sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 06:33 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

JUDr. Ján Hrubala ( 57 r.)

právnik, bývalý podpredseda Špeciálneho súdu, predseda senátu Špeciálneho súdu v Pezinku

Kategória: súdnictvo

* 26.01.1964 Slovensko, Levice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 57 r.

Vzdelanie

1978 - 1982 gymnázium, Banská Bystrica
1982 - 1986 Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
1987 justičný čakateľ Krajského súdu v B. Bystrici; záverečná justičná skúška

- krátkodobé stáže zamerané na štúdium súdnych systémov a možností mimosúdneho riešenia sporov v SRN a v Holandsku

- študijné pobyty zamerané najmä na oblasť používania práva ako nástroja verejného záujmu a oblasť mediácie v USA

- získanie certifikátu mediačného tréningu

Životopis

Prierez kariéry:

1989 - 1993 Okresný súd v Banskej Bystrici, podpredseda
1993 - 1995 Krajský súd v Banskej Bystrici, podpredseda pre trestnosprávny úsek
1995 Združenie sudcov Slovenska, predseda stredoslovenskej sekcie stavovskej organizácie sudcov
1993 - 1996 Krajský súd v Banskej Bystrici, sudca
1996 - 2003 advokát v Banskej Bystrici
od roku 2003 Úrad vlády SR, Odbor boja proti korupcii, riaditeľ

Členstvo v organizáciách a združeniach:

- správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti OSF-Slovensko
- Legislatívna rada vlády SR

Iné:

- spolupracuje s mimovládnou organizáciou Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA)
- odborný garant projektu Právo po verejnom záujme
- spolupráca so združením Partners for Democratic Change Slovakia-Centrum prevencie a riešenia konfliktov
- spolupráca s Nadáciou Občan a demokracia

Tvorba

- publikácie v odborných časopisoch

Ján Hrubala je spoluautorom niekoľkých odborných publikácii najmä z oblasti ľudských práv, participácie občanov na správe vecí verejných a interaktívnych prístupov vo výučbe práva.

Je spoluautorom publikácie Občan a demokracia z roku 1997, Čítanky pre pokročilé neziskové organizácie (2000) a autorom právnického komentára Občan a demokracia, Metodická príručka z roku 1999.
knihy, hudba - jazz, rock, šport - lyžovanie, bicyklovanie
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 194; Ústavný súd SR

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost