
Pán je rád, keď to, čo robíme preňho, robíme s radosťou.
Pridŕžajme sa vždy Pána. On vedie každú našu činnosť. Správajme sa tak, aby nám nemal čo vyčítať, keď nás príde súdiť.
Treba sa správať tak, aby nás smrť, keď príde, našla pripravených.
Čistota musí byť základom všetkej našej činnosti.
Nerobme nikdy nič, čo by sme v budúcnosti museli ľutovať. Robme vždy to, čo nám môže v budúcnosti osožiť.
Iba dobré skutky sú opravdivým bohatstvom, ktoré nám pripravuje miesto v nebi.
Nikdy som nevidel, že by dakto vo chvíli smrti nariekal, že urobil veľa dobra.
Chráňte sa žartovať, posmievať sa alebo hovoriť zle o tom, čo sa týka Božieho kultu.
Zakrývajte cudzie nedostatky a nikoho nezosmiešňujte, keď ho to uráža.
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok.
Odvaha, vždy odvaha: nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.
Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia ľudia.
V hodinke smrti zožneme to, čo sme zasiali v živote.
Pracujme až do konca života a robme, čo dobrého sa len urobiť dá.
Byť medzi tými, čo robia dobre, nás povzbudzuje bez toho,že by sme to spozorovali.
Neznepokojuj sa. Kto má Boha, má všetko.
Pravdu hovorte vždy úprimne. Lož je urážkou Boha, ale lžou sa stávame aj deťmi diablovými. Budete považovaní za luhárov a stratíte úctu pred predstavenými i kamarátmi.
Nie sme stvorení, aby sme jedli a pili, ale aby sme milovali Boha a spasili si dušu.
Všetci potrebujú sväté prijímanie. Dobrí, aby sa dobrými zachovali, a zlí, aby sa stali dobrými.
Neodkladajte na zajtra dobro, čo môžete urobiť dnes. Zajtra už na to možno nebudete mať čas.
Aké šťastie môcť prijať do srdca božského Vykupiteľa! Toho Boha, ktorý nám má dávať silu a potrebnú vytrvalosť v každej chvíli nášho života.
Poníženosť, poslušnosť a čistota vás budú robiť v očiach Panny Márie vždy milými.
Vo svetských zábavách sa skrýva vždy dajaké nebezpečenstvo pre čnosť, najmä pre čnosť čistoty.
Pozitívne prostriedky zachovať si čistotu sú: modlitba, útek pred záhaľkou, časté pristupovanie k sviatostiam, nezanedbávať maličkosti.
Don Bosco sa bráni, ale nikdy neuráža.
Chcem, aby ste boli presvedčení, že v spovedi sa vám odpustí každý hriech, čo máte na svedomí, ak k nej pristúpite s náležitou dispozíciou.
Majte sa vždy radi ako bratia, milujte sa, pomáhajte si a navzájom sa znášajte ako bratia. Božia pomoc a pomoc Panny Márie Pomocnice vám nebudú chýbať. Sľúbte mi, že sa budete milovať ako bratia.
Zlí sú odvážni preto, že druhí sa boja. Buďte odvážni a uvidíte, ako im ovisnú krídla.
Daktorí hovoria, že kto chce chodiť často na prijímanie, musí byť svätý. To nie je pravda. To je klam! Prijímanie je pre toho, kto sa chce stať svätým, a nie pre svätých. Lieky sa dávajú chorým tak isto, ako sa pokrm dáva slabým.
Pretrp všetko, len nerozbi lásku.
Dve najmocnejšie opory ako vydržať a kráčať po ceste k nebu sú sviatosti prijímania a pokánia. Preto považujte za nepriateľa svojej duše každého, kto by vás chcel odviesť od týchto úkonov nášho svätého náboženstva.
Čistota je najobľúbenejšou čnosťou srdca Panny Márie. Kde je čistota, je všetko. Kde čistoty nieto, niet ničoho.
Časy, v ktorých žijeme, si vyžadujú vyskúšanú skromnosť a veľkú čistotu.
Čo je krajšie a drahšie ako spoveď? Kde nám Pán preukázal viac dobroty ako tu? Ak máme na svedomí smrteľný hriech, sme v tej chvíli určení pre peklo. Ľahko sa povie: máš čas sa vyspovedať, urobíš to, keď budeš starý. A ja medzitým visím nad týmto strašným peklom. To ťa drží nad peklom Pán, ale robí to z milosrdenstva. Ak ho budem naďalej urážať, môže sa rozhnevať a nechať ma padnúť.
Pristupujte čo najčastejšie a vrúcne k prijímaniu. Keď prijímate Ježiša do svojho srdca často, milosť vám tak obnoví dušu, že telo bude prinútené poslúchať ducha.
Poznáte katechizmus? Ak áno, viete toho dosť, aby ste žili ako čnostní ľudia a na tejto zemi vážení a stali sa užitočnými sebe i druhým, užitočnejšími ako všelijakí veľkí doktori, ktorí vedia všetko okrem toho, čo by mali vedieť.
Telo musí pomáhať duši robiť dobre, musí jej slúžiť. Duša je paňou tela.
Dobrý Boh prejavuje svoju moc najmä v súcite a odpúšťaní.
Kedykoľvek sme na svätej omši, usilujme sa byť v takom stave, aby sme mohli pristúpiť k prijímaniu.
Vyhýbajme sa prameňom hriechu, totiž zlým rozhovorom. Sú skazou mravov.
Nevyhováraj sa, neospravedlňuj svoje chyby, radšej ich naprav.
Chcem vám povedať, čo diabol od vás čaká a čoho sa bojí. Chce, aby ste zaháľali a veľmi sa bojí, keď ste zamestnaní. Prečo? Keď zaháľate, zaháľa aj on. Ak zaháľate, hovorí: nemám čo robiť, miesto mňa robí záhaľka.
Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované. Boh ťa miluje, lebo si jeho dieťa.
Keď chceš, aby iní znášali tvoje nedostatky, ochotne znášaj nedostatky iných.
Kto chce žiť ako dobrý katolík, musí sa vyhýbať ľuďom, ktorí rozprávajú zle o náboženstve, o jeho vysluhovateľoch a najmä o pápežovi, ktorý je otcom všetkých katolíkov. O svojom otcovi rozpráva zle iba zlý syn.
Pamätajte si, drahí moji, že obvyklé slovo, ktoré používa diabol, keď vás chce zviesť na zlé, je: „Veď to nič nie je!“
Nech nás Boh stojí koľkokoľvek, nikdy nie je drahý.
Nenazývajte zábavou deň, ktorý zanecháva v srdci výčitky a strach pred Božím súdom.
Buď poslušný a staneš sa svätým.
Buďte vnútorne presvedčení, že všetky milosti, ktoré si prosíte od Panny Márie, dostanete, ak si nežiadate veci, ktoré by vám mohli byť na škodu.
Pamätajte si, že každý kresťan musí byť svojmu blížnemu na povzbudenie, a že nijaká kázeň nepovzbudí tak ako dobrý príklad.
Rozptyľujte sa, ale nech je to rozptýlenie slušné, zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha. Dbajte, aby váš odpočinok nebol zaháľaním alebo zbytočným strácaním času.
Boh nepozerá na druh práce, ale na úmysel, s akým ju konáme. Všetky úrady sú teda rovnako vznešené, lebo v Božích očiach sú rovnako záslužné.
Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti.
Pamätajte si, že svätenie sviatkov prináša Božie požehnanie na všetky práce v týždni.
Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyseľný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu.
Budúcnosť sveta je dosť temná, ale Boh je svetlo a Panna Mária je vždy rannou hviezdou. Dôverujme v Boha a v Pannu Máriu.
Odporúčam vám, nakoľko viem a môžem, a moju radu si vpíšte do mysle i do srdca: vzývajte často meno Mária najmä strelnou modlitbou: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Je to modlitba krátka, ale zo skúsenosti viem, že je veľmi účinná.
Keď treba robiť dobro, odmietnuť omyl alebo proti nemu bojovať, dôverujte Ježišovi a Márii, a tak budete pripravení pošliapať ľudské ohľady.
Milí moji, nezabúdajte, že spôsobovať svojim príbuzným bolesť, je veľkým nešťastím. Kto spôsobuje žiaľ, toho Boh nepožehnáva.
Všetky naše úsilia, náš dôvtip, všetky naše práce a námahy, naše poníženia musia mať za cieľ jedine Božiu slávu.
Najistejšou ochranou proti hnevu je pribrzdiť ho.
Človek je zrodený pre prácu. Námaha je ľahká iba tomu, kto pracuje s láskou.
Chcete si byť istí, že aj my robíme dačo na Božiu slávu? Plňme si úlohy, ktoré nás cez deň čakajú.
Buď pripravený. Kto nie je dnes pripravený dobre umrieť, vystavuje sa nebezpečenstvu, že umrie zle.
Nech nám Panna Mária pomáha kráčať cestou do neba.
Byť na svätej omši rozmetá všetko, čo diabol získal.
Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s dajakým súdnym človekom.
Bez trpezlivosti sa nestaneme svätými.
Chcete, aby som vám poradil, ako môžete robiť pokánie, primerané vášmu veku a stavu? Dajte sa postiť svojim očiam. Oči sú okná, ktorými vchádza do duše diabol.
Pracujte pre Pána. Čo sa vám prihodí na tomto svete, je vec chvíľky, a nebo sa vám odplatí za všetko.
Pamätajte si, hnev a chvíľkové výbuchy nie sú na nič. Treba byť vždy trpezlivý a to si vyžaduje stále, vytrvalé úsilie.
Poslušnosť je istota, že plníme Božiu vôľu.
Pomstou pravého katolíka je odpustenie a modlitba za toho, kto nás uráža.
Slnko nech nikdy nezapadá nad vašim hnevom. Nikdy si nepripomínajte odpustené urážky ani škodu alebo bezprávie, na ktoré ste už zabudli. Hovorievajte vždy zo srdca: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Zabudnime úplne a definitívne na všetko, čo nás kedysi potupilo. Všetkých milujme bratskou láskou.
Dokonalosť sa získava pomaly úsilím.
Vedzme znášať nedostatky druhých, veď na svete niet dokonalosti. Dokonalosť je iba v nebi.
Keď sa modlíte, myslite na to, čo robíte. Keď sa modlíte, zhovárate sa s Bohom. Zhovárať sa znamená vyslovovať slová dobre, zrozumiteľne. Keď sa teda modlíte, odriekajte modlitby pomaly s takým tónom, ako by ste hovorili s najlepším priateľom.
Čo spôsobuje diablovi najväčšie zlo, čoho sa najviac bojí, je zachovávanie predsavzatí zo spovede.
Nečakajme od Božej prozreteľnosti pomoc v leňošení. Prozreteľnosť sa pohne, keď zbadá, že sa veľkodušne usilujeme z lásky k nej.
Všimnite si, čo robia včely. Učme sa od nich zberať to, čo môže byť užitočné.
Najväčším bohatstvom na tomto svete je svätá bohabojnosť.
Buďme pravými katolíkmi zdravých zásad a dobrých skutkov. Žite verne podľa tejto jedine pravej viery, ktorá zhromaždí raz všetkých v blaženej večnosti.
Usilujte sa zvíťaziť nad klamnými predstavami, ktoré zvádzajú všetkých chlapcov vášho veku, že tu budete žiť ktovie ako dlho. To je veľmi neisté. Isté je len to, že umriete a že keď umriete zle, budete navždy stratení. Venujte teda viac ako všetkému ostatnému starostlivosť príprave na smrť tým, že sa budete usilovať žiť v Božej milosti.

 

galéria

posledná aktualizácia 02.07.2017

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost